• Deň otcov

     • "VĎAKA TI OTEC, TY PREDSA VŠETKO VIEŠ."

     • eTwinning seminár “Outdoor learning methods for cross-curricular collaboration”

     • V dňoch 5 – 8 júna 2019 sa naša škola v zastúpení vyučujúcej anglického jazyka Mgr. Kamily Ambrózy zúčastnila medzinárodného seminára v Lotyšsku. Štyridsať učiteľov z deviatich európskych krajín ako Lotyšsko, Bulharsko, Slovensko, Česká republika, Fínsko, Estónsko, Maďarsko, Belgicko a Rakúsko sa minulý týždeň vo Valmiere učilo ako organizovať výučbu mimo priestorov školy. Počas tohto vzdelávania učitelia začali medzinárodné projekty spolupráce v školách, ktoré sa budú realizovať v každej krajine. Už budúci školský rok študenti našej školy začínajú projekt pod názvom“ ICU- I challenge you“ s partnerskými krajinami Lotyšsko, Estónsko a Maďarsko. Nech sa páči! Pozrite si motivačnú upútavku.

     • Aj keď je vonku horúco, my sme boli v dobe ľadovej

     • Študenti prvých ročníkov 1.A, 1.E sa vybrali hľadať dobu ľadovú. Našli ju vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach 11.06.2019. Výstava je realizovaná v spolupráci s Maďarským prírodovedným múzeom v Budapešti. Zoznámili sa s obdobím veľkých klimatických zmien, ktoré vplývali nielen živé organizmy, ale aj na celkový charakter krajiny. Výstava predstavuje unikátne pôvodné kostrové pozostatky, napr. jaskynného medveďa, jaskynného leva či jeleňa. K jej atrakciám patria verné rekonštrukcie šabľozubého tigra, mamutieho mláďaťa, srstnatého nosorožca či jaskynnej hyeny.

     • MESTO PLNÉ DETÍ

     • Už tradične sme sa aj tento rok 7.6.2019 zúčastnili podujatia "Mesto plné detí", ktoré zorganizovalo mesto Spišská Nová Ves.

      Naši žiaci si pripravili prezentácie svojich výrobkov  dvoch cvičných firiem : VYROLA, s.r.o. a HANDMADE, s.r.o.

      Informácie o predmete včelárstvo, o výrobkoch z medu, spracovaní včelieho vosku a ochutnávku sprostredkovala Monika Hurajtová (III. L).

      Rovnako sme sa zapojili do vedomostných a športových  aktivít, kde si návštevníci overili svoje vedomosti o včelách a zabavili sa rôznymi hrami.  

     • Roadshow Národného podnikateľského centra

     •  Študenti II. A a II. L sa 6. júna 2019 zúčastnili podujatia  „Mladí úspešní podnikatelia a ich príbehy“ s lektorom Ing. Radovanom Sidorom, ktorý v r. 2011 založil spoločnosť, ktorá priniesla do Košíc novinky ako Košický cyklokuriér, mobilné cyklokaviarne vlastnej výroby, či pražiareň kvalitnej kávy.  

      Roadshow bola veľmi zaujímavá, prepojili sme teóriu s praxou  a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Národným podnikateľským centrom.

       

       

     • iNOVEum 2019

     • Dňa 04. 06. 2019 sa v spoločnosti EMBRACO Slovakia, s. r. o. za účasti vedenia spoločnosti a primátora mesta Ing. Pavla Bečarika, konalo vyhodnotenie programu iNOVEum. Ide o program podpory podnikania stredoškolákov od spoločnosti Embraco. Do 3. ročníka sa prihlásilo 31 projektov, z ktorých 14 postúpilo do ďalšieho kola. Hodnotiaca komisia vo finále posudzovala spolu 7 víťazných projektov, na ktoré rozdelila celkovo 13 500 €. Našu školu reprezentovali 2 projekty: EcoTaškovník žiačky I. L Dominiky Smykovej, MiniVinci žiačok III.L Karolíny Bérešovej a Emy Mihalikovej. Prajeme im veľa úspechov v ďalšej realizácii projektov.

     • Certifikát KROS

     • Naši najúspešnejší študenti, ktorí maturovali v programe OMEGA – podvojné účtovníctvo získali „Certifikát KROS“.

      Tento certifikát študentom deklaruje, že ovládajú program OMEGA a vedia s ním pracovať. Certifikát môže absolventom pomôcť získať prestíž pri hľadaní zamestnania a lepšej pozície na trhu práce.

      Certifikát získali títo maturanti:

      Alexandra Alexyová, Zuzana Krušinská, Romana Maľáková, Bianka Marhefková, Simona Schmidtová, Natália Straňáková, Ján Vaščák, Naďa Sabadínová, Veronika Čisárová, Nikola Kantorová, Kamila Kočišová, Nikola Kulová, Sylvia Kuzmiaková, Marek Novotta, Simona Smiková, Silvia Uhrinová

      Blahoželáme!

     • Večerný beh mestom

     • Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Centrom voľného času a Komisiou športu pri MsZ organizovali dňa 31. mája 2019 popoludní Večerný beh mestom. Našu školu reprezentovali študenti I. L triedy – Jaroslava Majkuthová, Kristína Bogusová a Ivan Jakubišin. Dĺžka trate pre túto vekovú kategóriu bola dve kolá okolo námestia, čo je v prepočte 2400 m. Výsledky budú zverejnené na stránke mesta.

     • ISIC karta cez Ubian aplikáciu

     • Študentská karta s aplikáciou Ubian prináša skvelé výhody:

      • Cestovné poriadky a meškanie
      • Dobíjanie kreditu a kúpa PCL
      • Nákup lístkov cez SMS
      • Skvelé zľavy a vernostný program
     • Suťaž MAGIN

     • 15.mája 2019 sa vybraní žiaci 1. a 2. ročníka našej školy zúčastnili školského kola v súťaži MAGIN. Žiaci s pomocou PC a internetu riešili rôzne úlohy z geografie, ekonomiky a matematiky. Víťazom sa stal Dárius Jančár z II.L, 2.miesto obsadila Klaudia Jozefčáková z II.A a 3.miesto získala Veronika Rusiňáková z II.L.

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • Do galérie Rozlúčka štvrtákov boli pridané fotografie.

      10. mája 2019 sa naši štvrtáci rozlúčili so svojou strednou školou. Tí najšikovnejší a najúspešnejší boli pochválení a ocenení vecnými odmenami. Zároveň úspešní študenti, ktorí zložili štátnu skúšku obdržali vysvedčenie o štátnej skúške z písania na počítači a korešpondencie.

     • Zbierka „Týždeň modrého gombíka 2019“

     • V utorok 14. mája 2019 sa naše študentky zapojili do zbierky Unicef. Peniaze zbierali v priestoroch OC Madaras, Billy na Elektrárenskej a na Mlynskej, v okolí OD Lidl, na námestí a v priestoroch našej školy. Napriek studenému a upršanému počasiu vyzbierali sumu 190,77 €. Tieto peniaze sme vložili na účet vo VÚB a budú slúžiť na pomoc deťom žijúcim už šiesty rok vo vojnovom konflikte na Ukrajine.

     • Deň rodiny

     •  

      15. mája oslavujú svoj sviatok všetky rodiny na svete. V roku 1993 vyhlásilo OSN tento deň za Medzinárodný deň rodín. Aj v tomto roku boli a sú pripravené s miestnymi organizátormi desiatky podujatí po celom Slovensku. Všetky ich nájdete na denrodiny.sk.

      Cieľom osláv Dňa rodiny je dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti. Chceme, aby rodina mala sviatok nielen 15. mája, ale aby sa rodiny rozvíjali počas celého roka.  

      Rodinná politika - to nie je len zvyšovanie materskej. Pre spoločnosť priateľskú k rodinám vieme a potrebujeme spraviť oveľa viac, predovšetkým rôznymi “malými” opatreniami v našom bezprostrednom okolí.

      Preto okrem tradičných verejných osláv Dňa rodiny v mestách a obciach sa 3. júna 2019  v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia venovaná rodinnej politike pod názvom „Samospráva pre rodinu“.

     • Deň matiek

     • Mamičkino poď


      Mama má v očiach nezábudky,
      na lícach beláska.
      Keď mi je clivo, povie: „Poď,
      mamička si ťa poláska.“


      Všetkým mamám, babkám, prababkám
      k sviatku DŇA MATIEK úprimne
      zo srdca blahoželáme.

       

      Tento pekný plagát pripravila naša študentka Klaudia Jozefčáková z II. A triedy.

     • OZNAM PRE AKCIONÁROV  !!!

     • Vážení akcionári,

      15members, JA Firma úspešne ukončila svoju činnosť a na valnom zhromaždení konanom dňa 02. mája 2019 schválila účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku.

      Dividendy vo výške 100 % na akciu sa budú vyplácať dňa 15.mája 2019 v IIl.L triede.

      Nezabudnite priniesť so sebou akcie !!!

     • Akademický deň

     • 3. mája 2019 sa v jedálni našej školy uskutočnil Akademický deň. Predstavili sa v ňom študenti II. a IV. ročníka. Prezentovali SOČ-ky, súťaže, projekty, voliteľné predmety a športové súťaže. Ďakujeme za prezentovanie a prvákom a druhákom za pozornosť.

     • Týždeň modrého gombíka 2019

     • V utorok 14. mája 2019 sa naša škola zapája do zbierky "Týždeň modrého gombíka 2019". 

     • Vyhodnotenie futsalovej ligy o Pohár predsedu Košického samosprávneho kraja

     • Dňa 6. mája 2019 sa uskutočnilo na štadióne futbalového klubu v Spišskej Novej Vsi regionálne kolo futsalovej ligy o Putovný pohár predsedu Košického samosprávneho kraja. Do tohto kola postúpili 4 družstvá: Obchodná akadémia akademika Hronca Rožňava, Spojená škola Dobšiná, Technická akadémia Spišská Nová Ves a SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves. Turnaj sa odohral za chladného počasia, ale mal veľmi dobrú športovú úroveň. Víťazom tohto turnaja a zároveň postupujúcim družstvom do krajského finále sa stali študenti SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi, ktorí v žiadnom zápase nenašli premožiteľa. Študentom našej školy blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Martin Rerko, Bohuš Zeleňák, Matej Hrušovský, Vladimír Filinský, Tomáš Hamráček, Jakub Polkabla, Andrej Zummer, Adrián Zeleňák, na fotke nie sú Filip Krull a Armando Dal Pos


      Mgr.P.Hamrák

     • Svetový deň mlieka

     • Mlieko je významným zdrojom bielkovín, vitamínov, minerálov a iných látok, ktoré sú zdrojom výživy pre ľudský organizmus a podieľajú sa na prevencii niektorých závažných ochorení, ako napríklad osteoporózy, trombózy alebo vysokého krvného tlaku.

      Žiaci 1.A triedy 3. mája 2019 pripravili ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov pre svojich spolužiakov v spolupráci s partnerskou firmou Milk – Agro, s. r. o.

      Na zdravie!

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h