• EKO-NÁPAD

     • V súčasnosti je ekologické myslenie v podnikaní pridanou hodnotou, zmena prístupu k podnikaniu však potrebuje prvotný impulz. Ekologické podnikanie predstavili 3 tímy (z II.A a II.L triedy) na Technickej univerzite v Košiciach dňa 4. februára 2020. Každý jeden tím prezentoval iný podnikateľsko – ekologický nápad.

      Všetci sa na súťaž svedomito pripravili a študenti z II.A triedy - Sandra Uharčeková, Karolína Koršalová, Ema Karchňáková (Monika Hurajtová, IV.L) vyhrali 1. miesto a Vivien Popadičová a Jakub Kaščák z II.L obsadili 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme.

     • ECOidea

     • Miriam Maťašovská z II.L postúpila so svojím nápadom na "Vreckár na mobily" medzi najlepších v národnej súťaži ECOidea. Spolu s mentorkou Katkou zo spoločnosti sobi.eco v týchto dňoch pripravujú finálny prototyp svojho nápadu na záverečnú prezentáciu. Blahoželáme k postupu a držíme palce vo finále v marci. 

     • ERASMUS+

     • Blahoželáme šiestim našim študentom, ktorí úspešne ukončili odbornú prax na Bénedict School Zwickau v Nemecku. Počas troch týždňov pracovali na projekte a zdokonaľovali sa v odborných ekonomických, účtovných a jazykových zručnostiach. Veríme, že získaný certifikát im pomôže v budúcnosti pri prihláškach na vysoké školy a pri získaní výhodného pracovného miesta.

     • Obchodovanie s ľuďmi

     • V rámci národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa dňa 30. januára 2020 uskutočnila beseda pre žiakov našej školy s pracovníkom Ministerstva vnútra SR JUDr. Františkom Puškárom.
      Témou prednášky bolo obchodovanie s ľuďmi, prevencia kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam, vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov.
      Ďakujeme za pútavý výklad a aktuálne informácie.

     • Testovanie ECDL

     • Študenti II.L majú v týchto dňoch šancu získať vodičský preukaz. A to už vo svojich 16 rokoch! Tento preukaz im ale neumožňuje ovládať motorové vozidlo, ale ovládať počítač a to konkrétne z modulov, ktoré si zvolili.

      European Computer Driving Licence alebo Európsky vodičský preukaz na počítače je medzinárodne uznávaný doklad na overenie počítačovej gramotnosti. Tento certifikát sa v EÚ, ale aj vo svete používa ako štandard základnej počítačovej vzdelanosti.

     • Okresné kolo v basketbale dievčat

     • Naše dievčatá prekvapili jednoznačným víťazstvom v skupine, kde vyhrali nad Gymnáziom Javorová a tiež Gymnáziom Krompachy. Postúpili tak do finále o 1. miesto. No hráčky Gymnázia na Školskej ulici boli nad ich sily, takže obsadili krásne 2. miesto. Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Školu reprezentovali: Natália Goceliaková III. A, Anna Bajtošová II. A, Simona Kačírová II. L, Vivien Popadičová II. L, Lenka Matúšová I. L, Veronika Szabová I. E, Bibiána Smotrilová I. E, Denisa Slamená II. E, Patrícia Drábová II. A.

     • Ekonomická olympiáda

     • Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Súťaž organizuje inštitút INESS v spolupráci s odborníkmi z NBS, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a Ekonomickej univerzity v Bratislave.

      Tento rok sa do školského kola ekonomickej olympiády zapojilo 6 500 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Do krajského kola postúpilo 696 z nich. Na postup bola potrebná minimálne 60 % úspešnosť písomného testu. Z každej školy mohol minimálne jeden účastník a maximálne 10 úspešných riešiteľov. Tešíme sa, že ekonomická olympiáda zaujala našich študentov a do krajského kola postúpili títo študenti: Anton Geroč, Janka Kavuličová, Slávka Kolcúnová, Veronika Rusiňáková (III.L) Miroslava Ogurčáková a Silvia Žifčáková (IV.A).

      Krajské kolá budú prebiehať písomne v každom krajskom meste. Postupujúcim blahoželáme a v krajskom kole im držíme palce.

     • V rámci projektu Erasmus+ do Nemecka

     • Predstavujeme Vám skupinu študentov z 3.L a 3.A, ktorí v rámci projektu Erasmus+ odcestovali na tri týždne do mesta Zwickau v Nemecku na odbornú ekonomickú prax. Študentov srdečne privítali na Bénedict School Zwickau, kde majú pripravený bohatý program. Tešíme sa na ich nové skúsenosti a zážitky.

     • Angličtina s Grace

     • Grace je asistentka angličtiny, ktorá pôsobí na našej škole od septembra 2019. Je absolventkou University of Michigan a jej úlohou je v rámci Fulbrightovho medzinárodného vzdelávacieho programu zlepšovať komunikáciu v angličtine medzi jednotlivými krajinami. Naše hodiny anglického jazyka sú s Grace pestré a zábavné. Učí nás hovoriť po anglicky s ľahkosťou, zlepšuje našu výslovnosť a obohacuje našu slovnú zásobu. Veríme, že sa u nás v škole, v SNV a na Slovensku cíti ako doma.

     • Workshop Emócie v marketingu

     • 18.12.2019 sme sa zúčastnili na workshope s názvom Emócie v marketingu. Na tejto prednáške sme sa dozvedeli veľa nového v oblasti marketingu, ale aj o tom, ako funguje náš mozog a čo všetko ho ovplyvňuje. Tiež sme pochopili ako fungujú emócie v reklame a čo chce značka danou reklamou docieliť. Tento workshop v nás zanechal pozitívny dojem a uvítame viac takýchto akcii na našej škole. Vďaka Ing. Dávidovi Vrtaňovi, predsedovi OZ Mladý podnikavec, ktorý nám tieto zaujímavé informácie sprostredkoval, sme sa zúčastnili jedinečnej akcie.

     • Vianočný volejbalový turnaj

     • Vo volejbalovom turnaji všetci študenti, ktorí reprezentovali svoju triedu podali skvelé športové výkony. Tým najlepším srdečne blahoželáme k umiestneniu:

      1. miesto  II.L

      2. miesto  III.E

      3. miesto  III. A

     • DOTVORME SVOJ KRAJ

     • Už šiesty rok organizuje Rada mládeže Košického kraja sériu konferencií mládeže. Snahou je zvýšenie kvality práce s mládežou na úrovni samospráv. Cieľmi konferencie sú: spájať organizácie a inštitúcie, ktorých činnosť sa dotýka života mládeže a otvárať konštruktívny dialóg medzi nimi, motivovať mladých ľudí pozitívnymi príbehmi ich rovesníkov z Košického kraja, ktorí sa dokázali presadiť a plnia si svoje sny, informovať o možnostiach pre mladých, informovať a oboznámiť mladých o možnostiach participácie na chode samosprávy a o jej výhodách, informovať účastníkov o prínosoch práce s mládežou.

      Tejto konferencie sa zúčastnili členovia ŽŠR 17.12.2019 v priestoroch gymnázia Školská.

     • Rozvoj finančnej gramotnosti

     • Dňa 27. novembra 2019 sme navštívili žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi. V rámci finančnej gramotnosti sme vtiahli  žiakov druhého stupňa do sveta financií. Počas dvoch vyučovacích hodín sa dozvedeli o základoch podnikania a manažmentu. Aktivitami sa žiaci nielen dozvedeli, ale aj naučili niečo nové, napr. vymýšľali si vlastný podnik, výrobky, reklamu naň, slogan alebo vypočítavali čistý príjem zo mzdy, úrok z poskytnutého úveru, nakupovali v obchodoch a pod. Za svoju aktivitu boli odmenení certifikátom a sladkou odmenou. 

     • Beseda o včelách

     • Dňa 11. novembra 2019 pripravili naši žiaci Monika Hurajtová, Sofia Cmorejová a Jakub Raczek zo IV.L pre žiakov šiesteho ročníka ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi projektové vyučovanie s názvom Včelárstvo. V rámci predmetu biológia im vysvetlili spôsob života včiel, ich hierarchické usporiadanie a význam pre prírodu aj človeka. Pripravili im aj množstvo praktických ukážok, ktoré si žiaci mohli aj vyskúšať. Na spestrenie hodiny mali možnosť ochutnať medík z našej domácej výroby, a taktiež si vyrobiť svoju vlastnú sviečku z včelieho vosku.  

     • Školské kolo v písaní na počítači

     • Dňa 11. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v písaní na počítači. Súťaže sa zúčastnili najlepší pisári druhého, tretieho a štvrtého ročníka odboru Obchodná akadémia a Ekonomické lýceum. Výsledková listina je nasledovná:

      1. Kristián Hauswirth II. L

      2. Silvia Žifčáková IV. A

      3. Alexander Faltin II. L

      10 prác bolo vyradených pre nesplnenie kvalifikačného limitu. Kristiánovi Hauswirthovi blahoželáme a prajeme mu rýchle a presné prsty na Krajskom kole v spracovaní informácií na počítači, ktoré sa bude konať 13. februára 2020 na Obchodnej akadémii Watsonova 61, Košice.

     • “The Light Trip – Drogy sú cesta do tmy“

     • Po úspešnom prvom predstavení “The Dark Trip“, ktorého sa naši študenti zúčastnili minulý školský rok, 10.12.2019 absolvovali predstavenie “The Light Trip“ v Košiciach, ktorý povzbudzuje mladých ľudí, aby snívali sny, objavili a rozvinuli svoj talent, pomohli iným a našli zmysel života. Jedno divadlo, jeden herec, jeden život, jedna skúsenosť a drogy. Drogy ako útek, drogy ako láska, drogy ako nenávisť. Príbeh, ktorý herec Martin Žák prežil,  napísal a ktorý odovzdáva ďalej. Hlavnou myšlienkou multimediálnej divadelnej inscenácie sú drogy a protidrogová prevencia podaná atraktívnym a motivačným spôsobom, ktorý okrem prevencie dodáva nádej na lepší život.

     • Deň vďakyvzdania - Thanksgiving

     • Tak ako súčasťou slovenskej Veľkej noci je baránok, a na štedrovečernom stole nesmie chýbať ryba so zemiakovým šalátom, tak neodmysliteľnou súčasťou vďakyvzdania je plnený pečený moriak, ktorý musí byť jednoducho dokonalý. Jeden z najvýznamnejších sviatkov Spojených štátov amerických je Deň vďakyvzdania. Je neodmysliteľnou súčasťou každej americkej rodiny. Kde sa vzal deň vďakyvzdania? Kedy sa oslavuje tento sviatok? Prečo dostal prezývku deň moriek? Počas vlády, ktorého prezidenta dostal charakter celonárodného sviatku? To všetko a ešte viac sa dozvedeli naši študenti na hodinách angličtiny s našou Grace, asistentkou výučby anglického jazyka. 

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h