• Selektuj informácie, nie ľudí

     • Na piatkovom workshope s názvom "selektuj informácie nie ľudí" sme sa rozprávali o základných ľudských právach, rozoberali a vysvetľovali sme si ich podrobnejšie. Robili sme rôzne aktivity a hry čo sa práv týka a riešili problematiku ľudských práv na Slovensku a v iných štátoch.

     • 20. ročník verejnej zbierky „Hodina deťom“

     • V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát zapojila do celoročnej zbierky Nádacie pre deti Slovenska – Hodina deťom. Do ulíc nášho mesta sme 9. novembra 2018 vyslali 10 dobrovoľníkov – študentov z II. A, II. E, II. L, III. A, III. L triedy. Naši študenti vyzbierali spolu 178,05 €. Peniaze zo zbierky sa použijú napr. na zakúpenie špeciálnych pomôcok pre deti, terapie s koníkmi a psíkmi, tvorivé diele, pre animátorov, ktorí sa venujú deťom a každý príspevok pomáha meniť životy detí a mladých ľudí k lepšiemu v tom, čo potrebujú.

     • Projekt Záložky

     • 7. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy:  Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Po siedmykrát sa naša škola zapojila do projektu Záložky, ktorý je vyhlasovaný ústrednou metodičkou pani Cenigovou pre školské knižnice. Cieľom projektu je podpora čítania kníh a spolupráca škôl. Našou partnerskou školou pri výmene záložiek bola tohto roku Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza. Študenti vytvorili záložky, ktoré sme zaslali partnerskej škole. Zároveň sme my obdržali záložky od ich študentov. Tešíme sa na ďalší ročník a partnerskú školu v nasledujúcom školskom roku.

     • Okresné majstrovstvá v atletike

     • Tohtoročné Okresné majstrovstvá v atletike boli veľmi úspešné. 

      Lea Štirbanová (IV. L) – vrh guľou – 1. miesto, beh na 1 500 m – 2. miesto

      Ivan Novák (I. L) – skok do diaľky – 1. miesto, beh na 400 m – 3. miesto

      Samuel Zábojník (IV. E) – vrh guľou – 2. miesto

      Dominika Sitiariková (II. L) – hod oštepom – 3. miesto

      Natália Goceliaková (I. A) – beh na 100 m – 3. miesto

      Richard Kukoľ (I. E) – skok do výšky – 3. miesto

      Štafeta 4 x 100 m dievčatá – 2. miesto v zložení Lea Štirbanová, Mária Dzurillová (IV. L), Beáta Ďorková (II. A), Natália Goceliaková (I. A)

      Školu tiež reprezentovali: Jakub Polkabla (II. A), Tomáš Hamráček (I. A), Matej Hrušovský, Eugen Rabčan (I. L), Samuel Cebuľa, Samuel Jurčák, Michal Kalafut, Andrej Zummer (I. E), Všetkým študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a budeme držať palce Lei Štirbanovej, ktorá postúpila na krajské kolo do Košíc. (4. mája 2018)

     • Stolný tenis - okresné kolo

     • Dievčatám po veľmi vyrovnanom boji ušlo 3. miesto na okresnom kole v stolnom tenise. Školu reprezentovali: D. Sitiariková III. L, M. Hurajtová III. L, E. Biroščáková II. L, D. Slamená I. E (8.11.2018)

     • Oznam o štátnych skúškach

     • V školskom roku 2018/2019 sa budú konať na našej škole štátne skúšky v písaní na počítači dňa 12. apríla 2019 (piatok) so začiatkom o 8.00 h, podrobnejšie informácie u vyučujúcich ADK.

     • Výsledky Plaveckej štafety 2018

     • Sľúbili sme výsledky Plaveckej štafety 2018. Celkovo sa zúčastnilo 49 žiakov školy, ktorí odplávali 2450 m. Najlepším plavcom na 50 m voľný spôsob sa stal Ivan Jakubišin I. L s časom 37,56 s a najlepšia plavkyňa Radka Pentáková III. E s časom 44,54 s. Radka Pentáková sa zároveň umiestnila na 3. mieste z celkového počtu plávajúcich dievčat stredných škôl na 50 m voľný spôsob.Srdečne blahoželáme!

     • Verejná zbierka Týždeň modrého gombíka 2018 - UNICEF

     • 18. mája 2018 sa členovia Žiackej študentskej rady z našej školy zapojili do zbierky Modrý gombík. Zbierali sme peniaze pre deti na Ukrajine. Výnos zo zbierky bol 135,75 €, bude vložený na účet vo VÚB pre UNICEF.

     • Poznáme víťazov Olympiády Mladý účtovník 2018

     • Srdečne blahoželáme našej maturantke Zuzke Plencnerovej zo 4.L triedy ku krásnemu 4. miestu na celoštátnom kole Olympiády Mladý účtovník 2018

      Pani učiteľke Ing. Adriane Magulákovej ďakujeme za odbornú prípravu, obom ďakujeme za reprezentáciu školy a Zuzke prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. 

      Výsledková listina

     • Aj takto sa dá učiť

     • Dnes 5.11. 2018 sme mali hodiny dejepisu vo vlastivednom múzeu. Ani sme netušili, aký bohatý na historické pamiatky je náš región. Počúvali sme výklad o vykopávkach v Gánovciach- pozostatky neadnertálca. Mali sme možnosť dotknúť sa pamiatok, ktoré majú historickú cenu. Spojením teórie a hmatateľných dôkazov sa naše vedomosti lepšie upevnili a usadili v našej pamäti.

      Trieda 1.E

       

     • Dezorientácia v knižnici...

     • Aby sme sa dokázali v knižničnom fonde orientovať, nato nám poslúžila exkurzia v knižnici nášho mesta. Dostali sme informácie ako sú knihy zoradené, načo slúžia čísla na ich chrbte, čo je rešerš a anotácia, kde hľadať poéziu a kde odbornú literatúru a množstvo dôležitých rád. Verím, že to prispelo k tomu, aby študenti sa nebáli vojsť do tejto inštitúcie a našli záľubu v čítaní kníh.

       

     • Florbal - okresné kolo dievčatá

     • Dievčatá v novom zložení obsadili pekné 2. miesto na Okresnom kole vo florbale. Školu reprezentovali: J. Rejdovjanová (IV. L), D. Sitiariková, A. Lisoňová, M. Hurajtová (III. L), N. Goceliaková (II. A), K. Baranová (II. E), P. Španková (II. L), A. Bajtošová, P. Drábová, K. Koršalová (I. A), S. Kačírová, J. Šaššová, V. Repelová, J. Majkuthová (I. L), K. Vospáleková (III.E).

     • MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ

     • Dňa 22.10.2018 sme sa zúčastnili workshopu na tému mediálna gramotnosť. Tu sme rozoberali ako kriticky hodnotiť mediálne informácie, rozoznávať hoaxy alebo ako správne využívať média a odolávať nenávistným prejavom.

      (Anička Bajtošová I.A, Dominika Sitiariková III.L)

     • Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

     • Aj v tomto školskom roku sa študenti našej školy zúčastnili „Burzy stredných škôl“, ktorá sa konala 23. – 24. októbra 2018 na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Našu školu vzorne reprezentovali študenti II. A, III. A, IV. A a IV. L triedy a poverení učitelia našej školy. Deviatakom sprostredkovali zaujímavé informácie o štúdiu, projektoch, zážitkových formách učenia, praxi. Prvý deň nás navštívili deviataci zo ZŠ zo Spišskej Novej Vsi a druhý deň deviataci z okolitých miest a dedín.

     • Máme 2. miesto za „Naj... katalóg“

     • 17. – 18. októbra 2018 sa uskutočnil v Spoločenskom pavilóne v Košiciach16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Veľtrhu sa zúčastnilo 26 cvičných firiem, medzi ktorými bola aj naša cvičná firma Money-Honey, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou medu a výrobkov z medu. Mali sme aj zahraničnú konkurenciu - poľskú cvičnú firmu Apis, ktorá sa tiež zaoberá výrobou medu. Zaujímavosťou bolo, že stánok našej cvičnej firmy a poľskej cvičnej firmy spolu susedili a tak naša slovenská včielka „Lenka“ mala blízko poľského kamaráta „Wilka“. Spomedzi šiestich súťažných kategórií sme získali 2. miesto za najlepší katalóg. Veľký úspech pri predaji mali naše balzamy na pery zn. „Money-Honey“a prekvapenie v balíčku „Mačka vo vreci“.

     • Deň kariéry

     • Zamestnaj sa s nami! Hľadáš sa? U nás sa nájdeš! Ukáž vystavujúcim spoločnostiam, že na to máš.

      Študenti štvrtých ročníkov našej školy využili príležitosť urobiť si vlastný prieskum trhu, vyspovedať zástupcov prestížnych firiem na 14. ročníku tohto eventu, kde bol vytvorený priestor pre komunikáciu študentov a firiem. Deň kariéry sa konal 17. 10. 2018 v Košiciach v Univerzitnej knižnici TUKE. Aj takýmto spôsobom pomáhame našim študentom uplatniť sa čo najlepšie natrhu práce.

     • Svetový deň zdravej výživy

     • 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy.  Vvýživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca.

      Tieto informácie vedia aj žiaci našej školy a tak sme spoločnými silami pripravili zdravé pochúťky, ktoré by nemali chýbať na každom tanieri. 

      Na zdravie !

     • Výsledky volieb do Rady školy na funkčné obdobie rokov 2018 - 2022

     • pedagogickí zamestnanci

      Ing. Adriana Maguláková

      Ing. Alica Vitková

       

      nepedagogickí zamestnanci

      Mgr. Mária Streberová

       

      rodičia žiakov školy

      Miroslav Bruncko

      Ing. Jarmila Uharčeková

      Silvia Hasajová

       

      žiaci školy

      Anna Bajtošová

             

      Zvoleným členom do Rady školy blahoželáme.

       

      Spišská Nová Ves 17. 10. 2018

     • Okresné kolo v bedmintone

     • Športové súťaže pokračovali okresným kolom v bedmintone (9.10.2018). Chlapci obsadili 3. miesto. Dievčatám sa nepodarilo uspieť, po vyrovnanom zápase s Technickou akadémiou prehrali a obsadili konečné 4. miesto. Školu reprezentovali: Alex Klein (III. L), Vladimír Filinský (I. L), Jakub Polkabla (III. A), Júlia Rejdovjanová a Klaudia Majerská (IV. L), Dominika Sitiariková (III. L). 

 • Fotogaléria

  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Štátne skúšky v písaní na počítači
  • Akademický deň
  • Ochrana životného prostredia
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h