• IT PAMPÚCH 2019

     • Do galérie IT PAMPUCH 2019 boli pridané fotografie.

      14.2.2019 sme hostili 13 žiakov 9.ročníkov z okolitých základných škôl. Žiaci si svoje technické, vedomostné a prezentačné zručnosti vyskúšali v súťaži IT Pampúch, ktorú naša škola organizovala už tretí rok po sebe. Aj tentokrát sme sa presvedčili, že nám rastie mladá generácia šikovných ľudí, ktorí sa neboja ukázať svoje schopnosti. Veríme, že sa s mnohými z nich v septembri v novom školskom roku opäť uvidíme.

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

     • Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy


      Nadácia PARTNERS pripravuje každoročne atraktívne súťaže s cieľom popularizovať tému finančného vzdelávania.
      FINANČNÁ OLYMPIÁDA ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.
      Aj tento školský rok sa do nej zapojili študenti našej školy a tu je zoznam tých,  ktorým sa podarilo postúpiť do II. kola:
      Alexandra Alexyová, Radoslav Bátor, Frederika Lesňáková, Ján Vaščák zo IV. L triedy, Viktória Andrassyová, Adriana Bugošová, Jaroslav Jurčák, Petra Kolesárová, Nikola Oravcová, Andrea Pavľáková, Sofia Suchá z II. A triedy, Biroščáková Emma, Viktória Fridmanská, Anton Geroč, Matej Hrušovský, Barbora Jasečková, Jana Kavuličová, Veronika Rusiňáková z II. L triedy, Nina Dimitrovová, Beáta Ďorková, Karin Vadelová z III. A triedy.
      Postupujúcim študentom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v druhom uzavretom kole.

     • "Spišský" kvíz

     • 13.2.2019 sa konal v Spišskej knižnici kvíz, v ktorom si žiaci stredných škôl oprášili vedomosti o našom nárečí. O kultúrny zážitok sa postaral spisovateľ Michal Buza,  ktorý nám ponúkol ukážky zo svojich kníh a preskúšal naše vedomosti.  Naše žiačky sa umiestnili na 3. mieste. 

     • Roadshow 2018 Úradu vlády

     • V decembri 2018 sa úspešne zapojili žiačky našej školy Kristína Ondášová, Nora Poradová, Mária

      Rusnáková a Renáta Pitulová (III. L), do súťaže Roadshow 2018 projekt vypracovali pod názvom
      „Vytvorenie duálneho vzdelávania v regióne Spiš“.
      Súťaž dáva priestor šikovným študentom rozvinúť svoje nápady, invenčnosť, ale najmä uplatniť
      znalosti o eurofondoch v podobe vytvorenia vlastného projektu.
      Blahoželáme.

     • Sieťový program NETACAD na SOŠ ekonomickej

     • Už druhý školský rok je naša škola súčasťou rodiny CISCO akadémii, v ktorej môžu naši študenti získať certifikáty CCNA1 a CCNA2. Cieľom NETACAD-u je predovšetkým snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu počítačových sietí. V priebehu najbližších 2 rokov sa predpokladá až 26% nárast pracovných pozícii v tejto oblasti a preto našich študentov zodpovedne pripravujeme aj na tieto pozície. Výučbové materiály máme k dispozícii v anglickom jazyku a naši učitelia ich žiakom interpretujú do slovenčiny. Teoretické poznatky sú doplnené o praktickú konfiguráciu routrov a switchov v simulačnom prostredí Packet Tracer. 

     • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej

     • Dnes sme v našej škole hostili takmer 200 žiakov 8. a 9. ročníkov z okolitých základných škôl, kde sme im aj prostredníctvom našich študentov a absolventov priblížili štúdium v priestoroch našej školy. Žiakom boli odprezentované odbory Obchodná akadémia, Ekonomické lýceum, Agropodnikanie a aktivity žiakov na predmetoch Cvičná firma a Aplikovaná ekonómia. Svoje miesto mala aj Žiacka školská rada a nezabudli sme im ukázať ani našu telocvičňu a klzisko. Veríme, že sme mnoho z nich zaujali a v septembri hrdo zasadnú do našich lavíc.

     • MINI INNOVATION CAMP - JA Slovensko, n.o.

     • Na súťaži Mini Innovation Camp v Košiciach dňa 30. 01. 2019 našu školu vzorne reprezentovali Lucia Slamená a Jakub Raczek, študenti aplikovanej ekonómie z III.L triedy. Vyskúšali si svoje tvorivé, komunikačné, prezentačné zručnosti  i schopnosť pracovať v tíme.

      Lucka Slamená so svojím tímom získala krásne tretie miesto.

      Srdečne blahoželáme!

     • e-Maturita 2019

     • Naša škola je certifikačnou školou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). V šk. roku 2018/2019 opäť ponúkame možnosť elektronickej maturity: e-Maturita 2019. Externá časť je možná zo SJL a MAT.

      V dňoch 5. a 6. februára 2019 NÚCEM organizuje generálnu skúšku, ktorá je pre žiakov veľkou výhodou. Žiaci si môžu vyskúšať elektronické testovacie prostredie a preveriť si svoje vedomosti z daných predmetov.

     • KRAJSKÉ MAJSTROVSTVÁ VO FUTSALE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL 23.1.2019 KOŠICE

     • oŠtudenti našej školy sa zúčastnili postupovej súťaže KM vo futsale žiakov stredných škôl, ktorá sa odohrala v Košiciach. Turnaja sa zúčastnilo 15 škôl Košického kraja, ktoré boli rozlosované do 4 skupín. V základnej skupine sme porazili favorizovaný tím Michalovského gymnázia a vyhrali sme základnú skupinu bez straty bodu. Vo finálovej skupine sa našim študentom darilo, ale v poslednom rozhodujúcom zápase, v ktorom sme bojovali o postup na majstrovstvá Slovenska sme vo vyrovnanom zápase podľahli študentom Košického športového gymnázia a to nás odsunulo na tretiu priečku. Za veľmi dobré športové výkony a za dobrú reprezentáciu našej školy, našim študentom ďakujeme a srdečne im blahoželáme k veľkému športovému úspechu.

     • Okresné kolo v basketbale žiakov stredných škôl 17.1.2019 /3. miesto/

     • Dňa 17.1.2019 sa v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné kolo v basketbale študentov stredných škôl, turnaja sa zúčastnilo 7 škôl, ktoré v dvoch skupinách bojovali o umiestnenie systémom každý s každým. Študenti našej školy vybojovali víťazný zápas s Technickou akadémiou SNV o 3. – 4. miesto a umiestnili sa na treťom mieste.

      1. Gymnázium Školská SNV

      2. Gymnázium Javorová SNV

      3. SOŠ Ekonomická SNV

      Našu školu reprezentovali títo žiaci : Cvengroš Gabriel, Richard Kukoľ, Jaroslav Jurčák,

      Hamráček Tomáš, Chroust Ľubomír, Filip Krull, Polkabla Jakub, Zeleňák Bohuš

      Armando Del Pos

      Reprezentantom našej školy ďakujeme a srdečne im blahoželáme.


       

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h