• Junior Achievement

    • Študenti v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia majú možnosť získať : 

      

     1. CERTIFIKÁT PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ ESP

     Entrepreneurial Skills Pass - ESP (www.entrepreneurialskillspass.eu) je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti študentov vo veku 15 až 20 rokov. Študenti prostredníctvom reálnej podnikateľskej skúsenosti získajú potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie na to, aby si dokázali založiť svoj vlastný podnik alebo vedeli, ako sa úspešne zamestnať.

     Certifikátu ESP sa dostáva na európskej úrovni čoraz väčšej pozornosti:

     • Interview s Caroline Jenner, CEO, JA Europe – o certifikáte ESP a platforme Drop´pin
     • Publikácia ERT (European Round Table of Industrialists) – strana 9, certifikát ESP ako kľúčová iniciatíva pre posilnenie podnikateľského prístupu
     • Správa JRT (Joint Research Center) – strana 71-96, certifikácia ESP prezentovaná ako odporúčaná iniciatíva pre vyučovanie podnikateľstva ako kľúčovej kompetencie

      

     2. CERTIFIKÁT ONLINE UČEBNICA EKONÓMIE

     Certifikáty za úspešné absolvovanie programu Online učebnica ekonómie. Podmienlou pre získanie certifikátu je absolvovanie výstupného testu s minimálne 75 % úspešnosťou.

      

     3. CERTIFIKÁT ZA JA FIRMU

      Certifikáty za úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia a skúsenosť v JA Firme..

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h