• eTwinning ocenenie

     • Študentky 2.A, S. Suchá, A. Bugošová, A. Pavľaková, K. Jozefčáková, sa zúčastnili dňa 26.6.2019 slávnostného odovzdávania cien Národnej súťaže eTwinning 2019. S projektom Geografia regiónu získali ocenenie v  kategórii projekty stredných odborných škôl.
      Akcia sa uskutočnila v zážitkovom vedeckom centre AURELIUM v Bratislave. Všetci študenti triedy zapojení do projektu boli ocenení drobnými suvenírmi. Na projekte pracovali pod vedením Ing. Z. Vandrákovej a RNDr. D. Kovaličovej. Poďakovanie za náš úspech patrí aj študentom 3. A partnerskej SZěŠ v Čáslavi, pod vedením Mgr. R. Medunu a vedeniu našej školy. Všetkým účastníkom projektu blahoželáme k oceneniu ich práce na projekte.

       

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h