• Oznam

     • VÝDAJ OBEDOV

      dňa 28. 01. 2019


      od 11.00 h – do 13.00 h

       

     • Basketbal okresné kolo dievčatá

     • V silnej konkurencii ligových hráčok dosiahli naše dievčatá 4. miesto na Okresnom kole v basketbale. Dievčatá v novom zložení – 7 žiačok prvého ročníka a dve zo starého kádra sa podieľali na dosiahnutom výsledku. Dievčatám srdečne blahoželáme! Veľká vďaka patrí I. L za skvelé povzbudzovanie.  Školu reprezentovali: Júlia Rejdovjanová (IV. L), Alžbeta Lisoňová (III. L), 

      Anna Bajtošová, Lenka Boroňová, Patrícia Drábová, Lusa Opremčáková (I. A), Miriam Maťašovská, Dominika Smyková, Vivien Popadičová (I. L).

     • Pod hviezdnou oblohou

     • Žiaci I. A triedy sa zúčastnili 18. 12.. 2018 na vzdelávacom podujatí Pod hviezdnou oblohou v planetáriu STM v Košiciach. Program bola zameraný na poznávanie hviezd, súhvezdí a na orientáciu podľa hviezd.

     • Školské kolo Ekonomickej olympiády

     • V dňoch 10.-14. 12. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Ekonomickej olympiády. Celkovo vyplnilo test školského kola 5300 študentov, u nás sa zapojili triedy III.A, III.L, IV.A a IV. L. Najúspešnejšou riešiteľkou a postupujúcou do krajského kola je žiačka IV.A triedy Silvia Uhrinová. Srdečne blahoželáme. Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť a učiteľom za pomoc pri školskom kole.

      Ing. Lenka Kovaličová
      učiteľka OP

       

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h