• ŽŠR v školskom roku 2019/2020

    •  

     Predseda:  Karolína Koršalová II.A
     Členovia: Timea Šimkovičová I. A
       Matej Hanuščin I. E
       Daniel Depta I. L
       Veronika Matejková II. E
       Klaudia Tatárová II.L
       Natália Bruncková III.A
       Michal Kalafut III.E
       Matej Hrušovský III.L

      

     Koordinátor: Mgr. Klaudia Faltinová

      


      

     Plán činnosti v šk. roku 2019/2020

      

     September, Október 2019

     • zasadnutie ŽŠR, ukončenie činnosti zástupcov žiakov 4. ročníkov
     • novo navrhnutí zástupcovia prvých ročníkov
     • voľba predsedu ŽŠR
     • pracovné stretnutie s riaditeľkou školy – požiadavky
     • príprava Imatrikulácií pre žiakov 1. ročníkov
     • počas celého šk. roka realizácia úloh projektu Recyklohry
     • pomoc pri zbere papiera
     • celoročne: ísť príkladom a dozerať na prezúvanie sa a dodržiavanie prísneho zákazu fajčenia v areáli školy

      

     November 2019

     • Deň študentstva
     • účasť na konferencii Demokracia si Ty X v Košiciach
     • organizačné zabezpečenie – Darcovstvo krvi
     • koordinácia a zabezpečenie DOD
     • príprava workshopu o škodlivosti fajčenia – pre 1. ročníky

      

     December 2019

     • príprava Vianočnej akadémie v spolupráci so žiakmi  Aplikovanej ekonómie; vianočná výzdoba školy
     • usporiadanie Mikulášskeho večierka
     • účasť na aktivitách organizovaných RCM Košice
     • organizácia a aktívna účasť  na volejbalovom turnaji

      

     Január 2020

     • zasadnutie ŽŠR – priebežná kontrola činnosti
     • pracovné stretnutie s riaditeľkou školy, vyhodnotenie dochádzky a prospechu žiakov
     • ERASMUS+, IUVENTA – programy pre mladých ľudí

      

     Február, Marec 2020

     • organizačné zabezpečenie verejných zbierok pre OZ Slniečko, Červené stužky, Deň narcisov
     • organizačné zabezpečenie – Darcovstvo krvi
     • Deň učiteľov

      

     Apríl, Máj 2020

     • pravidelná informácia o činnosti a aktivitách ŽŠR na webovej stránke školy
     • zasadnutie ŽŠR
     • príprava Veľkonočnej akadémie v spolupráci so žiakmi Aplikovanej ekonómie

      

     Jún 2020

     • vyhodnotenie činnosti ŽŠR
     • návrhy na zlepšenie činnosti v budúcom šk. roku
     • pripraviť rozlúčku so štvrtákmi, Študentská osobnosť roka

      

      

      

     Spišská Nová Ves 02.09.2019                                             Koordinátor ŽŠR: Mgr. Klaudia Faltinová


     DOTVORME SVOJ KRAJ

     Už šiesty rok organizuje Rada mládeže Košického kraja sériu konferencií mládeže. Snahou je zvýšenie kvality práce s mládežou na úrovni samospráv. Cieľmi konferencie sú: spájať organizácie a inštitúcie, ktorých činnosť sa dotýka života mládeže a otvárať konštruktívny dialóg medzi nimi, motivovať mladých ľudí pozitívnymi príbehmi ich rovesníkov z Košického kraja, ktorí sa dokázali presadiť a plnia si svoje sny, informovať o možnostiach pre mladých, informovať a oboznámiť mladých o možnostiach participácie na chode samosprávy a o jej výhodách, informovať účastníkov o prínosoch práce s mládežou.

     Tejto konferencie sa zúčastnili členovia ŽŠR 17.12.2019 v priestoroch gymnázia Školská.


     Konflikty v komunikácii

     Členky Žiackej školskej rady dňa 25.2.2020 absolvovali školenie v RCM v Košiciach na tému Komunikácia a konflikty v komunikácii a v zložitých situáciách. Obsahom školenia bola aj teória konfliktov, metódy komunikácie v konfliktných situáciách ale aj využitie nadobudnutých poznatkov v praxi a nácvik nekonfliktnej komunikácie. Aj vďaka takýmto wokshopom zvyšujeme kvalitu práce v ŽŠR.

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h