• Slávnostné stáčanie medu a otvorenie api-domčeka

     • Keď sa stretne tím zohratých a zanietených ľudí, tak sa plány premenia na skutočnosť. To sa podarilo našim učiteľom, študentom a spolupracovníkom, vďaka ktorým pribudol na školskej včelnici api-domček a my okrem medu môžeme prezentovať liečivé účinky včelieho vzduchu. Pokiaľ máme takýchto ľudí, naša krajina má budúcnosť. 

      Za podporu ďakujeme:

      https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy

      Branislav Grohling, Pavol Bečarik, Radovan Zimmermann, SOŠ drevárska v SNV, Zuzana Halasová

      Tešíme sa z našej úrody medu a ďakujeme včielkam za ich usilovnosť a vytrvalosť. Sú maličké, ale dokážu veľké veci. Máme sa od nich čo učiť.

     • JA Firma

     • Sme úspešní a šťastní, že to môžeme po takmer ročnom podnikaní v JA Firme skonštatovať. V našej činnosti má slovo úspech veľa podôb. Môžeme ho vyjadriť rentabilitou kapitálu, dosiahnutým ziskom, spokojnosťou akcionárov so 100% dividendami,  spokojnosťou zamestnancov s výškou vyplatených miezd a odmien. To všetko by nebolo  bez kvality našich produktov a spokojnosti našich zákazníkov. Vrátili sme pôžičku a zaplatili daň z príjmov. Dostalo sa nám pochvaly od našich učiteľov aj vedenia školy. A zaslúžene sme získali certifikáty!

      Čo viac si môžeme želať?

      Úprimne želáme finančné zdravie všetkým budúcim firmám na našej škole!

                                                                              študenti aplikovanej ekonómie III.L

     • Darovanie krvi

     • 20.6.2019 sa 6 tretiakov našej školy rozhodlo nezištne pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú krv. Svojim rozhodnutím prísť na hematologicko-transfúzne oddelenie dokázali, že majú srdce na správnom mieste. Teší nás, že spomedzi 6 darcov boli aj dve prvodarkyne – Monika Hurajtová a Dominika Sitiariková z III.L.

     • Výstavba Api-domčeka ukončená

     •  

           Vybudovaním Včelnice – prírodnej odbornej učebne sa začala etapa praktického vyučovania v záhrade školy v odbore Agropodnikanie pre predmet Včelárstvo na našej škole.

           Zapojením sa do projektu Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a. s. v rámci grantového programu Zelené  oázy v roku 2018 získala škola grant na vybudovanie Api-domčeka. Hlavná myšlienka projektu bola vybudovať Api-domček ako súčasť školskej včelnice zameraného na prijímanie bioenergie od včiel a inhaláciu  liečivého včelieho vzduchu z úľov.  
           Ďakujeme SOŠ drevárskej za obrovskú pomoc pri výstavbe Api-domčeka. Tešíme sa z kvalitne vykonanej práce a veríme, že naši študenti získajú prácou pri včelách čo najviac vedomostí, ktoré môžupreniesť do praxe.

           Slávnostné otvorenie Api-domčeka a stáčanie medu je naplánované na 25. júna 2019. Srdečne Vás všetkých pozývame.

     • Deň otcov

     • "VĎAKA TI OTEC, TY PREDSA VŠETKO VIEŠ."

     • eTwinning seminár “Outdoor learning methods for cross-curricular collaboration”

     • V dňoch 5 – 8 júna 2019 sa naša škola v zastúpení vyučujúcej anglického jazyka Mgr. Kamily Ambrózy zúčastnila medzinárodného seminára v Lotyšsku. Štyridsať učiteľov z deviatich európskych krajín ako Lotyšsko, Bulharsko, Slovensko, Česká republika, Fínsko, Estónsko, Maďarsko, Belgicko a Rakúsko sa minulý týždeň vo Valmiere učilo ako organizovať výučbu mimo priestorov školy. Počas tohto vzdelávania učitelia začali medzinárodné projekty spolupráce v školách, ktoré sa budú realizovať v každej krajine. Už budúci školský rok študenti našej školy začínajú projekt pod názvom“ ICU- I challenge you“ s partnerskými krajinami Lotyšsko, Estónsko a Maďarsko. Nech sa páči! Pozrite si motivačnú upútavku.

     • Aj keď je vonku horúco, my sme boli v dobe ľadovej

     • Študenti prvých ročníkov 1.A, 1.E sa vybrali hľadať dobu ľadovú. Našli ju vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach 11.06.2019. Výstava je realizovaná v spolupráci s Maďarským prírodovedným múzeom v Budapešti. Zoznámili sa s obdobím veľkých klimatických zmien, ktoré vplývali nielen živé organizmy, ale aj na celkový charakter krajiny. Výstava predstavuje unikátne pôvodné kostrové pozostatky, napr. jaskynného medveďa, jaskynného leva či jeleňa. K jej atrakciám patria verné rekonštrukcie šabľozubého tigra, mamutieho mláďaťa, srstnatého nosorožca či jaskynnej hyeny.

     • MESTO PLNÉ DETÍ

     • Už tradične sme sa aj tento rok 7.6.2019 zúčastnili podujatia "Mesto plné detí", ktoré zorganizovalo mesto Spišská Nová Ves.

      Naši žiaci si pripravili prezentácie svojich výrobkov  dvoch cvičných firiem : VYROLA, s.r.o. a HANDMADE, s.r.o.

      Informácie o predmete včelárstvo, o výrobkoch z medu, spracovaní včelieho vosku a ochutnávku sprostredkovala Monika Hurajtová (III. L).

      Rovnako sme sa zapojili do vedomostných a športových  aktivít, kde si návštevníci overili svoje vedomosti o včelách a zabavili sa rôznymi hrami.  

     • Roadshow Národného podnikateľského centra

     •  Študenti II. A a II. L sa 6. júna 2019 zúčastnili podujatia  „Mladí úspešní podnikatelia a ich príbehy“ s lektorom Ing. Radovanom Sidorom, ktorý v r. 2011 založil spoločnosť, ktorá priniesla do Košíc novinky ako Košický cyklokuriér, mobilné cyklokaviarne vlastnej výroby, či pražiareň kvalitnej kávy.  

      Roadshow bola veľmi zaujímavá, prepojili sme teóriu s praxou  a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Národným podnikateľským centrom.

       

       

     • iNOVEum 2019

     • Dňa 04. 06. 2019 sa v spoločnosti EMBRACO Slovakia, s. r. o. za účasti vedenia spoločnosti a primátora mesta Ing. Pavla Bečarika, konalo vyhodnotenie programu iNOVEum. Ide o program podpory podnikania stredoškolákov od spoločnosti Embraco. Do 3. ročníka sa prihlásilo 31 projektov, z ktorých 14 postúpilo do ďalšieho kola. Hodnotiaca komisia vo finále posudzovala spolu 7 víťazných projektov, na ktoré rozdelila celkovo 13 500 €. Našu školu reprezentovali 2 projekty: EcoTaškovník žiačky I. L Dominiky Smykovej, MiniVinci žiačok III.L Karolíny Bérešovej a Emy Mihalikovej. Prajeme im veľa úspechov v ďalšej realizácii projektov.

     • Certifikát KROS

     • Naši najúspešnejší študenti, ktorí maturovali v programe OMEGA – podvojné účtovníctvo získali „Certifikát KROS“.

      Tento certifikát študentom deklaruje, že ovládajú program OMEGA a vedia s ním pracovať. Certifikát môže absolventom pomôcť získať prestíž pri hľadaní zamestnania a lepšej pozície na trhu práce.

      Certifikát získali títo maturanti:

      Alexandra Alexyová, Zuzana Krušinská, Romana Maľáková, Bianka Marhefková, Simona Schmidtová, Natália Straňáková, Ján Vaščák, Naďa Sabadínová, Veronika Čisárová, Nikola Kantorová, Kamila Kočišová, Nikola Kulová, Sylvia Kuzmiaková, Marek Novotta, Simona Smiková, Silvia Uhrinová

      Blahoželáme!

     • Večerný beh mestom

     • Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Centrom voľného času a Komisiou športu pri MsZ organizovali dňa 31. mája 2019 popoludní Večerný beh mestom. Našu školu reprezentovali študenti I. L triedy – Jaroslava Majkuthová, Kristína Bogusová a Ivan Jakubišin. Dĺžka trate pre túto vekovú kategóriu bola dve kolá okolo námestia, čo je v prepočte 2400 m. Výsledky budú zverejnené na stránke mesta.

     • Poznáme víťazov Olympiády Mladý účtovník 2018

     • Srdečne blahoželáme našej maturantke Zuzke Plencnerovej zo 4.L triedy ku krásnemu 4. miestu na celoštátnom kole Olympiády Mladý účtovník 2018

      Pani učiteľke Ing. Adriane Magulákovej ďakujeme za odbornú prípravu, obom ďakujeme za reprezentáciu školy a Zuzke prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. 

      Výsledková listina

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h