• Profil školy

    • Ponuka študijných odborov:

     • 6317 M Obchodná akadémia
     • 6317 M Obchodná akadémia - so zameraním na ekonomiku verejnej správy
     • 6325 M Ekonomické lýceum - so zameraním na podnikové informačné systémy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
     • 4210 M Agropodnikanie - so zameraním na agroturistiku

      

     Obchodná akadémia

     6317 M Obchodná akadémia

     6317 M Obchodná akadémia - so zameraním na ekonomiku verejnej správy

     4-ročný študijný odbor
     Duálne vzdelávanie
     Maturitné vysvedčenie
     Certifikát OMEGA – podvojné účtovníctvo
     Štátna skúška v písaní a spracovaní informácií na počítači
     Certifikát Junior Achievement – Aplikovaná ekonómia

     • Spojenie štúdia ekonomických a právnických predmetov
     • Jediný študijný odbor, ktorý ponúka štúdium podvojného a jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a rozpočtového účtovníctva
     • Štúdium ekonomiky, účtovníctva a práva
     • Tvorba a prezentácia projektov a podnikateľských plánov
     • Písanie na počítači desaťprstovou hmatovou metódou
     • Zážitkové formy učenia – cvičná firma, aplikovaná ekonómia
     • Spolupráca s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach

      

     Predmety: ekonomika podnikov, ekonomika verejnej správy, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, účtovníctvo verejnej správy, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právna náuka, verejné financie, manažment verejnej správy, spoločenská komunikácia, odborná prax a iné

      

     Ekonomické lýceum

     6325 M Ekonomické lýceum - so zameraním na podnikové informačné systémy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

     4-ročný študijný odbor
     Duálne vzdelávanie
     Maturitné vysvedčenie
     Medzinárodný certifikát CISCO – štúdium CISCO Networking Academy
     Medzinárodný certifikát digitálnych zručností ECDL
     Certifikát OMEGA – podvojné účtovníctvo
     Štátna skúška v písaní a spracovaní informácií na počítači

     • Odborná ekonomická príprava rozšírená o štúdium informačných technológií a anglického jazyka
     • Absolventi získavajú dôležité ekonomické vedomosti, účtovné, informatické a jazykové zručnosti, ktoré vyžadujú IT zamestnávatelia, banky, poisťovne i súkromné spoločnosti
     • Tvorba databáz, webových stránok, správa počítačových sietí, programovanie
     • Písanie na počítači desaťprstovou hmatovou metódou
     • Spolupráca s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach

      

     Predmety: informatika, obchodná informatika, technológie spracovania údajov, hospodárenie a riadenie podniku, aplikovaná matematika, základy informačných technológií, počítačové siete, obchodná angličtina, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, ekonomika

      

     Agropodnikanie

     4210 M 11 Agropodnikanie - so zameraním na agroturistiku

     4-ročný študijný odbor
     Maturitné vysvedčenie
     Štátna skúška v písaní a spracovaní informácií na počítači
     Štúdium včelárstva

     • Striedanie teoretického a praktického vyučovania, spolupráca so zamestnávateľmi
     • Štúdium ekonomiky, účtovníctva, podnikania a služieb v oblasti agroturistiky a cestovného ruchu, základov pestovania rastlín, včelárstva a chovu zvierat
     • Získanie zručností v chove včiel – cvičenia z včelárstva na školskej včelnici
     • Osvojenie zásad stolovania, prípravy a podávania jedál
     • Základy záhradnej a krajinnej tvorby

      

     Predmety: podnikanie a služby, právna náuka, účtovníctvo, turistika na vidieku, príprava jedál a stolovanie, včelárstvo, pestovanie rastlín, chov zvierat, administratíva a korešpondencia, odborná prax

      

       

      

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h