• Čo všetko nevieme o judaizme...

     • Návštevou židovskej synagógy v Prešove sa pred nami otvoril iný svet. Poznať slová chanuka, pesach, sabat purim... to všetko sme získali z prednášky v tomto neuveriteľne krásnom priestore. Mnohí z nás len čo-to vedeli o Židoch, ich kultúre, zvykoch. Po pravde povedané, poznali sme akurát slovo holokaust. To všetko sa zmenilo
      v priebehu pár hodín a my sme odchádzali o poznanie múdrejší a zhovievavejší voči iným kultúram a náboženstvám.

     • Oznam o štátnej skúške z ADK

     • V piatok 12. apríla 2019 od 8.00 h sa uskutočnia na SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi štátne skúšky v písaní na počítači.

     • Snowman goes intercultural

     • Od 23.2 do 2.3 sa traja žiaci I.L triedy - A. Faltin, J. Rusnák a V. Popadičová zúčastnili medzinárodnej výmeny vo Fínsku, v Kokkole, ktorá bola zameraná na spoznávanie rôznych kultúr - rumunskej, slovinskej, írskej, talianskej, fínskej.

      Okrem toho, nadviazali nové priateľstvá, spoznali kus krásnej krajiny a v neposlednom rade otestovali svoje jazykové zručnosti.

     • Environmentálny workshop

     • Environmentalistika sa v bežnom živote „skloňuje“ veľmi často, preto sme sa aj my dňa 28. 02. 2019 zúčastnili environmentálneho workshopu, ktoré organizovalo RCVČ v Košiciach. Na tomto školení sme sa zúčastnili aktivít, ktoré riešia recykláciu odpadov, navrhovali sme alternatívy na obmedzenie znečisťovania prírody, vôd.
      V diskusii sme prezentovali svoje názory a postoje k životnému prostrediu. Z workshopu si odnášame nové poznatky o ochrane životného prostredia.
      Nora Poradová, Mária Rusnáková a Kristína Ondášová žiačky III. L triedy

     • Oznam

     • Prosíme všetkých stravníkov, ktorí sa chcú vyhlásiť z obedov v čase písomných maturitných skúšok v dňoch 12. – 13. marca 2019, aby tak urobili najneskôr do

      06. marca (streda) 2019 do 14.00 h.

      Študenti 4. ročníkov, ktorí sa nestravujú a chcú sa v čase písomných maturitných skúšok prihlásiť na obedy v dňoch 12. – 13. marca 2019, aby odovzdali zoznamy prostredníctvom triednych učiteľov do 06. 03. 2019

     • Fungujú zákonitosti výrobného procesu aj v Embracu?

     • Na túto otázku sme hľadali odpoveď pri štvrtkovej exkurzii u najväčšieho zamestnávateľa na Spiši.
      Mali sme možnosť sledovať celý priebeh výrobného procesu kompresorov a porovnať tak naučené informácie o priebehu výroby s praxou. 
      Dostali sme sa aj do vývojového laboratória, kde nás zamestnanci oboznámili s cieľom vývojových a skúšobných prác v oblasti kompresorov.
      Pracovníci firmy vynaložili na kvalitný a bezpečný priebeh exkurzie nemalé úsilie a my im za to vyslovujeme naše poďakovanie.
      Študenti II. L triedy

     • Volejbal - okresné kolo

     • Pekné 3. miesto obsadili dievčatá na okresnom kole vo volejbale študentiek stredných škôl. Školu reprezentovali: Karin Cvengrošová, Klaudia Majerská, Bianka Marhefková, Júlia Rejdovjanová zo IV. L, Dominika Sitiariková z III. L, Natália Bruncková a Natália Goceliaková z II. A, Anna Bajtošová, Patrícia Drábová, Karolína Koršalová z I. A, Miriam Maťašovská z I. L.

      26.02.2019

     • Boli sme v Metre

     • „Raz vidieť je viac ako niekoľkokrát počuť“.
      O tom, že je to naozaj pravda, sme sa presvedčili počas odbornej exkurzie vo veľkoobchode typu cash & carry Metro v Košiciach.
      Bolo zaujímavé porovnať teoretické vedomosti z hodín ekonomiky so skutočnou praxou. Videli sme zázemie veľkoobchodu, oboznámili nás s logistikou pohybu tovaru, so spôsobom uskladňovania, prípravou na predaj, distribúciou tovaru zákazníkom, s kategorizáciou zákazníkov a celým radom ďalších činností, ktoré zabezpečujú úspech firmy v mimoriadne konkurenčnom prostredí. 
      Ďakujeme zamestnancom firmy Metro za prijatie a čas, ktorý nám venovali.
      Študenti II. L a II. E triedy

     • IT PAMPÚCH 2019

     • Do galérie IT PAMPUCH 2019 boli pridané fotografie.

      14.2.2019 sme hostili 13 žiakov 9.ročníkov z okolitých základných škôl. Žiaci si svoje technické, vedomostné a prezentačné zručnosti vyskúšali v súťaži IT Pampúch, ktorú naša škola organizovala už tretí rok po sebe. Aj tentokrát sme sa presvedčili, že nám rastie mladá generácia šikovných ľudí, ktorí sa neboja ukázať svoje schopnosti. Veríme, že sa s mnohými z nich v septembri v novom školskom roku opäť uvidíme.

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

     • Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy


      Nadácia PARTNERS pripravuje každoročne atraktívne súťaže s cieľom popularizovať tému finančného vzdelávania.
      FINANČNÁ OLYMPIÁDA ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.
      Aj tento školský rok sa do nej zapojili študenti našej školy a tu je zoznam tých,  ktorým sa podarilo postúpiť do II. kola:
      Alexandra Alexyová, Radoslav Bátor, Frederika Lesňáková, Ján Vaščák zo IV. L triedy, Viktória Andrassyová, Adriana Bugošová, Jaroslav Jurčák, Petra Kolesárová, Nikola Oravcová, Andrea Pavľáková, Sofia Suchá z II. A triedy, Biroščáková Emma, Viktória Fridmanská, Anton Geroč, Matej Hrušovský, Barbora Jasečková, Jana Kavuličová, Veronika Rusiňáková z II. L triedy, Nina Dimitrovová, Beáta Ďorková, Karin Vadelová z III. A triedy.
      Postupujúcim študentom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v druhom uzavretom kole.

     • "Spišský" kvíz

     • 13.2.2019 sa konal v Spišskej knižnici kvíz, v ktorom si žiaci stredných škôl oprášili vedomosti o našom nárečí. O kultúrny zážitok sa postaral spisovateľ Michal Buza,  ktorý nám ponúkol ukážky zo svojich kníh a preskúšal naše vedomosti.  Naše žiačky sa umiestnili na 3. mieste. 

     • Roadshow 2018 Úradu vlády

     • V decembri 2018 sa úspešne zapojili žiačky našej školy Kristína Ondášová, Nora Poradová, Mária

      Rusnáková a Renáta Pitulová (III. L), do súťaže Roadshow 2018 projekt vypracovali pod názvom
      „Vytvorenie duálneho vzdelávania v regióne Spiš“.
      Súťaž dáva priestor šikovným študentom rozvinúť svoje nápady, invenčnosť, ale najmä uplatniť
      znalosti o eurofondoch v podobe vytvorenia vlastného projektu.
      Blahoželáme.

     • Sieťový program NETACAD na SOŠ ekonomickej

     • Už druhý školský rok je naša škola súčasťou rodiny CISCO akadémii, v ktorej môžu naši študenti získať certifikáty CCNA1 a CCNA2. Cieľom NETACAD-u je predovšetkým snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu počítačových sietí. V priebehu najbližších 2 rokov sa predpokladá až 26% nárast pracovných pozícii v tejto oblasti a preto našich študentov zodpovedne pripravujeme aj na tieto pozície. Výučbové materiály máme k dispozícii v anglickom jazyku a naši učitelia ich žiakom interpretujú do slovenčiny. Teoretické poznatky sú doplnené o praktickú konfiguráciu routrov a switchov v simulačnom prostredí Packet Tracer. 

     • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej

     • Dnes sme v našej škole hostili takmer 200 žiakov 8. a 9. ročníkov z okolitých základných škôl, kde sme im aj prostredníctvom našich študentov a absolventov priblížili štúdium v priestoroch našej školy. Žiakom boli odprezentované odbory Obchodná akadémia, Ekonomické lýceum, Agropodnikanie a aktivity žiakov na predmetoch Cvičná firma a Aplikovaná ekonómia. Svoje miesto mala aj Žiacka školská rada a nezabudli sme im ukázať ani našu telocvičňu a klzisko. Veríme, že sme mnoho z nich zaujali a v septembri hrdo zasadnú do našich lavíc.

     • MINI INNOVATION CAMP - JA Slovensko, n.o.

     • Na súťaži Mini Innovation Camp v Košiciach dňa 30. 01. 2019 našu školu vzorne reprezentovali Lucia Slamená a Jakub Raczek, študenti aplikovanej ekonómie z III.L triedy. Vyskúšali si svoje tvorivé, komunikačné, prezentačné zručnosti  i schopnosť pracovať v tíme.

      Lucka Slamená so svojím tímom získala krásne tretie miesto.

      Srdečne blahoželáme!

     • e-Maturita 2019

     • Naša škola je certifikačnou školou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). V šk. roku 2018/2019 opäť ponúkame možnosť elektronickej maturity: e-Maturita 2019. Externá časť je možná zo SJL a MAT.

      V dňoch 5. a 6. februára 2019 NÚCEM organizuje generálnu skúšku, ktorá je pre žiakov veľkou výhodou. Žiaci si môžu vyskúšať elektronické testovacie prostredie a preveriť si svoje vedomosti z daných predmetov.

     • Týždeň modrého gombíka

     • Vážení učitelia, rodičia, milí žiaci! 
       
      Už po 14. rok organizuje Unicef.sk  verejnú zbierku s názvom Týždeň modrého gombíka. Po minuloročnom úspechu, kedy sa na Slovensku  podarilo vyzbierať 57 972,39 eur,  opäť bude pomoc smerovať na Ukrajinu. Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo.
       
      Zapojením našej školy do Týždňa modrého gombíka 2018 v dňoch od 14. do 20. mája 2018 máme väčšiu šancu na zmenu. V živote detí, ktoré sa ocitnú v núdzi, môže každé euro znamenať rozdiel.
       
      Budeme úprimne radi, ak sa pridáte aj  k tohtoročnej zbierke a spoločne tak pomôžeme deťom na Ukrajine. 
       
      Viac tu: https://skola-priatelska- k-detom.webnode.sk/news/tyzden- modreho-gombika- 2018/

     • KRAJSKÉ MAJSTROVSTVÁ VO FUTSALE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL 23.1.2019 KOŠICE

     • oŠtudenti našej školy sa zúčastnili postupovej súťaže KM vo futsale žiakov stredných škôl, ktorá sa odohrala v Košiciach. Turnaja sa zúčastnilo 15 škôl Košického kraja, ktoré boli rozlosované do 4 skupín. V základnej skupine sme porazili favorizovaný tím Michalovského gymnázia a vyhrali sme základnú skupinu bez straty bodu. Vo finálovej skupine sa našim študentom darilo, ale v poslednom rozhodujúcom zápase, v ktorom sme bojovali o postup na majstrovstvá Slovenska sme vo vyrovnanom zápase podľahli študentom Košického športového gymnázia a to nás odsunulo na tretiu priečku. Za veľmi dobré športové výkony a za dobrú reprezentáciu našej školy, našim študentom ďakujeme a srdečne im blahoželáme k veľkému športovému úspechu.

     • Okresné kolo v basketbale žiakov stredných škôl 17.1.2019 /3. miesto/

     • Dňa 17.1.2019 sa v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné kolo v basketbale študentov stredných škôl, turnaja sa zúčastnilo 7 škôl, ktoré v dvoch skupinách bojovali o umiestnenie systémom každý s každým. Študenti našej školy vybojovali víťazný zápas s Technickou akadémiou SNV o 3. – 4. miesto a umiestnili sa na treťom mieste.

      1. Gymnázium Školská SNV

      2. Gymnázium Javorová SNV

      3. SOŠ Ekonomická SNV

      Našu školu reprezentovali títo žiaci : Cvengroš Gabriel, Richard Kukoľ, Jaroslav Jurčák,

      Hamráček Tomáš, Chroust Ľubomír, Filip Krull, Polkabla Jakub, Zeleňák Bohuš

      Armando Del Pos

      Reprezentantom našej školy ďakujeme a srdečne im blahoželáme.


       

 • Fotogaléria

  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Štátne skúšky v písaní na počítači
  • Akademický deň
  • Ochrana životného prostredia
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h