• DEŇ SLNEČNÍC

     • Dňa 16. mája 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili charitatívnej akcie Deň slnečníc, ktorý organizuje Klub sclerosis multiplex. ĎAKUJEME.

     • Štátne skúšky v písaní na počítači

     • 27. apríla 2018 sa na našej škole uskutočnili štátne skúšky v písaní na počítači, ktoré pozostávali z 10-minútového odpisu a vyhotovenia obchodného listu a tabuľky podľa zadania. Zúčastnili sa ich desiati študenti, ale úspešní boli len piati, ktorým prišlo Vysvedčenie z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študentom srdečne blahoželáme.

     • Týždeň modrého gombíka

     • Vážení učitelia, rodičia, milí žiaci! 
       
      Už po 14. rok organizuje Unicef.sk  verejnú zbierku s názvom Týždeň modrého gombíka. Po minuloročnom úspechu, kedy sa na Slovensku  podarilo vyzbierať 57 972,39 eur,  opäť bude pomoc smerovať na Ukrajinu. Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo.
       
      Zapojením našej školy do Týždňa modrého gombíka 2018 v dňoch od 14. do 20. mája 2018 máme väčšiu šancu na zmenu. V živote detí, ktoré sa ocitnú v núdzi, môže každé euro znamenať rozdiel.
       
      Budeme úprimne radi, ak sa pridáte aj  k tohtoročnej zbierke a spoločne tak pomôžeme deťom na Ukrajine. 
       
      Viac tu: https://skola-priatelska- k-detom.webnode.sk/news/tyzden- modreho-gombika- 2018/

     • Školský volejbalový turnaj

     • Dňa 9.5.2018 sa konal žiacky volejbalový turnaj na podporu projektu UNICEF - Škola priateľská k deťom. Konečné poradie na prvých troch miestach bolo nasledovné:

      1. žiaci 3.L

      2. žiaci 3.A 

      3. žiaci 2.L

     • Svet ľudí s Braillovým písmom

     • Exkurzia 1.A triedy

       

      Naša cesta viedla do Levoče, mestá ktoré podalo pomocnú ruku tým, ktorí vnímajú svet iba prostredníctvom natiahnutej ruky. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu je jedinečná v našej republike. Vydáva periodické aj neperiodické dokumenty v špeciálnych formách- Braillovo písmo, zvukové nahrávky, zväčšený typ čiernotlačového písma, digitálne texty, reliéfna grafika a iné. Sprístupňuje knižný fond pre celú republiku v Braillovom písme, zvukových nahrávkach a umožňuje ľuďom s týmto hendikepom spoznávať svet.

     • Okresné majstrovstvá v atletike

     • Tohtoročné Okresné majstrovstvá v atletike boli veľmi úspešné. 

      Lea Štirbanová (IV. L) – vrh guľou – 1. miesto, beh na 1 500 m – 2. miesto

      Ivan Novák (I. L) – skok do diaľky – 1. miesto, beh na 400 m – 3. miesto

      Samuel Zábojník (IV. E) – vrh guľou – 2. miesto

      Dominika Sitiariková (II. L) – hod oštepom – 3. miesto

      Natália Goceliaková (I. A) – beh na 100 m – 3. miesto

      Richard Kukoľ (I. E) – skok do výšky – 3. miesto

      Štafeta 4 x 100 m dievčatá – 2. miesto v zložení Lea Štirbanová, Mária Dzurillová (IV. L), Beáta Ďorková (II. A), Natália Goceliaková (I. A)

      Školu tiež reprezentovali: Jakub Polkabla (II. A), Tomáš Hamráček (I. A), Matej Hrušovský, Eugen Rabčan (I. L), Samuel Cebuľa, Samuel Jurčák, Michal Kalafut, Andrej Zummer (I. E), Všetkým študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a budeme držať palce Lei Štirbanovej, ktorá postúpila na krajské kolo do Košíc. (4. mája 2018)

     • Verejná zbierka Týždeň modrého gombíka 2018 - UNICEF

     • 18. mája 2018 sa členovia Žiackej študentskej rady z našej školy zapojili do zbierky Modrý gombík. Zbierali sme peniaze pre deti na Ukrajine. Výnos zo zbierky bol 135,75 €, bude vložený na účet vo VÚB pre UNICEF.

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h