• Zelená trieda

     • Milí študenti!

      Veríme, že ešte máte v pamäti hlasovanie za projekt Raiffeisen banky - Gesto pre mesto s názvom Včelnica - prírodná odborná učebňa. Máme pre Vás dobrú správu. Postúpili sme do verejného hlasovania aj tento rok s projektom Zelená trieda/priestor pre vyučovanie a oddych. Sme hrdí na to, ako ste hlasovali minulý rok a veríme, že to zopakujeme. Postup už viete. Oslovte priateľov, rodinu aj známych. Rozložte si sily, lebo hlasujeme celý marec. Veľa šťastia.

      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/spisska-nova-ves/1667

     • Obvodné kolo SOČ

     • Dňa 26. 03. 2018 sa uskutočnila obvodná súťažná prehliadka SOČ v Michalovciach. Našu školu reprezentovala žiačka III. A triedy Nikola Kulová v  odbore 15 – ekonomika a riadenie. Po úspešnej prezentácii svojej práce Nikola postúpila do krajského kola SOČ v Košiciach, ktoré sa uskutoční 6. apríla 2018.

      Za vzorné reprezentovanie našej školy gratulujeme.

     • Hádzaná

     • Na okresnom kole v hádzanej dievčat – 20. marca 2018 sa dievčatám podarilo zvíťaziť a postúpiť tak do krajského kola, ktoré sa konalo 22. marca v Košiciach na SOŠ Ostrovského. Na krajskom kole získali veľa nových skúseností a zahrali si proti ligovým hráčkam. Školu reprezentovali: K. Grossová, L. Štirbanová, M. Dzurillová (IV. L),J. Rejdovjanová (III. L),  B. Almášiová, A. Lisoňová, N. Poradová, D. Sitiariková, P. Zelená (II. L), K. Vospáleková (II. E), N. Goceliaková, N. Bruncková (I. A). Dievčatám srdečne blahoželáme!

     • Veľtrh podnikateľských talentov

     •  

      Počas týždňa podnikateľského vzdelávania sme sa 21. marca 2018 zúčastnili Veľtrhu podnikateľských talentov, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v Avion Shopping Park v Bratislave.

      ​​

      Mali sme jedinečnú príležitosť zažiť atmosféru súťaživosti a zanietenia svojich rovesníkov. Akcia nám poskytla i možnosť sebareflexie a  inšpirácie. 

      študenti II. L a III. L

     • „Poznajme naše regióny“

     • Študenti II. A triedy sa aktívne zapájajú do projektu „Poznajme naše regióny“, ktorého cieľom je
      spoznávať kultúrne a historické podmienky regiónu partnerskej krajiny, ktorou je Střední zemědělská
      škola Čáslav z Českej republiky.
      Na priblíženie zvykov a tradícií súvisiacich s Veľkou nocou sme navštívili Národopisné múzeum
      v Smižanoch, ktoré pripravilo pre verejnosť tematickú výstavu s názvom „Vajíčko maľované“.
      Prezreli sme si expozíciu a vypočuli sme si zaujímavé sprievodné slovo lektorky múzea. Prekvapilo nás
      množstvo techník zdobenia vajíčok, ktoré sa na Spiši používajú ešte aj v súčasnosti. Na základe tejto
      výstavy sme pripravili fotodokumentáciu a videozáznam pre našu partnerskú školu v Čáslavi, ktorá im
      priblíži región Spiš v období Veľkej noci a predovšetkým krásnu tradíciu zdobenia veľkonočných
      vajíčok.

     • Klokan

     • Klokan je najväčšou matematickou súťažou na svete a prebieha v 65 krajinách sveta. 19.februára 2018 sa zapojilo do súťaže v rámci Slovenska 67 000 žiakov na 1453 školách. Naša škola samozrejme nebola výnimkou. Žiaci si zmerali svoje matematické schopnosti v dvoch kategóriách kadet (19 žiakov) a junior (22 žiakov). O najúspešnejších riešiteľoch Vás budeme informovať po zverejnení oficiálnych výsledkov. Za účasť žiakom ďakujeme.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Boli sme úspešní.

      20.03.2018 sa v Koncertnej sieni Reduty uskutočnilo obvodové kolo súťaže v interpretácii poézie a prózy. Našu
      školu reprezentoval študent 2.A triedy Benjamín Lender. V prednese poézie obsadil 1. miesto.
      Blahoželáme

     • Ochrana životného prostredia

     • Do galérie Ochrana životného prostredia boli pridané fotografie.

      Na enviromentálnom workshope 20.3. sme rozoberali dôvody znečisťovania ovzdušia, prírody a vody. Rozprávali sme aj o tom, ako správne triediť odpad. Na záver sme mali vymyslieť projekt, v ktorom sme museli použiť "odpad".

      K.Vadelová, T. Dzurňáková - II. A, D. Jurčák - II. L

     • RECYKLOHRY

     • Projekt Recyklohry vedie študentov k triedeniu elektroodpadu, použitých batérií a tonerov. Do projektu je zapojená naša škola od 1. januára 2011 a každý školský rok dokážeme vyzbierať veľké množstvo elektorodpadu, batérií a tonerov a prispieť tak k zníženiu zaťaženia svojho životného prostredia. Sme súčasťou najväčšieho environmentálneho projektu na Slovensku, ktorý má záštitu Ministerstva životného prostredia SR. Patríme ku školám, ktoré vedia, aké je dôležité triediť nielen papier, ale aj elektorodpad a batérie. 

     • JA Slovensko a MetLife

     • Vďaka JA Slovensko a MetLife sme na našej škole absolvovali metodický tréning konzultantov programu JA Základy podnikania. Programovej manažérke pani Erike Holíčovej ďakujeme za ústretový a priateľský prístup. 

      Získané certifikáty nás oprávňujú realizovať tento program na základných školách. Vyškolení a s aktualizovanými materiálmi môžeme odovzdať svoje skúsenosti deťom. Už teraz sa tešíme na novú skúsenosť.

      študentky III.L triedy, Start-up, JA Firma

     • METRO Cash & Carry

     • V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR, s. r. o, šesť veľkoobchodných centier. V jednom z nich v Košiciach dňa 22. 02. 2018 boli na exkurzii žiaci 4. E triedy.  METRO Cash & Carry prevádzkuje veľkoobchodný predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru, ktorý si mohli žiaci prezrieť aj bez povinnej registrácie. Mali možnosť porovnať teóriu s praxou.

      Ďakujeme vedeniu spoločnosti za umožnenie exkurzie

     • Iuventa

     • V dňoch 02.-04.03.2018 sa žiačky 3.L Alexandra Alexyová, Karin Cvengrošová a 2.L Dominika Sitiariková zúčastnili 2. časti školenia Iuventa - Aktívny občan zmena je život II., na ktorom sme odprezentovali a vyhodnotili naše malé projektové zámery, zdokonalili svoje prezentačné, komunikačné zručnosti a prácu v tímoch.

     • Oznam

     • Oznamujeme stravníkom, že od 01. 03. 2018 došlo k zmene čísla účtu na úhradu stravy.

      Nové číslo účtu:
      SK77 8180 0000 0070 0030 0806
      ŠS SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

      Žiadame stravníkov, aby úhradu stravy realizovali
      podľa údajov uvedených na poštovej poukážke.

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h