• Profil školy

    • Ponuka študijných odborov

     Škola ponúka štvorročné študijné odbory s maturitou:


     6317 M Obchodná akadémia – so zameraním na ekonomiku verejnej správy

     • spojenie štúdia ekonomických a právnických predmetov
     • štúdium ekonomiky verejnej správy, makroekonómie, hospodárskej politiky,
     • regionálnej ekonomiky, jednoduchého, podvojného a rozpočtového účtovníctva, teórie
     • riadenia hospodárskych a sociálnych procesov
     • spolupráca s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach

      

     Uplatnenie absolventa:

     • odborný referent, vedúci pracovník verejnej správy, asistent
     • pracovník marketingu, referent v štátnej správe
     • ekonóm, fakturant, rozpočtár, účtovník, administratívny pracovník
     • príprava na štúdium na vysokých školách

      

     Odborné predmety:

     • ekonomika verejnej správy, účtovníctvo, účtovníctvo verejnej správy, aplikovaná informatika, hospodárska geografia, administratíva a korešpondencia, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právna náuka, verejné financie, manažment verejnej správy, spoločenská komunikácia, odborná prax a iné

      

     6325 M Ekonomické lýceum – so zameraním na podnikové informačné systémy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

     • odborná ekonomická príprava s primeraným dôrazom na a IKT
     • štúdium ekonomiky a práva, účtovníctva, ekonomickej štatistiky
     • tvorba databáz, webových stránok, správa počítačových sietí, programovanie
     • jazyková odborná príprava
     • spolupráca so spoločnosťou T-Systems a regionálnymi IT spoločnosťami
     • spolupráca s EF TUKE a EUBA
     • možnosť získať spolu s maturitným vysvedčením aj CISCO-certifikát

      

     Uplatnenie absolventa:

     • správca počítačových sietí, IT technik v podnikoch výrobného i nevýrobného
     • zamerania, bankách, poisťovniach, štátnej a verejnej správe
     • pracovník zákazníckej podpory v call centrách a na helpdeskoch
     • správca systémov v oblasti vedenia účtovníctva, finančných analýz, ľudských zdrojov
     • príprava na štúdium na vysokých školách

      

     Odborné predmety:

     • informatika, obchodná informatika, technológie spracovania údajov, hospodárenie a riadenie podniku, aplikovaná matematika, základy informačných technológií, počítačové siete, obchodná angličtina

      

     4210 M Agropodnikanie – so zameraním na 4210 M 11 Agroturistika

     • striedanie teoretického a praktického vyučovania
     • štúdium podnikania a služieb v oblasti agroturistiky, cestovného ruchu, pestovania
     • rastlín, včelárstva a chovu zvierat, základov podnikovej ekonomiky a účtovníctva
     • získanie zručností v chove včiel - cvičenia z včelárstva na školskej včelnici
     • zásady stolovania, prípravy a podávania jedál
     • základy záhradnej a krajinnej tvorby

      

     Uplatnenie absolventa:

     • poskytovateľ služieb pre turistov v rámci cestovného ruchu a agroturistiky, referent cestovnej kancelárie a agentúry
     • technik, poradca v oblasti poľnohospodárskych služieb, služieb na vidieku, ochrany životného prostredia
     • začatie vlastného podnikania, prevádzkovanie súkromnej rodinnej farmy, cestovnej kancelárie

      
     Odborné predmety:

     • podnikanie a služby, právna náuka, účtovníctvo, turistika na vidieku, príprava jedál a stolovanie, včelárstvo, pestovanie rastlín, chov zvierat, administratíva a korešpondencia, odborná prax

      

       

      

 • Fotogaléria

  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Štátne skúšky v písaní na počítači
  • Akademický deň
  • Ochrana životného prostredia
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h