Navigácia

Novinky

 • Na podanie prihlášok už neostáva veľa času. Absolventom základných škôl ponúkame atraktívne ekonomické a informačné študijné odbory:

          6325 M Ekonomické lýceum
  6317 M Obchodná akadémia
  6317 M Obchodná akadémia – zameranie Podnikové informačné systémy
  4210 M Agropodnikanie – zameranie Agroturistika

  Naši žiaci získajú vedomosti z oblasti podnikovej ekonomiky, makroekonómie, podvojného a jednoduchého účtovníctva, bankovníctva, daňových sústav, práva, marketingu a cestovného ruchu. Naučia sa ovládať účtovné programy, písať na počítači desaťprstovou hmatovou metódou, programovať v rôznych programovacích jazykoch, tvoriť webové stránky a databázy. Naučia sa ekonomicky a kreatívne myslieť, analyzovať ekonomické procesy, prezentovať seba a svoju prácu. 

 • 29. apríla 2016 sa na našej škole konali štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie pod záštitou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Štátna skúška pozostávala z dvoch častí: 10-minútového odpisu vo WORDE a z vyhotovenia obchodného listu a tabuľky, na ktorý bol čas 60 minút. Skúšok sa zúčastnilo 15 žiakov z SOŠ ekonomickej a 5 žiakov z Technickej akadémie. Kto bol úspešný, to sa dozvieme v priebehu 3 – 4 týždňov.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dlhodobé súťaže pokračovali finálovými zápasmi regiónu B a C v bedmintone dievčat. Dievčatá Júlia Rejdovjanová, Karin Cvengrošová a Frederika Lesňáková z I. L úspešne reprezentovali našu školu a obsadili 3. miesto.

 • Dňa 14. apríla a 26. apríla 2016 sme mali možnosť zúčastniť sa školenia v Regionálnom centre mládeže v Košiciach. Prvé školenie bolo zamerané na "time managment", kde sme sa bližšie dozvedeli ako využiť svoj voľný čas čo najefektívnejšie. Školenie, ktoré sa uskutočnilo 26. apríla bolo zamerané na "riešenie problémov a konflikty". Nám osobne sa práve táto téma páčila viac, pretože s takýmito problémami sa stretávame v každodennom styku. Dozvedeli sme sa množstvo nových informácií, ktoré určite využijeme a budeme ich posúvať ďalej.

 • Blahoželáme žiačke II.L triedy Lei Štirbanovej, ktorá v medzinárodnej matematickej súťaži KLOKAN dosiahla v rámci Slovenska vynikajúci výsledok percentil 99,3.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola ekonomická
  Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves
  sosesnv.edupage.org
 • +421534421757

Fotogaléria

Projekty

Comenius projekty Leonardo projekty minedu  eTwinning U4energy