• CAREER DAY v A&T

     • Dňa 11. októbra 2018 sme sa  zúčastnili workshopu, ktorý organizovala JA Slovensko, n.o. v spolupráci s A&T Global Network Services.

      Workshop bol zameraný na  princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní.O získané informácie sa radi podelíme s našimi spolužiakmi na predmete aplikovaná ekonómia.

       

      Marcela Kaĺavská, Alžbeta Lisoňová III.L

     • Výstava

     • 12. októbra 2018 sa žiaci I. E triedy študijného odboru Agropodnikanie – Agroturistika zúčastniliv rámci učebnej praxe 24. Výstavy drobných zvierat a špeciálnej výstavy klubu Činčily veľkej SR a ČR v Letanovciach. Žiaci pomáhali pri posudzovaní zvierat, robili zapisovateľov,  prenášali a fixovali králiky.

     • Rodshow 2018

     • Dňa 10. októbra 2018 sa študenti III. L triedy zúčastnili na prednáške predstaviteľov Úradu vlády SR, ktorá bola zameraná na prezentáciu súťaže, ktorú organizuje Úrad vlády SR pre študentov stredných škôl. Súťaž je zameraná na tvorbu projektového zámeru na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. Prednáška študentov zaujala a veríme, že študenti vytvoria niekoľko súťažných tímov a v súťaži budú úspešní.

     • Vyliečme nezáujem

     • Duševné zdravie je na Slovensku tabu. Psychickými problémami u nás pritom trpí takmer500 000 ľudí. Aj naša škola pomohla počas tohtoročných „Dní nezábudiek 2018“. Našedievčatá dobrovoľníčky vyzbierali sumu 186,91 €, ktoré sme poukázali na účet v Primabanke v Spišskej Novej Vsi. Ďakujeme za každý príspevok, ktorý pomáha zachraňovaťživoty.Ak niekto ešte chce pomôcť a prispieť, k 31. 10. 2018 tak môže urobiť odoslaním prázdnejSMS v hodnote 2 € na číslo 833 v sieti Orange Slovensko, O 2, Telekom a 4ka. Prípadnevkladom do 31. 12. 2018 na účet v Prima banke, a. s. (IBAN SK 29 3100 0000 0040 40154029) a Poštovej banke (IBAN SK79 6500 0000 0000 2026 6500).

     • Hodiny dejepisu

     • To, že sa dá vyučovať tento predmet aj iným spôsobom nám dokazuje Múzeum Spiša v našom meste. Pre školy a verejnosť pripravili výstavu spojenú s prednáškou História nášho štátu v rokoch 1918-1968. Hodina bola pútava, doplnená množstvom dokumentačného materiálu. Je chvályhodné, že naše mesto poskytuje študentom také možnosti.

     • Rýchle a výživné debaty

     • 3. októbra 2018 sa na našej škole uskutočnila debata s mladými ľuďmi z III. E triedy, ktorí hľadali odpovede na tému „O možných riešeniach neplánovaného tehotenstva“. Celú akciu viedla koordinátorka projektu Tlakový hrniec, ktorá veľmi rada spolupracuje s mladými ľuďmi. Debata bola zaujímavá, študenti našli odpovede na otázky, ktoré ich trápia a s ktorými si nevedia rady. Efekt akcie bol zaujímavý aj tým, že sa zdôverili a rozprávali na inej úrovni ako s rodičmi či známymi.

     • Zahraničná prax študentov - Veľká Británia, Birmingham, Dudley College 🙂

     • Zapojením sa do programu ERASMUS+ majú desiati naši študenti možnosť overiť si teoretické vedomosti a poznatky z odborných predmetov v praxi. Do práce na projektových zadaniach sa pustili s plným nasadením. Pracujú v zahraničných tímoch pod vedením odborných lektorov, analyzujú prípadové štúdie a navrhujú systémové riešenia.

      Projekt rozširuje ich komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, hlavne v oblasti odbornej terminológie, čo následne posilní ich konkurencieschopnosť na európskom trhu práce. Projekt je prínosom nielen pre študentov samotných, ale aj pre školu, lebo jeho realizáciou sa zvyšuje i renomé a reputácia školy.

     • Exkurzia v Nestville parku v Hniezdnom

     • 28. septembra 2018 sa 43 študentov našej školy zúčastnilozaujímavej exkurzie v „najmenšom kráľovskom meste“, v obciHniezdne. Pozreli sme si expozíciu ľudových remesiel severnéhoSpiša - expozíciu pestovania obilia, jeho spracovania,poľnohospodárske náradie, obdivovali sme rafinériu výrobyliehu s vysvetlením biochemických procesov. V degustačnejmiestnosti sme ochutnali hruškový džús, videli sme skladzrenia „Whisky Nestville“ a obdivovali sme jeden z najväčšíchdrevených vyrezávaných obrazov v Európe.

     • Európsky deň jazykov

     • V rámci Európskeho dňa jazykov sme 26.9. poňali hodiny cudzieho jazyka trochu inak. Študenti si vyskúšali rôzne kvízy, hry a zábavné úlohy. Okrem toho mali žiaci prvých ročníkov možnosť vypočuť si pútavé rozprávanie dievčat z II. A, ktoré v júli 2018 absolvovali workshopy v Neuerburgu. Ich prezentácia bola pre nových žiakov určite veľkou motiváciou zúčastniť sa takéhoto zahraničného pobytu. 

     • Cezpoľný beh

     • Za krásneho slnečného počasia prebiehalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl.
      Najlepšie obstála Jaroslava Majkuthová (I. L), ktorá sa umiestnila na 4. mieste v súťaži jednotlivcov.
      V súťaži družstiev chlapci, aj dievčatá obsadili svorne 4. miesto. Školu reprezentovali: Jaroslava
      Majkuthová (I. L), Júlia Rejdovjanová (IV. L), Karolína Koršalová (I. A), Andrej Zummer (II. E), Matej
      Hrušovský (II. L), Ondrej Trojan (I. E).

     • Plavecká štafeta

     • Jeseň je pravidelne spojená s Plaveckou štafetou, ktorú organizuje Mesto Spišská Nová Ves. Aj tohtoroku sa nám podarilo motivovať 44 študentov. Sme radi, že sme oslovili aj študentov prvého ročníka,ktorí vzorne reprezentovali školu. Je to masová akcia, kde nejde o výkony, ale tí najlepší budú ocenení. O výsledkoch Vás budeme informovať. Sledujte nástenku telesnej výchovy.

     • ISIC/EURO26

     • Vážení rodičia.

      Pre kompletne využitie Preukazu ISIC/EURO26 je potrebné, aby Vaše dieťa malo preukaz platný na aktuálny školský rok.

      Platnosť preukazu sa označuje nalepením aktualizačnej známky ISIC 09/2019.
      Skontrolujte, prosím, platnosť na preukaze Vášho dieťaťa. Ak je 09/2019, je to v poriadku.
      Ak je na preukaze staršia platnosť, objednajte aktualizačnú známku na škole alebo cez

      www.objednaj-preukaz.sk.

      Viac informácii nájdete na www.studentskypreukaz.sk.

     • Niektoré skutočnosti je potrebné vidieť a zažiť

     • 24.09.2018 študenti tretích ročníkov navštívili pamätné miesto 2. svetovej vojny Oswienčim.

      S hlbokou pokorou počúvali výklad sprievodkyne a nechali sa vtiahnuť do histórie, ktorá tak smutne poznačila ľudstvo. Svoje vedomosti, hmatateľné obrazy zašlých čias im vytvorili vernú kópiu doby, ktorá sa, verme, nikdy nevráti.

     • Adaptačný kurz

     • V utorok 18. septembra žiaci prvých ročníkov zavesili povinnosti na klinec a venovali sa vzájomnému zoznamovaniu a spoznávaniu zábavnou formou v rámci Adaptačného kurzu. Počasie bolo super, nálada tiež, podujatie splnilo svoj účel.

     • DUF-ART

     • Študenti II.A triedy sa vybrali 15.9.2018 za kultúrou a zúčastnili sa divadelnej inscenácie v rámci projektu DUF-ART s názvom Kráľ Havran. Predstavenie nás vrátilo do 15. storočia a vlády uhorského kráľa Mateja Korvína. Kultúrny zážitok prehĺbili tanečníci z tanečnej skupiny Denzz Industry, ktorí nás sprevádzali rôznymi historickými udalosťami. 

     • História trochu ináč


     • To, že sa historické vedomosti dajú získať aj inou formou, nielen z kníh, svedčí Dom remesiel v Košiciach, ktorý verejnosti prezentuje historické remeslá a ich súčasné tradície. Mapuje bohatú históriu remesiel v našich mestách. Remeslá sa združovali do cechov a cechových bratstiev. Poznáme tak cechy kupcov, zámočníkov, ostrohárov, nožiarov, tesárov a mnohých ďalších. Výstava ponúkla informácie o organizácii cechov, kto mohol byť majstrom, tovarišom, čo bolo ich úlohou a prehĺbila vedomosti študentov v tejto oblasti. Ozaj, viete čo vyrábali mieškári? Pugilári, aj tak sa im hovorilo, vyrábali kožené a textilné mešce na peniaze a neskôr aj vrecká na tabák.

     • ​​​​​​​Ochutnávka školského medu

     • Med zo včelnice z našej školy 12. 09. 2018 ochutnali žiaci a pedagógovia školy. Ochutnávku pripravili študenti 4. E triedy, ktorí majú k včielkam blízko v rámci predmetu Včelárstvo.  Pred ochutnávkou školského medu predchádzalo MEDobranie, stáčanie medu zo školskej včelnice. Včielky boli usilovné a medík je výborný.

      Tešíme sa na budúcoročnú ochutnávku školského medu.

     • Medobranie na SOŠE SNV

     • Včely. Sú absolútne oddané svojej matke a sestrám, ochotné kedykoľvek obetovať svoj život pre spoločné dobro úľa. Sú navzájom prepojené a ochotné pomôcť, keď zacítia nebezpečenstvo. Milujú jedna druhú svojím zvieraco-hmyzím spôsobom, rýchlo sa prispôsobia a dôverujú si. Sú maličké, ale dokážu veľké veci. Máme sa od nich čo učiť. Dnes sme sa o ich usilovnosti presvedčili na vlastné oči a z troch včelích úľov sme zozbierali úrodu medu. Vďaka študentom, učiteľom a nášmu odbornému garantovi Radovanovi Zimmermannovi. Zajtra Vás všetkých pozývame na ochutnávku nášho MEDu.🐝🐝🐝

 • Fotogaléria

  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Štátne skúšky v písaní na počítači
  • Akademický deň
  • Ochrana životného prostredia
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h