• 1. Ing. Alica Vitková - Predseda Rady školy

     2. Anna Bajtošová

     3. Miroslav Bruncko

     4. Silvia Hasajová

     5. Mgr. Rastislav Javorský

     6. RNDr. Viera Juríková

     7. Ing. Adriana Maguláková

     8. Ing. Adriána Palacková

     9. Mgr. Mária Streberová

     10. Ing. Jarmila Uharčeková

     11. Phdr. Ján Volný, PhD.

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h