• Európsky deň jazykov

     • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa EDJ oslavuje každoročne 26.9. už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských krajín Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.Na hodinách nemeckého jazyka si študenti prvých ročníkov vypočuli pútavú prezentáciu o pobyte našich žiakov v Kokkole vo Fínsku, na ruskom jazyku si prváci a štvrtáci pozreli český oskarový film Kolja.

     • Dni Nezábudiek 2019

     • V tomto roku sa od 2. – 6. októbra 2019 uskutočnia Dni Nezábudiek. Naša škola sa do zbierky v uliciach nášho mesta zapojí vo štvrtok 3. októbra 2019.

     • Slávnostné otvorenie nových odborných učební

     • V novom školskom roku sme začali vyučovanie v nových odborných učebniach a to vďaka finančnej podpore nášho zriaďovateľa - Košického samosprávneho kraja. V mene všetkých študentov i učiteľov ďakujeme za podporu.

     • Návšteva predsedu Košického samosprávneho kraja

     • Zrekonštruované odborné učebne sú pripravené na vyučovanie. Potvrdil to aj predseda KSK Rastislav Trnka, riaditeľ úradu KSK a ostatní hostia, ktorí si prišli nové priestory pozrieť. Ďakujeme všetkým, ktorí projekt rekonštrukcie podporili a realizovali. Všetkým, ktorí veria vedeniu školy i učiteľom, že školu rozvíjame a budujeme podľa moderných trendov, že šírime jej dobré meno a robíme tak dobrú reklamu sebe i nášmu zriaďovateľovi.

     • Mincovňa Kremnica

     • Dňa 20. septembra 2019 sme sa žiaci z tried II.A, III.L, III.A zúčastnili exkurzie v Kremnici, kde sme sa dozvedeli o histórii ale aj o súčasnosti výroby mincí, brošní, odznakov a medailí. Videli sme veľa historických strojov, ktoré fungujú dodnes. Spoznali sme aj historické mesto Kremnica, v ktorom Karol Róbert z Anjou založil mincovňu. Exkurzia sa nám veľmi páčila a odniesli sme si z nej veľa zážitkov a vedomostí.

       

     • Mosty bez bariér a my...

     • V nádhernom starodávnom parku v Pribeníku pri štýlovom historickom kaštieli, kde je sídlo Strednej odbornej školy J. Majlátha, sa 18.09.2019 stretli stredoškoláci z celého Košického kraja.

      Pod gesciou Košického samosprávneho kraja sa tu konal už 8. ročník podujatia Mosty bez bariér, festival tvorivosti 47 stredných škôl, medzi ktorými sme boli samozrejme aj my. Stánok našej školy prezentoval včelárstvo, ktorého význam v súčasnosti stále rastie.

      Zúčastnené školy predviedli ukážky rôznych remesiel, nechýbala jazdecká škola, aranžovanie kvetín, kadernícke i kozmetické služby, módna prehliadka, ba aj práca opatrovateľská a ďalšie podobné služby.

      Od ranných hodín bolo veľmi rušno. Študenti prichádzali peši, mimoriadnymi vlakmi alebo ich privážali autobusy. Areál parku obkolesili prístrešky a stany.

      Nemalú pozornosť priťahovali stánky škôl, ktoré vychovávajú odborníkov v gastronómii. Ponúkali okoloidúcich voňavými dobrotami, najmä regionálneho charakteru, zemiakovými lokšami, či bryndzovými pirohami, gemerskými guľkami alebo jednohubkami a slaným pohostením.

      Unavení, ale o poznatky obohatení sme sa vracali vlakom domov.

     • Podtatranské múzeum

     • Spojenie teórie s praxou je prioritou dnešného vzdelávania. Po učebnicových vedomostiach o praveku, mali študenti možnosť nazrieť do tohto obdobia prostredníctvom expozície v Podtatranskom múzeu. Získať vedomosti o odliatku lebky neandertálca z neďalekých Gánoviec bol bonbónik výkladu sprievodcu. Expozícia ponúkala k nahliadnutiu predmety dennej potreby, šperky a študenti videli ako vyzerali platidlá v tomto čase - hrivny. Verme, že aj takouto formou sa prispieva k rozvoju národnej hrdosti a identity.

     • Účelové cvičenie

     • Študenti I.L a I.E sa v piatok 13.9.2019 zúčastnili účelového cvičenia na Zamkovského chate vo Vysokých Tatrách. Žiaci boli počas účelového cvičenia oboznamovaní s tým, ako sa majú správať v Tatrách v rôznych situáciach, ako sa správne obliecť a ako sa komplexne pripraviť na túru vo vysokohorskom prostredí.

     • Ochutnávka nášho školského medu

     • Keď to bzučí, keď to lieta,

      bude medík počas leta...

       

      Pri slávnostnom otvorení API-domčeka sme ochutnávali školský med. Ochutnávka bola opäť úspešná, preto sme 13. septembra 2019 po tretíkrát v školských priestoroch zopakovali tradíciu a ponúkali sme žiakom a zamestnancom školy náš medík, ktorý všetkým chutil. Ďakujeme.

       

     • Adaptačný kurz

     • V utorok 10.septembra žiaci prvých ročníkov vymenili školské lavice za pobyt v prírode. V peknom prostredí školskej záhrady sa mali možnosť zoznámiť a bližšie spoznať pri zapojení sa do rôznych aktivít v rámci "Adaptačného kurzu". Veríme, že sa im podujatie páčilo a splnilo svoj účel.

     • Biela pastelka

     • Do zbierky „Biela pastelka“ sa 20. septembra 2019 zapojí aj naša škola. 

     • Fulbright asistent výučby anglického jazyka

     • S radosťou Vám chceme oznámiť, že sa v tomto školskom roku budú naši študenti na hodinách anglického jazyka stretávať s asistentkou anglického jazyka Grace Ann Pawluszka, ktorá k nám pricestovala z amerického Michiganu v rámci programu Fulbright. Komisia J.W. Fulbrighta sa zaoberá vzdelávacími výmenami medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Cieľom tohto programu je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Fulbrightov program je jeden z najväčších a najrôznorodejších výmenných programov na svete a v súčasnosti sa uskutočňuje v 140 krajinách.


      Veríme, že prítomnosť zahraničného asistenta bude pre našich žiakov veľkým prínosom ako motivácia pre dosiahnutie vysokého stupňa osvojenia si jazyka. Vzhľadom na postavenie angličtiny ako internacionálneho jazyka v obchode, cestovnom ruchu, vede či kultúre je ponuka inej novej formy osvojovania a upevňovania si učiva veľkou devízou pre školu a pre jej žiakov. Taktiež možnosť ponúknuť študentom lektora, ktorý je (tzv.) „native speaker“ prispeje k zlepšeniu schopnosti porozumieť hovorenému prejavu v cudzom jazyku.

     • Národný pochod za život 2019

     • Najmenší a najzraniteľnejší z nás - počaté deti, potrebujú našu pomoc, ochranu a lásku. Aj naša škola podporuje túto aktivitu a túžbu po tom, aby bol chránený život každého človeka. 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční III. Národný pochod za život.


      Viac informácií a program pochodu môžete zistiť na www.pochodzazivot.skwww.snv.fara.sk.

     • Začiatok nového školského roka 2019/2020

     • Školský rok 2019/2020 slávnostne otvorila riaditeľka školy Ing. Andrea Iovdijová v telocvični školy. Všetkých srdečne privítala v novom školskom roku, zvlášť žiakov prvých ročníkov. Zároveň zaželala mnoho síl štvrtákom pri zvládnutí štvrtého ročníka a následne aj maturitnej skúšky.

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h