• Slávnostne ukončenie školského roka

     • Konečne sme sa dočkali vytúženého dňa. Zavesíme povinnosti na klinec a dáme hurá našim voľným dňom, plných zážitkov a sladkého nič nerobenia. Prajeme všetkým študentom príjemné prázdniny, mnoho zaujímavých chvíľ, láskavých zážitkov ,letných lások. Nech sú to prázdniny plné pokoja, priateľstiev, nádherných okamihov.

     • Súťaž Moja škola, môj svet

     • Študenti II.A triedy so zameraním na podnikové informačné systémy sa v minulých týždňoch zapojili do súťaže v tvorbe videa na tému Moja škola, môj svet, ktorú organizovala Obchodná akadémia v Rožňave a celkovo obsadili 1.miesto. 

     • eTwinning

     • Zapojenie študentov do medzinárodných eTwinning akcií :
      1. Our Safer Internet Day 2018 – študenti zo Španielska, Ukrajiny, Tunisu, Bulharska,
      Grécka a Slovenska vytvorili rôzne aktivity k bezpečnosti na internete, napr, videá, plagáty .
      Naši študenti si preverili svoje znalosti okyberšikane v ankete. ( Ing. A. Vitková)
      http://www.iankety.sk/dotaznik/397696910/1/.

      2. Europe Day 2018 – 9. máj – úlohou bolo vytvoriť puzzle historického objektu
      z účastníckej krajiny (Taliansko, Macedónsko, Ukrajina, Chorvátsko, Srbsko, Grécko,
      Litva). Následne všetci študenti skladali puzzle obrázkov rôznych európskych
      kultúrnych a historických objektov, ktoré umiestnili do padletu v eTwinning priestore
      Twinspace. ( Ing. R. Kovalič)

      3. Sweet life without sugar – cieľom akcie bolo navrhnúť aktivitu propagujúcu zdravý
      životný štýl mladých ľudí. Naši študenti prezentovali rôzne športové aktivity. Zapojené krajiny
      - Srbsko, Taliansko. Poľsko, Rumunsko, Turecko, Ukrajina, Portugalsko, Slovensko, Litva,
      Chorvátsko. (PaedDr. Z. Halasová)
       

      4. eTwinning projekt Poznajme naše regióny
      Študenti 2. A OA získali národný certifikát kvality za realizáciu projektu Poznajme naše
      regióny. Našou partnerskou školou je už tretí rok SZěŠ v Čáslavi. Cieľom projektu bolo
      oboznámiť sa s kultúrnymi a historickými pamiatkami regiónu partnerskej školy a spoznať ho aj
      prostredníctvom miestnych zvykov a ľudových tradícií. Prehľad aktivít študentov môžete nájsť vo
      výstupnom materiáli projektu: https://www.smore.com/f6zec-poznajme-na-e-regi-ny.
      Všetkým aktívnym študentom a spoluautorke projektu Ing. Ľ. Lengvarskej patrí veľké
      poďakovanie.

      5. Prezentácia eTwinning projektu a našej školy

     • Job Shadowing

     • V rámci mentoringového programu Aspire, ktorý pripravuje Junior Achievement Slovensko v spolupráci s Global Network Services sme sa zúčastnili aktivity Job Shadowing. Vďaka podnikateľským skúsenostiam z JA Firmy a získanému certifikátu ESP sme mali príležitosť stráviť jeden pracovný deň vo firme  AT&T. Videli sme, ako manažéri pracujú, čomu sa venujú a akú majú zodpovednosť.  Všetci zamestnanci boli k nám veľmi ústretoví, priateľskí a v príjemnej pracovnej atmosfére  sme sa cítili ako  ich spolupracovníci.

      Ďakujeme za túto príležitosť.

      Alexandra Alexyová, Júlia Rejdovjanová, Bianka Marhefková, Viktória Raffajová III.L

     • Certifikát podnikateľských zručností

     • Splnili sme všetky podmienky, úspešne sme absolvovali záverečný test a môžeme sa tešiť  zo získaného certifikátu:  Entrepreneurial Skills Pass, ktorý je  medzinárodne uznávaným certifikátom  podnikateľských zručnosti.

     • Finančná gramotnosť

     • Dňa 15. júna 2018 sme navštívili Základnú školu sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, kde sme žiakov 1. až 4. ročníka vzdelávali v oblasti finančnej gramotnosti. Ukázali sme im v praxi ako správne nakupovať. Tejto prednášky sa zúčastnili Ing. Adriána Maguláková, Alexandra Alexyová (3.L), Dominika Sitiariková a Dávid Jurčák (2.L).

     • Návšteva Podtatranského múzea

     • Po rekonštrukcii múzea v Poprade sme sa vybrali 1.E nahliadnuť do tajov, ktoré má pre nás ukryté. Potešilo nás, že sprístupnené materiály boli nielen pre pohľad, ale aj pre hmat prístupné. Sprievodkyňa nám podala zaujímavý výklad a my sme počúvali každé jej slovo. Informácie od odliatku mozgu neandertálca až po blízku prítomnosť. Mňa ako vyučujúcu a pedagogický dozor 1.E triedy milo potešilo, že žiačky Liana Brndiarová a Ema Kukurová podali pomocnú ruku nevidiacemu starému pánovi. Neváhali, keď ho zbadali na peróne a pomohli mu nastúpiť do vlaku a usadili ho do kupé. Tým ma presvedčili, že žiak má aj inú stránku akú my učitelia vidíme v škole. Ďakujem im, že sa prejavila ich človečina. Krajňáková

     • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018

     • Do galérie MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018 boli pridané fotografie.

      Aj tento rok sa naša škola odprezentovala na Meste plnom detí, kde sme priblížili produkciu medu, život včiel ale aj cvičnú firmu, ktorá je zameraná práve na medové výrobky. Zaujímavou bola aj ochutnávka čerstvého medu, či rôzne zábavné hry, ktoré si pre najmenších pripravili naši študenti. 

     • Poznajme naše regióny

     • Študenti II. A triedy sa v rámci projektu „Poznajme naše regióny“ zúčastnili exkurzie v Levoči s cieľom ukázať historické pamiatky zaradené do zoznamu UNESCO študentom z partnerskej krajiny z Českej republiky.
      Pri návšteve Levoče sme urobili fotodokumentáciu a natočili sme krátke video. Krásne počasie prispelo ku kvalitnej fotodokumentácii, ktorá presvedčí českých partnerov o kráse nášho regiónu.

     • Exkurzia do siete METRO Cash & Carry SR, s. r. o.

     • Žiaci II. A a II. L triedy sa zúčastnili exkurzie vo veľkoobchodnej predajni Metro Cash & Carry v Košiciach, ktorá patrí do siete METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Mali možnosť prezrieť si veľkoobchodný predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru. Vedomosti získané v škole porovnali s praxou.

      Vedeniu spoločnosti ďakujeme za umožnenie exkurzie.

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h