• ISIC karta cez Ubian aplikáciu

     • Študentská karta s aplikáciou Ubian prináša skvelé výhody:

      • Cestovné poriadky a meškanie
      • Dobíjanie kreditu a kúpa PCL
      • Nákup lístkov cez SMS
      • Skvelé zľavy a vernostný program
     • Suťaž MAGIN

     • 15.mája 2019 sa vybraní žiaci 1. a 2. ročníka našej školy zúčastnili školského kola v súťaži MAGIN. Žiaci s pomocou PC a internetu riešili rôzne úlohy z geografie, ekonomiky a matematiky. Víťazom sa stal Dárius Jančár z II.L, 2.miesto obsadila Klaudia Jozefčáková z II.A a 3.miesto získala Veronika Rusiňáková z II.L.

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • Do galérie Rozlúčka štvrtákov boli pridané fotografie.

      10. mája 2019 sa naši štvrtáci rozlúčili so svojou strednou školou. Tí najšikovnejší a najúspešnejší boli pochválení a ocenení vecnými odmenami. Zároveň úspešní študenti, ktorí zložili štátnu skúšku obdržali vysvedčenie o štátnej skúške z písania na počítači a korešpondencie.

     • Zbierka „Týždeň modrého gombíka 2019“

     • V utorok 14. mája 2019 sa naše študentky zapojili do zbierky Unicef. Peniaze zbierali v priestoroch OC Madaras, Billy na Elektrárenskej a na Mlynskej, v okolí OD Lidl, na námestí a v priestoroch našej školy. Napriek studenému a upršanému počasiu vyzbierali sumu 190,77 €. Tieto peniaze sme vložili na účet vo VÚB a budú slúžiť na pomoc deťom žijúcim už šiesty rok vo vojnovom konflikte na Ukrajine.

     • Deň rodiny

     •  

      15. mája oslavujú svoj sviatok všetky rodiny na svete. V roku 1993 vyhlásilo OSN tento deň za Medzinárodný deň rodín. Aj v tomto roku boli a sú pripravené s miestnymi organizátormi desiatky podujatí po celom Slovensku. Všetky ich nájdete na denrodiny.sk.

      Cieľom osláv Dňa rodiny je dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti. Chceme, aby rodina mala sviatok nielen 15. mája, ale aby sa rodiny rozvíjali počas celého roka.  

      Rodinná politika - to nie je len zvyšovanie materskej. Pre spoločnosť priateľskú k rodinám vieme a potrebujeme spraviť oveľa viac, predovšetkým rôznymi “malými” opatreniami v našom bezprostrednom okolí.

      Preto okrem tradičných verejných osláv Dňa rodiny v mestách a obciach sa 3. júna 2019  v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia venovaná rodinnej politike pod názvom „Samospráva pre rodinu“.

     • Deň matiek

     • Mamičkino poď


      Mama má v očiach nezábudky,
      na lícach beláska.
      Keď mi je clivo, povie: „Poď,
      mamička si ťa poláska.“


      Všetkým mamám, babkám, prababkám
      k sviatku DŇA MATIEK úprimne
      zo srdca blahoželáme.

       

      Tento pekný plagát pripravila naša študentka Klaudia Jozefčáková z II. A triedy.

     • OZNAM PRE AKCIONÁROV  !!!

     • Vážení akcionári,

      15members, JA Firma úspešne ukončila svoju činnosť a na valnom zhromaždení konanom dňa 02. mája 2019 schválila účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku.

      Dividendy vo výške 100 % na akciu sa budú vyplácať dňa 15.mája 2019 v IIl.L triede.

      Nezabudnite priniesť so sebou akcie !!!

     • Akademický deň

     • 3. mája 2019 sa v jedálni našej školy uskutočnil Akademický deň. Predstavili sa v ňom študenti II. a IV. ročníka. Prezentovali SOČ-ky, súťaže, projekty, voliteľné predmety a športové súťaže. Ďakujeme za prezentovanie a prvákom a druhákom za pozornosť.

     • Týždeň modrého gombíka 2019

     • V utorok 14. mája 2019 sa naša škola zapája do zbierky "Týždeň modrého gombíka 2019". 

     • Vyhodnotenie futsalovej ligy o Pohár predsedu Košického samosprávneho kraja

     • Dňa 6. mája 2019 sa uskutočnilo na štadióne futbalového klubu v Spišskej Novej Vsi regionálne kolo futsalovej ligy o Putovný pohár predsedu Košického samosprávneho kraja. Do tohto kola postúpili 4 družstvá: Obchodná akadémia akademika Hronca Rožňava, Spojená škola Dobšiná, Technická akadémia Spišská Nová Ves a SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves. Turnaj sa odohral za chladného počasia, ale mal veľmi dobrú športovú úroveň. Víťazom tohto turnaja a zároveň postupujúcim družstvom do krajského finále sa stali študenti SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi, ktorí v žiadnom zápase nenašli premožiteľa. Študentom našej školy blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Martin Rerko, Bohuš Zeleňák, Matej Hrušovský, Vladimír Filinský, Tomáš Hamráček, Jakub Polkabla, Andrej Zummer, Adrián Zeleňák, na fotke nie sú Filip Krull a Armando Dal Pos


      Mgr.P.Hamrák

     • Svetový deň mlieka

     • Mlieko je významným zdrojom bielkovín, vitamínov, minerálov a iných látok, ktoré sú zdrojom výživy pre ľudský organizmus a podieľajú sa na prevencii niektorých závažných ochorení, ako napríklad osteoporózy, trombózy alebo vysokého krvného tlaku.

      Žiaci 1.A triedy 3. mája 2019 pripravili ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov pre svojich spolužiakov v spolupráci s partnerskou firmou Milk – Agro, s. r. o.

      Na zdravie!

     • Najlepší podnikateľský plán - regionálna súťaž

     • Dňa 30. 04. 2019 sa konala v Košiciach regionálna súťaž "Najlepší podnikateľský plán". Vyhlasovateľom prehliadky je Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice spolu s úradom KSK - odbor školstva. Z celého regiónu sa prihlásilo 12 súťažných prác.

      Našu školu reprezentovali žiačky Andrea Pavľaková, Sofia Suchá (II. A), Bianka Almášiová (III. L), ktoré sa na súťaž svedomito pripravili a svoje práce obhajovali pred 3-člennou porotou. Žiačka III. L triedy  Bianka Almášiová obsadila so svojím podnikateľským plánom I. miesto. Porota skonštatovala, že prihlásené práce  si udržiavajú vysokú úroveň z predchádzajúcich rokov a vzrástli aj prezentačné schopnosti súťažiacich žiakov.

      Ďakujeme za reprezentáciu a Bianke srdečne blahoželáme.

       

     • Výsledky zo štátnej skúšky

     • 19. apríla 2019 sa na našej škole konali štátne skúšky v písaní na počítači. Skúšok sa zúčastnilo 17 študentov. Z daného počtu urobilo štátne skúšky 11 študentov. 6 študentov pre vysoké percento chybovosti v 10-minútovom odpise štátnu skúšku neurobilo. K získaniu vysvedčenia študentom blahoželáme.

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h