• Mediálna výchova v praxi

     • Ako funguje televízia ? Na túto otázku sme dostali odpoveď túto stredu, keď sme v rámci hodín mediálnej výchovy absolvovali exkurziu v regionálnej Televízii Reduta v Spišskej Novej Vsi. Videli sme priestory, v ktorých redaktori televízie pracujú a dostali sme podrobný výklad o tom ako vznikajú reportáže, ako pracujú redaktori, kameramani a moderátori tejto televízie. Páčilo sa nám to, že sme si mohli vyskúšať čítanie z čítačky správ, zažiť atmosféru televízie naživo a stretnúť sa s  pracovníkmi televízie. Ďakujeme Televízii Reduta za to, že nám venovali svoj čas a zasvätili nás do mediálneho sveta.
      Študenti I. L triedy

     • Po stopách histórie

     • Učivo dejepisu nemusí byť predstavované len učebnicovo v školskom prostredí. O tom, že sa to dá aj inou formou sa presvedčili študenti 1.A a 1.L na exkurzii v Podtatranskom múzeu v Poprade. Vedomosti o neandertálcovi, nálezisku v Gánovciach, výrobe unikátnej modrotlače a mnoho ďalších zaujímavých informácií im sprostredkovali lektorky múzea. Prispelo to k rozšíreniu vedomostí a prehlbilo záujem o národné dejiny.

     • Výsledky olympiády z anglického jazyka

     • 22.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Študenti boli na základe úrovne anglického jazyka rozdelení do troch kategórií. S radosťou Vám oznamujeme, že najlepší žiaci postupujú do okresného kola a veríme, že im budete držať palce. 

      Výsledky olympiády z anglického jazyka

      Kategória 2A 

      1. Alexander Faltin I.L
      2. Ján Rusnák I.L
      3. Tatiana Mulíková I.A

      Kategória 2B

      1. Patrik Tomčík IV.L
      2. Karolína Bérešová III.L
      3. Oliver Onderčin III.L

      Kategória 2D

      1. Emma Dzurillová III.E
      2. Richard Kukoľ II.E

      Všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov.  

     • 12. ročník súťaže NAŠE MESTO

     • Miestny odbor Matice slovenskej a Školský úrad, oddelenie školstva v Spišskej Novej Vsi, zorganizovali 27. 11. 2018 súťaž NAŠE MESTO, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Opäť dokázali, že sú zdatní nielen v ekonomickej oblasti, ktorú študujú,  ale aj dejiny Spišskej Novej Vsi im nie sú cudzie a vyhrali 3. miesto.  Trojčlenné družstvo súťažilo v zložení Ivica Frankovičová, Jakub Raczek (III. L,) a Nina Harabinová (I. A).      

      Srdečne blahoželáme

     • Červená stužka

     • Zapojme sa aj my, podporme boj proti AIDS (01.12) a pripnime si spolu Červenú Stužku vytvorenú žiakmi našej školy.

       

       

     • Súťaž iBobor

     • 15.11.2018 sa vybraní žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili medzinárodnej súťaže iBobor (kategória Junior). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci I.L Ján Rusnák a Alexander Faltin, ktorí získali aj diplom úspešného riešiteľa. Blahoželáme!

     • Kilo na pomoc pre rodiny v kríze

     • Milí študenti a zamestnanci školy,
      prosíme o pomoc pri realizovaní zbierky „Kilo na pomoc pre rodiny v kríze“.
      Zbierka bude prebiehať od 3. decembra do 14. decembra 2018, vyzbierané veci doneste do kabinetu č. 49, p. Čegiňovej.

       

      Čo sa bude zbierať?

      • trvanlivé nechladené potraviny s dlhou dobou spotreby, hlavne také, z ktorých sa dá uvariť teplé jedlo;
      • tovary z drogérie hlavne plienky, sušené mlieko pre dojčatá, detská drogéria...;
      • sprchové gély, šampóny, zubné pasty...


      Pre koho zbierame?

      • prednostne pre rodiny zo Spišskej Novej Vsi.


      Kto je partnerom a prijímateľom zbierky?

      • OZ Život v meste Spišská Nová Ves
      • Spišská katolícka charita
      • Úsmev ako dar

      Prečo chceme pomôcť? Lebo pomáhať je in!

       

       

       

     • Návšteva z CVČ - RCM

     • Sme radi, že sme dnes mohli na našej SOŠE privítať zástupcov z CVČ - RCM v Košiciach a ich dve kolegyne z Ukrajiny. Predstavili sme im našu školu, študijné odbory a vzájomnú spoluprácu na zahraničných výmenných projektoch pre našich žiakov. Plánujeme ďalšie aktivity, preto bolo o čom diskutovať. :-)

     • I. L navštívila reklamnú agentúru ProGrup, s. r. o.

     • V rámci predmetu mediálna výchova sme absolvovali exkurziu v najväčšej reklamnej agentúre v Spišskej Novej Vsi. Firma sídli v nových priestoroch bývalých kasárni, ktoré sú atraktívnym pracovným prostredím pre zamestnancov firmy. Agentúra sa zaoberá grafickým dizajnom, poskytovaním mediálneho servisu, webdizajnom a tvorbou veľkoplošnej tlače na základe objednávok zákazníkov.

      Dozvedeli sme sa akým spôsobom sa vytvára reklama, ako sa postupuje pri realizácií objednávok, ktoré významné zákazky firma uskutočnila, a aké reklamné predmety firma dodáva zákazníkom. Dostali sme sa aj do priestorov, kde sa reklamné predmety vyrábajú, videli sme techniku sieťotlače, tampónovej tlače a prácu zamestnancov chránenej dielne. Z exkurzie sme si odniesli veľa nových informácií a ďakujeme vedeniu a zamestnancom firmy, že nám exkurziu umožnili a venovali nám svoj čas.

      Študenti I. L triedy

       

     • Ako byť finančne slobodný?

     • Ako byť finančne slobodný? Aj na túto otázku  hľadali odpovede žiaci II. A triedy 22. novembra 2018. Žiaci sa pod vedením certifikovaného lektora oboznámili so stolovou hrou Finančná sloboda ako didaktickou učebnou pomôckou. Pomocou nej sa môžu efektívnejšie naučiť, ako narábať s financiami a ako myslieť tak, aby vedeli s financiami narábať.

      Účastníci počas hry realizovali finančné plánovanie fiktívnej rodiny, robili finančné rozhodnutia v priebehu 30 rokov aktívneho života rodiny, nakupovali, využívali rôzne finančné produkty a čelili viacerým nástrahám života. Produkty v hre majú vlastnosti reálnych finančných produktov, ktoré ponúka súčasný finančný trh.

      Cieľom hry Finančná sloboda bolo efektívne rozvíjať kritické myslenie hráčov prostredníctvom finančných rozhodnutí a ich vplyvu na ekonomickú situáciu rodín. Hra tak účinne prispieva k zvyšovaniu úrovne finančnej gramotnosti.

       

      Ďakujeme 

     • Beseda so spisovateľom

     • Duchom a perom spisovateľa nás dnes 21. 11. 2018 sprevádzal slovenský spisovateľ Gustáv Murín. Študentov zasvätil do sveta tvorcov literárnych diel. Pochopili, že byť spisovateľom ozaj nie je ľahké. Rozhľadenosť, fantázia a množstvo slov, fráz sú len kvapkou v spisovateľskom mori. Verím však, že aj v  radoch našich študentov sa nájdu skvelí tvorcovia čo len malých, maličkých diel.

     • „Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba znova stavať každučký deň.“

     • 22. novembra 2018 sa pre študentov III. A triedy uskutočnila beseda o manželstve a rodičovstve. Besedu, dialógy, komunikáciu o vzťahoch viedol Mgr. Tomáš Juríčkov z CPPPaP zo Spišskej Novej Vsi.

     • Deň študentstva

     • Pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa študentstva ocenil primátor mesta Ján Volný študentov, ktorí úspešne reprezentovali svoju školu v rôznych oblastiach. Za našu školu si v obradnej sále Radnice prevzali ocenenia aj naše úspešné študentky - Viki Raffajová zo IV. L a Nika Kulová zo IV. A triedy. Dievčatám srdečne blahoželáme!

     • MiniERAMUS

     • Je skvelé, že vybraní študenti SOŠE dostali príležitosť zasadnúť do vysokoškolských lavíc aby otestovali svoju budúcu vysokú školu a presvedčili sa o správnosti svojho výberu. Testované vysoké školy: TUKE, EUBA, UMB BB a iné. O svoju vášeň pre vzdelávanie sa podelili aj s nami a poslali nám zopár fotiek. :-)

      Budúci štvrtáci - inšpirujte sa.

      Ďakujeme, MiniERASMUS za dokonalú organizáciu!

       

     • Učíme sa podnikať

     • Ponúkame Vám zopár fotografií z činnosti našej školskej študentskej spoločnosti, ktorá simuluje činnosť akciovej spoločnosti v praxi v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia. Študenti 3. L triedy Ekonomického lýcea svoje podnikanie začali valným zhromaždením, kde predstavili firmu, jej organizačnú štruktúru a podnikateľský zámer. Uviedli tiež na trh svoj prvý výrobok – voňavé bylinkové vrecúška vlastnoručne ušité šikovnými rukami našich dievčat s náplňou z levandule zo školskej záhrady.Made in SOŠE. Hand made.

     • Etwinning projekt Geografia regiónu

     • Prvý októbrový týždeň navštívili našu školu ôsmi študenti a Mgr. R. Meduna zo Střední zemědělské školy v Čáslavi. Česká škola je už tretí rok našou partnerskou školou v programe eTwinning. Študenti sa zúčastnili vyučovania, absolvovali túru na Popradské pleso a získané fotomateriály a videá spracovali do nového eTwinning projektu Geografia regiónu. Na projekte pracujú študenti II.A triedy pod vedením Ing. Z. Vandrákovej a Mgr. J. Pramuku.

     • Slovenčina známa-neznáma

     • 19.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Študenti sa potrápili s náročnými úlohami. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Prváci si merali sily s druhákmi a tretiaci so štvrtákmi. Prváci naberali skúsenosti a štvrtáci ich konečne zúročili. Účasť tohto roku bola primeraná 22 študentov.  Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a prajeme mnoho príjemných chvíľ pri objavovaní tajov nášho spisovného jazyka.

     • eTwinning týždne na SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi


     • Pri príležitosti októbrových eTwinning týždňov sa dňa 25.10.2018 uskutočnilo „Stretnutie priaznivcov eTwinningu“. Akcie sa zúčastnili vybraní študenti a učitelia zo SOŠ ekonomickej, Gymnázia Školská, ZŠ Nejedlého zo Spišskej Novej Vsi, SOŠ zdravotníckej z Levoče, a ZŠ Komenského zo Spišských Vlách. Účastníci prezentovali eTwinning projekty realizované v minulom školskom roku a svoje zážitky z aktivít Erasmus+.

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h