• MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ

     • Dňa 22.10.2018 sme sa zúčastnili workshopu na tému mediálna gramotnosť. Tu sme rozoberali ako kriticky hodnotiť mediálne informácie, rozoznávať hoaxy alebo ako správne využívať média a odolávať nenávistným prejavom.

      (Anička Bajtošová I.A, Dominika Sitiariková III.L)

     • Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

     • Aj v tomto školskom roku sa študenti našej školy zúčastnili „Burzy stredných škôl“, ktorá sa konala 23. – 24. októbra 2018 na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Našu školu vzorne reprezentovali študenti II. A, III. A, IV. A a IV. L triedy a poverení učitelia našej školy. Deviatakom sprostredkovali zaujímavé informácie o štúdiu, projektoch, zážitkových formách učenia, praxi. Prvý deň nás navštívili deviataci zo ZŠ zo Spišskej Novej Vsi a druhý deň deviataci z okolitých miest a dedín.

     • Máme 2. miesto za „Naj... katalóg“

     • 17. – 18. októbra 2018 sa uskutočnil v Spoločenskom pavilóne v Košiciach16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Veľtrhu sa zúčastnilo 26 cvičných firiem, medzi ktorými bola aj naša cvičná firma Money-Honey, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou medu a výrobkov z medu. Mali sme aj zahraničnú konkurenciu - poľskú cvičnú firmu Apis, ktorá sa tiež zaoberá výrobou medu. Zaujímavosťou bolo, že stánok našej cvičnej firmy a poľskej cvičnej firmy spolu susedili a tak naša slovenská včielka „Lenka“ mala blízko poľského kamaráta „Wilka“. Spomedzi šiestich súťažných kategórií sme získali 2. miesto za najlepší katalóg. Veľký úspech pri predaji mali naše balzamy na pery zn. „Money-Honey“a prekvapenie v balíčku „Mačka vo vreci“.

     • Deň kariéry

     • Zamestnaj sa s nami! Hľadáš sa? U nás sa nájdeš! Ukáž vystavujúcim spoločnostiam, že na to máš.

      Študenti štvrtých ročníkov našej školy využili príležitosť urobiť si vlastný prieskum trhu, vyspovedať zástupcov prestížnych firiem na 14. ročníku tohto eventu, kde bol vytvorený priestor pre komunikáciu študentov a firiem. Deň kariéry sa konal 17. 10. 2018 v Košiciach v Univerzitnej knižnici TUKE. Aj takýmto spôsobom pomáhame našim študentom uplatniť sa čo najlepšie natrhu práce.

     • Svetový deň zdravej výživy

     • 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy.  Vvýživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca.

      Tieto informácie vedia aj žiaci našej školy a tak sme spoločnými silami pripravili zdravé pochúťky, ktoré by nemali chýbať na každom tanieri. 

      Na zdravie !

     • Výsledky volieb do Rady školy na funkčné obdobie rokov 2018 - 2022

     • pedagogickí zamestnanci

      Ing. Adriana Maguláková

      Ing. Alica Vitková

       

      nepedagogickí zamestnanci

      Mgr. Mária Streberová

       

      rodičia žiakov školy

      Miroslav Bruncko

      Ing. Jarmila Uharčeková

      Silvia Hasajová

       

      žiaci školy

      Anna Bajtošová

             

      Zvoleným členom do Rady školy blahoželáme.

       

      Spišská Nová Ves 17. 10. 2018

     • Okresné kolo v bedmintone

     • Športové súťaže pokračovali okresným kolom v bedmintone (9.10.2018). Chlapci obsadili 3. miesto. Dievčatám sa nepodarilo uspieť, po vyrovnanom zápase s Technickou akadémiou prehrali a obsadili konečné 4. miesto. Školu reprezentovali: Alex Klein (III. L), Vladimír Filinský (I. L), Jakub Polkabla (III. A), Júlia Rejdovjanová a Klaudia Majerská (IV. L), Dominika Sitiariková (III. L). 

     • CAREER DAY v A&T

     • Dňa 11. októbra 2018 sme sa  zúčastnili workshopu, ktorý organizovala JA Slovensko, n.o. v spolupráci s A&T Global Network Services.

      Workshop bol zameraný na  princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní.O získané informácie sa radi podelíme s našimi spolužiakmi na predmete aplikovaná ekonómia.

       

      Marcela Kaĺavská, Alžbeta Lisoňová III.L

     • Výstava

     • 12. októbra 2018 sa žiaci I. E triedy študijného odboru Agropodnikanie – Agroturistika zúčastniliv rámci učebnej praxe 24. Výstavy drobných zvierat a špeciálnej výstavy klubu Činčily veľkej SR a ČR v Letanovciach. Žiaci pomáhali pri posudzovaní zvierat, robili zapisovateľov,  prenášali a fixovali králiky.

     • Rodshow 2018

     • Dňa 10. októbra 2018 sa študenti III. L triedy zúčastnili na prednáške predstaviteľov Úradu vlády SR, ktorá bola zameraná na prezentáciu súťaže, ktorú organizuje Úrad vlády SR pre študentov stredných škôl. Súťaž je zameraná na tvorbu projektového zámeru na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. Prednáška študentov zaujala a veríme, že študenti vytvoria niekoľko súťažných tímov a v súťaži budú úspešní.

     • Vyliečme nezáujem

     • Duševné zdravie je na Slovensku tabu. Psychickými problémami u nás pritom trpí takmer500 000 ľudí. Aj naša škola pomohla počas tohtoročných „Dní nezábudiek 2018“. Našedievčatá dobrovoľníčky vyzbierali sumu 186,91 €, ktoré sme poukázali na účet v Primabanke v Spišskej Novej Vsi. Ďakujeme za každý príspevok, ktorý pomáha zachraňovaťživoty.Ak niekto ešte chce pomôcť a prispieť, k 31. 10. 2018 tak môže urobiť odoslaním prázdnejSMS v hodnote 2 € na číslo 833 v sieti Orange Slovensko, O 2, Telekom a 4ka. Prípadnevkladom do 31. 12. 2018 na účet v Prima banke, a. s. (IBAN SK 29 3100 0000 0040 40154029) a Poštovej banke (IBAN SK79 6500 0000 0000 2026 6500).

     • Hodiny dejepisu

     • To, že sa dá vyučovať tento predmet aj iným spôsobom nám dokazuje Múzeum Spiša v našom meste. Pre školy a verejnosť pripravili výstavu spojenú s prednáškou História nášho štátu v rokoch 1918-1968. Hodina bola pútava, doplnená množstvom dokumentačného materiálu. Je chvályhodné, že naše mesto poskytuje študentom také možnosti.

     • Rýchle a výživné debaty

     • 3. októbra 2018 sa na našej škole uskutočnila debata s mladými ľuďmi z III. E triedy, ktorí hľadali odpovede na tému „O možných riešeniach neplánovaného tehotenstva“. Celú akciu viedla koordinátorka projektu Tlakový hrniec, ktorá veľmi rada spolupracuje s mladými ľuďmi. Debata bola zaujímavá, študenti našli odpovede na otázky, ktoré ich trápia a s ktorými si nevedia rady. Efekt akcie bol zaujímavý aj tým, že sa zdôverili a rozprávali na inej úrovni ako s rodičmi či známymi.

     • Zahraničná prax študentov - Veľká Británia, Birmingham, Dudley College 🙂

     • Zapojením sa do programu ERASMUS+ majú desiati naši študenti možnosť overiť si teoretické vedomosti a poznatky z odborných predmetov v praxi. Do práce na projektových zadaniach sa pustili s plným nasadením. Pracujú v zahraničných tímoch pod vedením odborných lektorov, analyzujú prípadové štúdie a navrhujú systémové riešenia.

      Projekt rozširuje ich komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, hlavne v oblasti odbornej terminológie, čo následne posilní ich konkurencieschopnosť na európskom trhu práce. Projekt je prínosom nielen pre študentov samotných, ale aj pre školu, lebo jeho realizáciou sa zvyšuje i renomé a reputácia školy.

     • Exkurzia v Nestville parku v Hniezdnom

     • 28. septembra 2018 sa 43 študentov našej školy zúčastnilozaujímavej exkurzie v „najmenšom kráľovskom meste“, v obciHniezdne. Pozreli sme si expozíciu ľudových remesiel severnéhoSpiša - expozíciu pestovania obilia, jeho spracovania,poľnohospodárske náradie, obdivovali sme rafinériu výrobyliehu s vysvetlením biochemických procesov. V degustačnejmiestnosti sme ochutnali hruškový džús, videli sme skladzrenia „Whisky Nestville“ a obdivovali sme jeden z najväčšíchdrevených vyrezávaných obrazov v Európe.

     • Európsky deň jazykov

     • V rámci Európskeho dňa jazykov sme 26.9. poňali hodiny cudzieho jazyka trochu inak. Študenti si vyskúšali rôzne kvízy, hry a zábavné úlohy. Okrem toho mali žiaci prvých ročníkov možnosť vypočuť si pútavé rozprávanie dievčat z II. A, ktoré v júli 2018 absolvovali workshopy v Neuerburgu. Ich prezentácia bola pre nových žiakov určite veľkou motiváciou zúčastniť sa takéhoto zahraničného pobytu. 

     • Cezpoľný beh

     • Za krásneho slnečného počasia prebiehalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl.
      Najlepšie obstála Jaroslava Majkuthová (I. L), ktorá sa umiestnila na 4. mieste v súťaži jednotlivcov.
      V súťaži družstiev chlapci, aj dievčatá obsadili svorne 4. miesto. Školu reprezentovali: Jaroslava
      Majkuthová (I. L), Júlia Rejdovjanová (IV. L), Karolína Koršalová (I. A), Andrej Zummer (II. E), Matej
      Hrušovský (II. L), Ondrej Trojan (I. E).

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h