• Školský psychológ

     Milí žiaci,

     keďže vám chceme zabezpečiť komplexné odborné vzdelávanie a starostlivosť, ponúkame vám možnosť využiť poradenstvo a pomoc školskej psychologičky, ktorá vám pomôže riešiť problémy súvisiace s učením, správaním, pri voľbe povolania, riešením sociálnych vzťahov v triede i v rodine.

     Cieľ práce školského psychológa:

     • poskytovať odborné psychologicko-edukačné služby žiakom, rodičom a učiteľom,
     • zabezpečovať ich zdravý osobnostný rozvoj a psychické zdravie,
     • využívať pri tom moderné formy a  metódy identifikačno-diagnostickej, konzultačno-poradenskej a preventívnej práce.

      

     Školská psychologička zabezpečuje:

     • skúma a diagnostikuje možné problémy a ťažkosti v učení
     • pomáha pri realizácii programov profesijnej orientácie a voľbe povolania
     • realizuje programy na rozvoj osobnosti a duševného zdravia žiakov
     • rieši študijnú a životnú krízu, vzťahové problémy žiakov s rodičmi, učiteľmi, spolužiakmi, partnermi a zabraňuje vzniku ďalších nežiadúcich dôsledkov krízového stavu u žiaka
     • zaoberá sa problémami preťaženosti, únavy, psychickej záťaže a stresu žiakov
     • realizuje preventívne programy, prednášky, tréningy a terapie na riešenie závislostí, štýlov učenia a efektívnych metód samoučenia
     • navrhuje adaptačný program pri prestupe na strednú školu a pomáha pri začleňovaní žiaka do kolektívu

      

     Konzultačné hodiny:

     • štvrtok od 8.00 h do 12.00 h  a od 13.00 h do 14.30 h
     • piatok od 8.00 h do 12.00 h  a od 13.00 h do 14.30 h

      

     Kontakt:

     • osobne v škole, č. dverí: 32

      

     Psychologické služby môžu využiť žiaci, rodičia i učitelia. Termín konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť.

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h