• Informatika hýbe svetom

     • Preto sme dňa 23. februára 2018 na našej škole zorganizovali  pre deviatakov zo základných škôl 2. ročník súťaže IT PAMPÚCH. Žiaci tu mohli preukázať svoje vedomosti a zručnosti z oblasti INFORMATIKY. Súťažilo sa v 3-členných družstvách v praktických a teoretických otázkach práce s PC, pri riešení logických hádaniek a rôznych zábavných úloh s použitím prezentačných programov a ich prezentovaním na interaktívnej tabuli.

      Najlepšie výsledky dosiahli: 

      1. ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany

      2. ZŠ Nad Medzou SNV

      3. ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV

       

      Veríme, že sa  žiakom u nás páčilo a okrem hodnotných cien si odniesli príjemné zážitky zo súťaže.

       

      Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže IT PAMPÚCH.

       

     • Potulky po Spiši

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa turistických sprievodcov sme sa 21.2. zúčastnili workshopu, ktorým nás sprevádzal zanietený turista, fotograf, spisovateľ a spišský patriot pán Michal Buza. Svojím pútavým rozprávaním, fotografiami, spevom a hrou na gitare nám priblížil turisticky zaujímavé miesta v našom regióne. Za inšpiráciu na krásne výlety v okolí mu veľmi pekne ďakujeme. 

     • Workshop "Moje centrum mládeže"

     • D. Sitiariková a D. Brillová sa v piatok 16.2. zúčastnili workshopu v RCM na tému "Moje centrum mládeže" s cieľom navrhnúť ideálne centrum pre mládež. Výsledky workshopu budú inšpiráciou pre vedenie na vylepšenie centra. 

     • Olympiáda MLADÝ ÚČTOVNÍK

     • 12. 02. 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník v účtovnom programe pre podvojné účtovníctvo - OMEGA. Najlepšie výsledky dosiahli:

      1. Zuzana Plencnerová IV. L
      2. Miroslava Mochlárová IV. L

      Víťazky postupujú do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v Košiciach.

       

     • Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

     • Víťazi školského kola v písaní na počítači Miroslava Mochlárová (IV. L) a Patrik Tomčík (III. L) sa
      15. februára 2018 zúčastnili na 52. ročníku krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní
      informácií na počítači. Za úspešnú reprezentáciu školy im ďakujeme a blahoželáme.

     • Oznam o štátnych skúškach

     • V piatok 27. apríla 2018 od 8.00 h sa budú konať na našej škole štátne skúšky v písaní na počítači a korešpondencie.

      Kandidát musí na tejto skúške preukázať schopnosť písať desaťprstovou hmatovou metódou na klávesnici rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu pri presnosti najmenej 99,50 % a vyhotoviť základné druhy písomnosti v normalizovanej úprave STN 01 6910 (napr. dopyt, ponuku, objednávku, urgenciu, reklamáciu, upomienku atď.).

      Skúška sa skladá z 10-minútového odpisu predloženého textu a z vypracovania dvoch rôznych písomností (obchodný list a tabuľka) podľa zadania. Časový limit na korešpondenčnú časť skúšky je 60 minút.

      Za chyby v odpise sa odpočítava 10 trestných bodov. Klasifikácia odpisu závisí od dosiahnutého percenta presnosti:

      % chýb do 0,15 známka výborne

      % chýb do 0,30 známka veľmi dobre

      % chýb do 0,50 známka dobre

      Viac informácií Vám poskytnú vyučujúce ADK.

     • Olympiáda ľudských práv

     • Prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie je cieľom Olympiády ľudských práv. Krajského kola  sa v Košiciach zúčastnil Marek Novotta z III. A triedy, ktorý  nás úspešne reprezentuje už druhý rok.

      Blahoželáme

     • Prednáška na ÚPSVaR

     • Národný projekt Úspešne na trhu práce ako aj  projekt Praxou k zamestnaniu, ktorý sa týka   absolventskej praxe, bol predstavený študentom IV. A triedy na prednáške ÚPSVaR. Študenti sa zoznámili so štruktúrou úradu a tiež získali užitočné informácie, ktoré sa týkali ukončenia štúdia.

      Ďakujeme       

     • Olympiáda zo slovenského jazyka


     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.
      07.02.2018 sa uskutočnilo na pôde FF UPJŠ v Košiciach krajské kolo olympiády v materinskom jazyku. Našu školu už druhýkrát úspešne reprezentoval študent 3.A triedy Marek Novotta. Srdečne blahoželáme.

     • 10. kontraktačný deň cvičných firiem

     • 7. februára 2018 sa cvičná firma Money-Honey, s. r. o. zúčastnila súťaže – 10. ročníka kontraktačného dňa, ktorý sa konal na OA v Poprade. Súťažilo sa v 4 kategóriách: najkrajší výstavný stánok, najlepší manažérsky tím, najzaujímavejší katalóg a najpútavejšia elektronická prezentácia. Nepodarilo sa nám vyhrať, ale máme veľkú inšpiráciu do ďalších súťaží.

     • MAGENTA GAME v T-Systems

     • 18.1.2018 sa vybraní študenti Strednej odbornej školy ekonomickej zúčastnili na súťaži pod názvom MAGENTA GAME, ktorú organizovala košická IT spoločnosť T-Systems. Okrem spišskonovoveskej školy boli do súťaže vybraní študenti z týchto škôl: Gymnázium Opatovská – Košice, Obchodná akadémia – Košice a Obchodná akadémia - Trebišov. Každá zo škôl dostala projektové zadanie z reálneho života. Na spracovanie zadania a jeho prípravu mali študenti približne 4 hodiny. Následne svoje výsledky prezentovali nielen pred ostatnými školami ale aj pred zástupcami spoločnosti T-Systems. Prezentácie boli veľmi zaujímavé a pútavé, pretože sa všetci študenti snažili ukázať a prezentovať svoje výsledky v „dcérskom“ jazyku spoločnosti – v nemčine. Študentom sa hra páčila hlavne vďaka tomu, že privoňali k niečomu reálnemu, niečomu z praktického života vo firme. Na záver môžeme poznamenať, že výhercom súťaže sa stal tím - no a tu zástupcovia T-Systems všetkých
      prekvapili. Prekvapili preto, lebo v rámci Magenta Game vyhrali všetky tímy, každý si odniesol ocenenie za svoju najsilnejšiu stránku. Spišskonovoveská SOŠ ekonomická vyhrala cenu za najkreatívnejší nápad a prístup k súťaži.

     • Deň otvorených dverí - Money-Honey, s. r. o.

     •  

      Naša cvičná firma Money-Honey, s. r. o. pripravila 30. januára 2018 stánok na Deň otvorených dverí. Prezentovali sme naše podnikateľské aktivity, výrobky, ponúkali sme deviatakom nealkoholickú medovinu vlastnej značky a medové balzamy na pery. Prispeli sme k propagácii  odboru „Obchodná akadémia“, na ktorom sa učí zážitkový predmet Cvičná firma.

     • eTwinning

     • Projekt  Poznajme naše regióny

      V školskom roku 2017/18 sa študenti 2.A zapojili do projektu Poznajme naše regióny. Partnerskou školou je SZeŠ v Čáslavi. Cieľom projektu je oboznámiť sa s kultúrnymi a historickými pamiatkami regiónu partnerskej krajiny a spoznať ju  prostredníctvom  miestnych zvykov, tradícií, národnej kuchyne a turistických atrakcií.

       

      Projekt  Cultural and Linguistic Diversity within Europe

      Študenti  1.L  sa v školskom roku 2017/18 zapojili do projektu  Cultural and Linguistic Diversity within Europe. Cieľom projektu je podporiť uvedomenie si dôležitosti kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Európe. Aktivity projektu sú zamerané na tvorbu prezentácií  materiálov z oblasti gastronómie, geografie a národných kultúrnych a historických pamiatok.

     • eTwinning projekt 21ST CENTURY: WEB2 TOOLS

     • Študenti III.A za svoj aktívny prístup pri plnení úloh  eTwinning  projektu-21ST CENTURY: WEB2 TOOLS získali EQL- európsky certifikát kvality, ktorý udeľuje CSS (Centrálna služba pre elektronickú spoluprácu škôl) v Bruseli. K najaktívnejším  slovenským účastníkom projektu sa zaradili Karolína Petrušková , Denisa Dzurillová, Simona Smiková, Silvia Uhrinová, Nikola Kulová, Nikola Kantorová,  Veronika Čisárová, Klaudia Richnavská, Adrián Vanacký a Róbert Kurilla. Poďakovanie  patrí aj Ing. R. Kovaličovi za spoluprácu pri realizácii projektových aktivít.

      eTwinning projekt  Family budget získal  EQL európsky certifikát kvality. Blahoželáme študentom II. A, hlavne najaktívnejším študentkám  Michaele  Kucajovej, Nine Dimitrovovej, Veronike Biacovskej, Michaele Ogurčákovej a  Miroslave Ogurčákovej. Poďakovanie patrí aj Ing. Z. Vandrákovej a  Ing. Pavelekovej za ich manažovanie projektových aktivít.

      eTwinning projekt  Príďte do nášho mesta získali EQL- európsky certifikát kvality. K najaktívnejším  slovenským účastníkom projektu sa zaradili Karolína Petrušková , Denisa Dzurillová, Simona Smiková, Silvia Uhrinová, Nikola Kulová, Nikola Kantorová,  Veronika Čisárová, Klaudia Richnavská, Adrián Vanacký a Róbert Kurilla. Poďakovanie  patrí aj Ing. R. Kovaličovi, Mgr. J. Pramukovi a Ing. E. Šoltésovej za spoluprácu pri realizácii projektových aktivít.

     • Školská konferencia eTwinning

     • Dňa 10.10.2017 sa uskutočnilo eTwinning stretnutie učiteľov a zástupcov študentov z SOŠ ekonomickej SNV, Strednej  zdravotníckej školy z Levoče,  Gymnázia Školská a ZŠ, Komenského  zo Spišských Vlách. Účastníci akcie prezentovali svoje eTwinning projekty realizované počas školského roka 2016/2017 a zmienili sa o nových projektoch. Zároveň sa oboznámili  s najčastejšie používanými IT nástrojmi, ktoré môžu využiť nielen v eTwinning projektoch, ale aj pri prezentácii svojich úloh v rámci vyučovania.

     • DIGITÁLNA GARÁŽ

     • Študenti III.L triedy zo Start up, JA Firmy získali certifikáty Digitálna garáž od spoločnosti Google.Rozšírili si tak svoje digitálne zručnosti a  zároveň  splnili jeden z predpokladov na získanie certifikátu za podnikanie v JA Firme.

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h