• Dlhodobé športové súťaže

     • Posledný novembrový deň sa odohralo regionálne finále vo florbale dievčat Dlhodobých športových súťaží. Naše dievčatá zvíťazili a postúpili na Krajskú športovú olympiádu do Košíc, ktorá sa bude konať v závere školského roka. Školu reprezentovali: K. Grossová, 

      L. Štirbanová (IV. L), J. Rejdovjanová, V. Raffajová (III. L), K. Vospáleková (II. E), D. Sitiariková (II. L), N. Goceliaková, S. Kaščáková (I. A),  K. Baranová (I. E), E. Biroščáková, P. Španková (I. L)

     • Dejepis trocha inak

     • Študenti 1.L a 1.E triedy mali možnosť zažiť hodiny dejepisu trošku ináč. Lektorky Múzea
      Spiša pripravili prednášku Architektúra na námestí v SNV. Predstavili stavebné pamiatky od
      gotiky až po súčasnosť, ktoré sú v našom meste. Študenti mali možnosť poznať jednotlivé
      architektonické slohy.Prednáška bola poučná a zaujímavá.

     • ROZBEHNI svoj NÁPAD spolu s EMBRACOM

     • Viki Raffajová z 3. L minulý rok zvíťazila v súťaži so svojím nápadom na výrobu nafukovacích člnostanov TentFest. http://tentfest.sk/

      BUĎ ako VIKI a prihlás aj Ty svoj nápad do súťaže a rozbehni svoj biznis plán.Embraco Ti pomôže začať úplne od nuly. iNOVEum - viac info a prihlášku nájdeš tu: http://inoveum.sk/

     • Medzinárodný deň študentstva

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v stredu 22. novembra stretli vybraní študenti zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Symbolické ocenenie si prevzala aj naša žiačka zo 4. L triedy Lea Štirbanová za reprezentáciu školy v športe a v matematických súťažiach. Lei srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

     • Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

     • Táto škola nás zaujala svojou originalitou. Ukázala nám možnosti štúdia v tvrdom režime. Deň otvorených dverí prebiehal prezentáciou všetkých katedier a všeobecných  podmienok pre prijatie... neskor nasledovali ukážky : strelieb do tercov ako aj nácvik zo zbraňami. Sami sme si mohli vyskúšať aké ťažké sú zbrane a ako ich nabiť . Čo nás najviac zaujalo bol boj z blízka keď vojsko napadlo vojsko nepriateľa a museli sa brániť... Táto škola sa nám veľmi páčila a zvažujeme štúdium na tejto škole.

     • Plavecká štafeta

     • V mesiaci október 2017 sa uskutočnila Plavecká štafeta. Výsledky boli zaslané až teraz. V počte zúčastnených študentov naša škola opäť získala prvenstvo. Štafety sa zúčastnilo 43 študentov, čo je viac ako minulý školský rok. Najlepšia plavkyňa školy bola Radka Pentáková (II. E) s časom 41,04 s a Radovan Bátor (III. L) s časom 34,31 s / 50 m voľný spôsob. Škola preplávala spolu 2150 m. Všetci účastníci obdržali darček – pero s emblémom plaveckej štafety.

     • Burza stredných škôl

     • Milí deviataci, ponúkame Vám dobrú školu - dobrý štart :-) 👍👍👍Mohli ste sa o tom presvedčiť dnes v Levoči, kde sa konala Burza stredných škôl. Aj my sme tam boli, ale ak ste to nestihli, radi Vám štúdium predstavíme priamo u nás v škole.Ste vítaní kedykoľvek.

     • Svetový deň dieťaťa – 20. novembra 2017

     • Naša škola si pripomenula Svetový deň dieťaťa Zbierkou pasteliek, ceruziek a plyšových hračiek. Do zbierky sa zapojili učitelia, študenti, rodičia. Organizačne zbierku zabezpečila cvičná firmy Money – Honey, s. r. o., Spišská Nová Ves. Ak sa chce niekto ešte zapojiť a darovať pastelky, ceruzky či plyšáky, môže tak urobiť do 15. decembra 2017. Vyzbierané veci odošleme pre Unicef Slovensko, aby poslúžili deťom v núdzi.

     • JA Základy podnikania

     • Študentky aplikovanej ekonómie navštívili základné školy v meste vrámci programu JA Základy podnikania. Žiakom 5. a 6. ročníkov poskytli praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku. Študentky prezentovali 5 tém: peniaze, organizácia, manažment, výroba a marketing.

     • Imatrikulácie

     • Tak ako každý rok si aj tento pripravili tretiaci pre prvákov zábavné úlohy a bohatý program na imatrikuláciách, ktoré sa konali dňa 16. 11. 2017.

     • Školenie manažmentu JA Firmy

     • Dňa 14. 11. 2017 sme sa zúčastnili na školení manažmentu JA Firiem v Košiciach. Školenie bolo zamerané na základy manažérskych zručností, riadenie JA Firmy, motiváciu manažmentu a zamestnancov, tímovú spoluprácu, prezentačné zručnosti, leadership, time-manažment a riadenie projektov. O svoje skúsenosti sa s nami podelili manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia a zahraniční manažéri firmy AT&T. Získané zručnosti a skúsenosti využijeme v riadení našej firmy.

      žiačky 3.L Alexandra Alexyová, Romana Maľáková, Júlia Rejdovjanová a Simona Schmidtová

      Start-up, JA Firma

     • DEMOKRACIA SI TY!

     •  

      Dňa 15.11.2017 sa žiaci Marko Dudžák - I.A, Jakub Raczek - II.L a Nikola Kulová - III.A zúčastnili konferencie v Košiciach s názvom DEMOKRACIA SI TY! . Členovia Žiackej školskej rady získali nové poznatky o Nežnej revolúcii z roku1989. Súčasťou bol aj workshop s témou " Čo nám dala, alebo vzala Nežná revolúcia - čo študentom chýbalo vtedy a čo im chýba dnes?

     • Okresné kolo v bedmintone dievčat

     • Pokračovaním okresného kola v bedmintone dievčat bolo regionálne finále dlhodobých športových súťaží organizované CVČ-RCM Košice na pôde našej školy. Dievčatá v zložení Klaudia Majerská (III. L), Dominika Sitiariková (II. L) a Karin Cvengrošová (III. L) obsadili pekné 3. miesto.

     • Deň študenstva

     • Dňa 14. 11. 2017 boli pri príležitosti Dňa študentstva slávnostne ocenení úspešní študenti stredných škôl. Medzi ocenenými boli i naše študentky zo IV. A triedy Bianka Brajerčíková a Júlia Purdová, ktoré reprezentovali školu v mnohých odborných ekonomických súťažiach. Dievčatám srdečne blahoželáme!

    • WiFi zóna pre žiakov
     • WiFi zóna pre žiakov

     • Na SOŠESNV bola pre žiakov zriadená WiFi zóna. Bližšie info na hlavnej nástenke v škole.

     • TV Reduta - Ukončenie projektu „včelnica“ v SOŠE

     • TV REDUTA SNV

     • Projekt Záložka spája slovenské školy

     • Aj tohto roku sme sa zapojili do projektu organizovaného ústrednou metodičkou pre školské knižnice pani Mgr. Rozáliou Cenigovou, ktorého cieľom bolo zblíženie slovenských škôl rôzneho zamerania. Do projektu sa zapojili študenti od 1. až po 4. ročník v počte 55. Toľko záložiek sme zhotovili a zaslali partnerskej škole, ktorá nám bola vybraná. Bola to Stredná priemyselná škola Myjava. Vzájomne sme si záložky vymenili prostredníctvom pošty. Prajeme všetkým školám veľa tvorivého ducha pri takýchto aktivitách.

     • 20. november 2017 je Svetovým dňom detí

     • Svetový deň detí je príležitosťou uvedomiť si, že na mnohých miestach sveta sú deti vystavené rôznym formám nespravodlivosti a treba ich chrániť bez ohľadu na miesto, kde sa narodili.

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h