• Odborná prax žiakov 2018/2019


    V súlade so zákonom č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave vykonávajú žiaci našej školy odbornú
    prax vo vybraných obchodných spoločnostiach, orgánoch verejnej a štátnej správy. Cieľom tejto odbornej
    praxe žiakov je prepojiť teoretické vyučovanie s reálnymi zamestnávateľmi tak, aby žiaci získali vedomosti,
    zručnosti a schopnosti potrebné na výkon svojho budúceho povolania.


    Odbory: obchodná akadémia a ekonomické lýceum
    Odborná prax sa realizuje v súlade s výkladom v 3. a 4. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní v každom ročníku. Cieľom školy je umožniť žiakom získať praktické zručnosti v oblasti verejnej a štátnej správy, v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, v podnikateľskej sfére vo výrobných podnikoch i podnikoch poskytujúcich služby.


    Žiaci absolvujú praktické vyučovanie formou odbornej praxe u týchto zmluvných zamestnávateľov:
    1. EMBRACO Slovakia, s. r. o.
    2. K_CORP, s. r. o.
    3. IMBIZ, s. r. o.
    4. IS KROS, s. r. o.
    5. BIO-plus, s. r. o.
    6. Mesto Spišská Nová Ves
    7. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
    8. Mesto Levoča
    9. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s.

    Odbor: agropodnikanie - agroturistika
    Učebná prax
    Výmera hodín: 90
    Zoznam pracovísk:
     STEZ Spišská Nová Ves
     DUFART s. r. o. Spišský Štvrtok
     
    Individuálna prax
    Výmera hodín: 60
    Zoznam pracovísk:
     

    I. ročník
     Jazdecký klub Mackovjak Spišská Nová Ves

     JK SLÁVIA Spišská Nová Ves

     Muškát Žifčáková Lieskovany

     

    II. ročník
     SHR Hamráčková Spišská Nová Ves
      PD Smižany


    III. ročník
     STEZ Spišská Nová Ves - Hotel Preveza
     Reštaurácia Venuša, Spišská Nová Ves


    IV. ročník
     Cukrárenská výroba MŇAMKA Smižany
     Pekáreň Čingov Smižany

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h