• Mladý Európan 2018

     • Dňa 12.4.2018 sa v popradskom hoteli SATEL*** uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2018. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Súťaž pozostávala z 3. kôl, a to z vedomostného testu, jazykovej tajničky a tretie kolo je finále troch výherných družstiev. Súťaže sa zúčastnilo 12 stredných škôl z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves a Levoča.  V silnej konkurencii sa naši žiaci Saška Alexyová a Janko Vaščák z III.L a Ivica Frankovičová z II.L umiestnili na krásnom 5. mieste.

      Blahoželáme.

     • Deň Zeme

     • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Deti z MŠ Lipová v Spišskej Novej Vsi navštívili našu školu 24. apríla 2018. Žiaci IV. E triedy v rámci predmetu včelárstvo, deťom z MŠ pripomenuli, aké dôležité je chrániť životné prostredie, v ktorom žijú aj včely, priblížili im život a produkty včiel zo školskej včelnice.
      Všetkým sa to veľmi páčilo a deti odchádzali s nadšením a úsmevom na tváričkách.

     • III. ročník Akademického dňa

     • 18. apríla 2018 sa v jedálni našej školy uskutočnil Akademický deň. Predstavili sa na ňom študenti II. – IV. ročníka. Prezentovali súťaže, projekty, SOČ-ky, zážitkové formy učenia, športové akcie, aktivity, s ktorými sa zúčastnili na regionálnych, okresných i krajských súťažiach.


      Poďakovanie za účasť a prezentovanie patrí týmto študentom:

      • Zuzana Plencerová a Kristína Petrovičová – aplikovaná ekonómia IV. ročník a prezentovanie on-line učebnice,
      • Simona Schmidtová – aplikovaná ekonómia III. ročník a prezentovanie študentskej spoločnosti Start up a projektu „Základy podnikania“ pre ZŠ,
      • Veronika Ďurovcová a Miriam Hasajová – cvičná firma IV. ročník, prezentovanie cvičnej firmy Dreams Catering, s. r. o.,
      • Sylvia Kuzmiaková – cvičná firma III. ročník, prezentovanie cvičnej firmy Money-Honey, s. r. o.,
      • Monika Štrauchová – prezentovanie SOČ-ky „Založenie športového klubu Boccia v Spišskej Novej Vsi“, ktorú prezentovala aj na Krajskom kole v Košiciach,
      • Júlia Rejdovjanová – prezentovanie SOČ-ky „Rekonštrukcia lanovky a vybudovanie wellness centra“, ktorú prezentovala aj na Krajskom kole v Košiciach,
      • Terézia Vilkovská – prezentovala SOČ-ku, s ktorou bola Nikola Kulová na Krajskom kole v Košiciach a získala 3. miesto – Filmová kaviareň Caffetaria,
      • Viktória Raffajová – prezentovala svoj start up „TENT Fest“, s ktorým na súťaži Eurofondue obsadila 2. miesto,
      • Zuzana Plencnerová informovala o Krajskej súťaži „Mladý účtovník“, na ktorej obsadila krásne 3. miesto a postupuje do celoslovenskej súťaže v Žiline,
      • Patrik Tomčík – prezentoval Štátne skúšky v písaní na PC, ktoré sa budú konať na našej škole aj v tomto šk. roku,
      • Tomáš Vanacký a Lívia Bonková informovali o zapojení II. A triedy do e-Twinningu,
      • Dominika Sitiariková predstavila aktivity Žiackej školskej rady a akcie, do ktorých sa zapojili naši žiaci; aj projekt Škola priateľská k deťom,
      • na záver vystúpili Martin Bodák a Martin Chovanec, ktorí sú reprezentanti v hokeji a študujú na našej škole.
     • Zmenili sme piatok 13-teho na lepší deň

     • Po 22-krát sa tento rok konala verejná zbierka Ligy proti rakovine – Deň narcisov.

      Aj ulice Spišskej Novej Vsi zakvitli žltými narcismi. K tomu prispeli aj naše študentky II. a III. ročníka – Tímea, Karin, Simona, Karolína, Zuzana, Bianka. Naše dobrovoľníčky pripínali na odev žltý narcis, ktorý vyjadruje spoluúčasť s chorými na rakovinu. Do pokladníčky ľudia mohli prispieť ľubovoľným príspevkom. Veríme, že aj vďaka našim dobrovoľníčkam sme zmenili piatok 13. apríla 2018 a prispeli sme na pomoc onkologickým pacientom a ich blízkym.

     • Študentská vedecká aktivita

     • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta zorganizovala 12. 04. 2018 „Študentskú vedeckú aktivitu 2018“ v Poprade, na ktorej sa na základe pozvania zástupkyne vedúceho inštitútu manažérskych systémov zúčastnili aj žiaci II. L triedy. V rámci aktivít vystúpili študenti VŠ s príspevkami, v ktorých prezentovali výsledky svojej práce. Naši žiaci mali možnosť zoznámiť sa s novými ekonomickými pojmami z oblasti marketingu a manažmentu.
      Vítame každé nové príležitosti a aktivity zo strany VŠ pre žiakov našej školy. Ďakujeme.

     • Stretnutie Krajskej rady žiackych školských rád

     • Dňa 10.4.2018 sme sa zúčastnili stretnutia Krajskej rady žiackych školských rád, kde sme sa stretli členovia ŽŠR z okresu Spišská Nová Ves a diskutovali sme o týchto otázkach, na ktoré sme spoločne hľadali riešenia:

      1.) Ideálne fungovanie ŽSR

      2.) Akú pomoc/spoluprácu si viete od nás predstaviť

      3.) Najväčie problémy vašich ŽSR/škol a ich možné riešenia. 

      Stretnutia sa zúčastnili Diana Richnavská, Daniela Brillová a Dominika Sitiariková - 2.L

     • MINI INOVATION CAMP

     • Dňa 5. apríla 2018 sme si vyskúšali tímovú prácu, naše komunikačné a prezentačné schopnosti na Mini Inovation Camp v Košiciach. Súťaž pripravila JA Slovensko n.o. Našou úlohou bolo v štvorčlenných tímoch nájsť najlepšie inovatívne  riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou.

      Ďakujeme za túto príležitosť

      Ján Vaščák, Patrik Tomčík III.L

     • Regionálne kolo Olympiády Mladý účtovník

     • Dňa 23. marca 2018 sa na pôde Ekonomickej univerzity, Košice konalo regionálne kolo Olympiády Mladý účtovník. Zuzka Plencnerová, žiačka IV. L triedy sa umiestnila na krásnom 3. mieste a automaticky postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 26. apríla 2018 v Žiline.

      Všetci jej držíme palce.

     • Krajské kolo SOČ v Košiciach

     • Nika Kulová z III.A triedy opäť nesklamala a vybojovala si vo veľkej konkurencii súťažiacich 3. miesto. Krajská súťažná prehliadka SOČ je z roka na rok náročnejšia a preto nás veľmi teší, že Nika vzorne a úspešne reprezentovala našu školu.
      Blahoželáme.

     • Plavecký kurz

     • V dňoch 27. – 28. marec a 4. – 6. apríl 2018 sa konal plavecký kurz pre žiakov 2. ročníka.

      Tento kurz je posledná možnosť naučiť sa plávať hlavne pre tých, ktorí ešte nevedia plávať a zdokonaliť sa v plaveckých zručnostiach pre plavcov. Okrem plaveckých spôsobov sa študenti naučili skákať z okraja bazénu, zo štartovacích blokov, potápať sa a loviť predmety v rôznej hĺbke vody. Najobľúbenejšie boli hry, vodné pólo a skoky z veže.

     • Steelpark v Košiciach

     • Dňa 28. 03. 2018 sa žiaci III. A triedy zúčastnili exkurzie v Steelparku v Košiciach. Počas exkurzie si prezreli
      expozície tohto parku vedy a zábavy zamerané na robotiku (robotický futbal), magnetizmus (levitron, magnetický ježko, elektromagnetický žeriav, ...). Návšteva Steelparku bola veľmi zaujimavá a inšpiratívna.

     • Súťaž Eurofondue na TUKE – spolupracujeme s najlepšími

     • Srdečne blahoželáme Vike Raffajovej z 3. L triedy k 2. miestu v prestížnej ekonomickej súťaži EUROFONDUE, ktorú každoročne organizuje Ekonomická fakulta TUKE.Súťažné projekty posudzovala porota v zložení:Vladimír Maňka – poslanec Európskeho parlamentuDoc. Ing. Michal Šoltés, PhD – dekan Ekonomickej fakultyDoc. Ing. Peter Džupka, PhD – vedúci Katedry regionálnych vied a manažmentuprof. RNDr. Oto Hudec, CSc. – garant odboru VSaRR a ďalší.

      Viki opäť veľmi energicky a zanietene obhajovala svoj nevytopiteľný stan a presvedčila všetkých, že jej TENTfest je reálny a skvelý.

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h