• Odbornosť
    • Skúsenosti
    • Podpora športu
    • Online služby
    • Prijímacie konanie

     Prijímacie konanie v tomto školskom roku bude z dôvodu mimoriadnej situácie prebiehať bez vykonania prijímacej skúšky - na základe dosiahnutých študijných výsledkov žiakov.

     Škola spracuje prihlášky jednotlivých uchádzačov a zverejní zoznam a poradie podľa výsledkov prijímacieho konania.

     Výsledková listina bude zverejnená na webovej stránke školy (sosesnv.edupage.org) a výveske školy dňa 25. mája 2020.

    • Certifikáty CISCO CCNA

     Prví absolventi odboru Podnikové informačné systémy získali k maturitnému vysvedčeniu aj certifikát od spoločnosti CISCO, vďaka ktorému môžu nájsť uplatnenie v praxi v oblasti počítačových sietí. Certifikát získalo spolu 13 z 15 študentov odboru, ktorí úspešne zvládli záverečné skúšky dištančnou formou.

    • eTwinning projekt

     Ďalším eTwinningovým projektom s partnerskou Střední zemědělskou školou z Čáslavi v Českej republike je projekt s názvom Rok včely. Téma vznikla z podnetu spoločnej aktivity našej a českej školy, ktorou je chov včiel. Obsahom projektu bolo rozšírenie teoretických a praktických poznatkov o chove včiel a šírenie myšlienky dôležitosti chovu včiel medzi mladou generáciou. Študenti 2. E a 3.A pracovali spoločne na projektových aktivitách, ktorými si prehĺbili vedomosti zo života včiel. Súčasťou aktivít bola tvorba prezentácií, videí, fotografií, knihy receptov s využitím včelích produktov, vedomostných kvízov, relaxačných úloh a reportáží so včelármi z regiónov partnerských škôl. Získané informácie a vlastné zážitky z projektových aktivít spracovali študenti prostredníctvom nástroja web 2.0. Aj keď časť projektových aktivít sa realizovala dištančnou formou následkom covid 19, poďakovanie pa

    • Svetový deň rodiny 2020


     Každý rok si 15. mája pripomíname Svetový deň rodiny (World Family Day), ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1993.

     Na Slovensku sa Deň rodiny organizuje od roku 2009, kedy bol slávený na národnej úrovni. Od roku 2010 sa deň rodiny slávi na regionálnej úrovni na rôznych miestach Slovenska. V tomto roku sú isté obmedzenia, preto sa oslavuje netradične, bez masových podujatí a akcií.

     Hlavným zámerom Dňa rodiny je poukázať na dôležitosť rodiny a manželstva v spoločnosti. Deň rodiny je verejným vyjadrením podpory prirodzenej rodine založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar.

    • Učebnica ekonómie a podnikania

     Študenti aplikovanej ekonómie zo 4.L: Daniela Brillová, Sofia Cmorejová, Ivica Frankovičová, Denisa Hockicková, Martina Hockicková, Monika Hurajtová, Marcela Kaľavská, Michaela Kubínyová, Alžbeta Lisoňová, Jakub Raczek, Klaudia Repková, Diana Richnavská, Dominika Sitiariková, Lucia Slamená, Pavlína Zelená využili štúdium na online platforme Učebnice ekonómie a podnikania.

    • Vnímanie online vzdelávania žiakmi stredných škôl

     Milí študenti, prosíme vás o zapojenie sa do výskumu:

     Milé žiačky, milí žiaci, pandémia koronavírusu COVID-19 nás všetkých prekvapila. Zo dňa na deň sme zostali doma bez možnosti priameho kontaktu so spolužiakmi i učiteľmi. Tradičné, prezenčné vyučovanie nahradili iné formy, ktoré priniesli nové nároky, ale aj skúsenosti. Radi by sme sa dozvedeli, ako Vy vnímate zmenené podmienky vzdelávania. Vaše názory sú pre nás dôležité, lebo Vaša spätná väzba pomôže skvalitniť prácu učiteľov v podmienkach digitalizácie vzdelávania. Prosíme Vás, aby ste pri vypĺňaní dotazníka odpovedali tak, ako to naozaj vnímate. Dotazník je anonymný a Vaše názory budú použité len na výskumné účely.

    • Súťaž ECOidea

     V súťaži ekologických nápadov a riešení ECOidea sa naša žiačka Miriam Maťašovská z II.L so svojim projektom eko vreckára v tvrdej konkurencii umiestnila v prvej päťke najlepších mladých inovátorov z celého Slovenska.

     Srdečne blahoželáme.

    • 1. miesto - Olympiáda podnikový hospodár

     Srdečne blahoželáme Eme Mihálikovej, študentke 4. ročníka odboru Ekonomické lýceum, k 1. miestu Olympiády podnikový hospodár, ktorú organizuje Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, pod záštitou dekana fakulty. K úspešnej reprezentácii školy a k účasti na celoslovenskom kole tiež blahoželáme študentke IV.L triedy Marcele Kaľavskej.

    • UNICEF v boji proti koronavírusu

     Sledujete ako sa COVID-19 šíri svetom a nerobí žiadne rozdiely, hranice preň nič neznamenajú. Vypuknutie epidémie kdekoľvek, znamená hrozbu vypuknutia všade. UNICEF od začiatku vypuknutia pandémie zabezpečil milióny ochranných pomôcok pre krajiny, kde sú deti v ohrození. Najväčší humanitárny sklad v Kodani je v permanentnej pohotovosti.

    • Olympiáda PODNIKOVÝ HOSPODÁR

     Do celoslovenského kola olympiády, ktorú organizuje Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach postúpili študentky IV.L Marcela Kaľavská a Ema Miháliková. Predmetom súťaže je testovanie znalostí študentov v rámci celého územia SR z oblastí ekonómie, podnikovej ekonomiky, Európskej únie, náuky o spoločnosti a finančnej gramotnosti.

    • Digitálna garáž

     Google spustil Digitálnu garáž. Program má 89 lekcií v 23 témach. Dôležitou informáciou je to, že tento projekt je pre všetkých zadarmo v slovenskom jazyku.

     Naši žiaci z II. A triedy okrem školských povinností na ktorých pracujú dištančnou formou, využili aj možnosti na rozvoj svojich digitálnych zručností. Je to nad rámec ich školských povinností a sme právom pyšní, že mladí ľudia využívajú čas pri počítačoch aj takýmto spôsobom. Získaný certifikát je výsledkom niekoľkohodinovej práce na lekciách.

    • Darovanie krvi

     Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý každý zdravý človek môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

     Naši študenti si to stále uvedomujú vždy a preto sa rozhodli opäť darovať krv aj v tomto neľahkom období, období výskytu koronavírusu a sami cítia, že je to potrebné.

  • Milk AGRO
  • LKW Walter
  • Elektron-sk
  • RCM KOšice
  • Junior Achievement, n.o.
  • eTwinning
  • KROS a.s.
  • Poradca pre školy
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 3226466
  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h