• Plavecká štafeta

     • Jeseň je pravidelne spojená s Plaveckou štafetou, ktorú organizuje Mesto Spišská Nová Ves. Aj tohtoroku sa nám podarilo motivovať 44 študentov. Sme radi, že sme oslovili aj študentov prvého ročníka,ktorí vzorne reprezentovali školu. Je to masová akcia, kde nejde o výkony, ale tí najlepší budú ocenení. O výsledkoch Vás budeme informovať. Sledujte nástenku telesnej výchovy.

     • ISIC/EURO26

     • Vážení rodičia.

      Pre kompletne využitie Preukazu ISIC/EURO26 je potrebné, aby Vaše dieťa malo preukaz platný na aktuálny školský rok.

      Platnosť preukazu sa označuje nalepením aktualizačnej známky ISIC 09/2019.
      Skontrolujte, prosím, platnosť na preukaze Vášho dieťaťa. Ak je 09/2019, je to v poriadku.
      Ak je na preukaze staršia platnosť, objednajte aktualizačnú známku na škole alebo cez

      www.objednaj-preukaz.sk.

      Viac informácii nájdete na www.studentskypreukaz.sk.

     • Niektoré skutočnosti je potrebné vidieť a zažiť

     • 24.09.2018 študenti tretích ročníkov navštívili pamätné miesto 2. svetovej vojny Oswienčim.

      S hlbokou pokorou počúvali výklad sprievodkyne a nechali sa vtiahnuť do histórie, ktorá tak smutne poznačila ľudstvo. Svoje vedomosti, hmatateľné obrazy zašlých čias im vytvorili vernú kópiu doby, ktorá sa, verme, nikdy nevráti.

     • Adaptačný kurz

     • V utorok 18. septembra žiaci prvých ročníkov zavesili povinnosti na klinec a venovali sa vzájomnému zoznamovaniu a spoznávaniu zábavnou formou v rámci Adaptačného kurzu. Počasie bolo super, nálada tiež, podujatie splnilo svoj účel.

     • DUF-ART

     • Študenti II.A triedy sa vybrali 15.9.2018 za kultúrou a zúčastnili sa divadelnej inscenácie v rámci projektu DUF-ART s názvom Kráľ Havran. Predstavenie nás vrátilo do 15. storočia a vlády uhorského kráľa Mateja Korvína. Kultúrny zážitok prehĺbili tanečníci z tanečnej skupiny Denzz Industry, ktorí nás sprevádzali rôznymi historickými udalosťami. 

     • História trochu ináč


     • To, že sa historické vedomosti dajú získať aj inou formou, nielen z kníh, svedčí Dom remesiel v Košiciach, ktorý verejnosti prezentuje historické remeslá a ich súčasné tradície. Mapuje bohatú históriu remesiel v našich mestách. Remeslá sa združovali do cechov a cechových bratstiev. Poznáme tak cechy kupcov, zámočníkov, ostrohárov, nožiarov, tesárov a mnohých ďalších. Výstava ponúkla informácie o organizácii cechov, kto mohol byť majstrom, tovarišom, čo bolo ich úlohou a prehĺbila vedomosti študentov v tejto oblasti. Ozaj, viete čo vyrábali mieškári? Pugilári, aj tak sa im hovorilo, vyrábali kožené a textilné mešce na peniaze a neskôr aj vrecká na tabák.

     • ​​​​​​​Ochutnávka školského medu

     • Med zo včelnice z našej školy 12. 09. 2018 ochutnali žiaci a pedagógovia školy. Ochutnávku pripravili študenti 4. E triedy, ktorí majú k včielkam blízko v rámci predmetu Včelárstvo.  Pred ochutnávkou školského medu predchádzalo MEDobranie, stáčanie medu zo školskej včelnice. Včielky boli usilovné a medík je výborný.

      Tešíme sa na budúcoročnú ochutnávku školského medu.

     • Medobranie na SOŠE SNV

     • Včely. Sú absolútne oddané svojej matke a sestrám, ochotné kedykoľvek obetovať svoj život pre spoločné dobro úľa. Sú navzájom prepojené a ochotné pomôcť, keď zacítia nebezpečenstvo. Milujú jedna druhú svojím zvieraco-hmyzím spôsobom, rýchlo sa prispôsobia a dôverujú si. Sú maličké, ale dokážu veľké veci. Máme sa od nich čo učiť. Dnes sme sa o ich usilovnosti presvedčili na vlastné oči a z troch včelích úľov sme zozbierali úrodu medu. Vďaka študentom, učiteľom a nášmu odbornému garantovi Radovanovi Zimmermannovi. Zajtra Vás všetkých pozývame na ochutnávku nášho MEDu.🐝🐝🐝

     • Začiatok nového školského roka 2018/2019

     • Školský rok 2018/2019 slávnostne otvorila riaditeľka školy Ing. Andrea Iovdijová za prítomnosti riaditeľa Úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Juraja Ďorka. Obaja vo svojich príhovoroch všetkých srdečne privítali v novom školskom roku a popriali veľa šťastia, síl a snahy v ich štúdiu.

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h