• eTwinning ocenenie

     • Študentky 2.A, S. Suchá, A. Bugošová, A. Pavľaková, K. Jozefčáková, sa zúčastnili dňa 26.6.2019 slávnostného odovzdávania cien Národnej súťaže eTwinning 2019. S projektom Geografia regiónu získali ocenenie v  kategórii projekty stredných odborných škôl.
      Akcia sa uskutočnila v zážitkovom vedeckom centre AURELIUM v Bratislave. Všetci študenti triedy zapojení do projektu boli ocenení drobnými suvenírmi. Na projekte pracovali pod vedením Ing. Z. Vandrákovej a RNDr. D. Kovaličovej. Poďakovanie za náš úspech patrí aj študentom 3. A partnerskej SZěŠ v Čáslavi, pod vedením Mgr. R. Medunu a vedeniu našej školy. Všetkým účastníkom projektu blahoželáme k oceneniu ich práce na projekte.

       

     • Slávnostné stáčanie medu a otvorenie api-domčeka

     • Keď sa stretne tím zohratých a zanietených ľudí, tak sa plány premenia na skutočnosť. To sa podarilo našim učiteľom, študentom a spolupracovníkom, vďaka ktorým pribudol na školskej včelnici api-domček a my okrem medu môžeme prezentovať liečivé účinky včelieho vzduchu. Pokiaľ máme takýchto ľudí, naša krajina má budúcnosť. 

      Za podporu ďakujeme:

      https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy

      Branislav Grohling, Pavol Bečarik, Radovan Zimmermann, SOŠ drevárska v SNV, Zuzana Halasová

      Tešíme sa z našej úrody medu a ďakujeme včielkam za ich usilovnosť a vytrvalosť. Sú maličké, ale dokážu veľké veci. Máme sa od nich čo učiť.

     • JA Firma

     • Sme úspešní a šťastní, že to môžeme po takmer ročnom podnikaní v JA Firme skonštatovať. V našej činnosti má slovo úspech veľa podôb. Môžeme ho vyjadriť rentabilitou kapitálu, dosiahnutým ziskom, spokojnosťou akcionárov so 100% dividendami,  spokojnosťou zamestnancov s výškou vyplatených miezd a odmien. To všetko by nebolo  bez kvality našich produktov a spokojnosti našich zákazníkov. Vrátili sme pôžičku a zaplatili daň z príjmov. Dostalo sa nám pochvaly od našich učiteľov aj vedenia školy. A zaslúžene sme získali certifikáty!

      Čo viac si môžeme želať?

      Úprimne želáme finančné zdravie všetkým budúcim firmám na našej škole!

                                                                              študenti aplikovanej ekonómie III.L

     • Darovanie krvi

     • 20.6.2019 sa 6 tretiakov našej školy rozhodlo nezištne pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú krv. Svojim rozhodnutím prísť na hematologicko-transfúzne oddelenie dokázali, že majú srdce na správnom mieste. Teší nás, že spomedzi 6 darcov boli aj dve prvodarkyne – Monika Hurajtová a Dominika Sitiariková z III.L.

     • Výstavba Api-domčeka ukončená

     •  

           Vybudovaním Včelnice – prírodnej odbornej učebne sa začala etapa praktického vyučovania v záhrade školy v odbore Agropodnikanie pre predmet Včelárstvo na našej škole.

           Zapojením sa do projektu Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a. s. v rámci grantového programu Zelené  oázy v roku 2018 získala škola grant na vybudovanie Api-domčeka. Hlavná myšlienka projektu bola vybudovať Api-domček ako súčasť školskej včelnice zameraného na prijímanie bioenergie od včiel a inhaláciu  liečivého včelieho vzduchu z úľov.  
           Ďakujeme SOŠ drevárskej za obrovskú pomoc pri výstavbe Api-domčeka. Tešíme sa z kvalitne vykonanej práce a veríme, že naši študenti získajú prácou pri včelách čo najviac vedomostí, ktoré môžupreniesť do praxe.

           Slávnostné otvorenie Api-domčeka a stáčanie medu je naplánované na 25. júna 2019. Srdečne Vás všetkých pozývame.

     • Deň otcov

     • "VĎAKA TI OTEC, TY PREDSA VŠETKO VIEŠ."

     • eTwinning seminár “Outdoor learning methods for cross-curricular collaboration”

     • V dňoch 5 – 8 júna 2019 sa naša škola v zastúpení vyučujúcej anglického jazyka Mgr. Kamily Ambrózy zúčastnila medzinárodného seminára v Lotyšsku. Štyridsať učiteľov z deviatich európskych krajín ako Lotyšsko, Bulharsko, Slovensko, Česká republika, Fínsko, Estónsko, Maďarsko, Belgicko a Rakúsko sa minulý týždeň vo Valmiere učilo ako organizovať výučbu mimo priestorov školy. Počas tohto vzdelávania učitelia začali medzinárodné projekty spolupráce v školách, ktoré sa budú realizovať v každej krajine. Už budúci školský rok študenti našej školy začínajú projekt pod názvom“ ICU- I challenge you“ s partnerskými krajinami Lotyšsko, Estónsko a Maďarsko. Nech sa páči! Pozrite si motivačnú upútavku.

     • Aj keď je vonku horúco, my sme boli v dobe ľadovej

     • Študenti prvých ročníkov 1.A, 1.E sa vybrali hľadať dobu ľadovú. Našli ju vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach 11.06.2019. Výstava je realizovaná v spolupráci s Maďarským prírodovedným múzeom v Budapešti. Zoznámili sa s obdobím veľkých klimatických zmien, ktoré vplývali nielen živé organizmy, ale aj na celkový charakter krajiny. Výstava predstavuje unikátne pôvodné kostrové pozostatky, napr. jaskynného medveďa, jaskynného leva či jeleňa. K jej atrakciám patria verné rekonštrukcie šabľozubého tigra, mamutieho mláďaťa, srstnatého nosorožca či jaskynnej hyeny.

     • MESTO PLNÉ DETÍ

     • Už tradične sme sa aj tento rok 7.6.2019 zúčastnili podujatia "Mesto plné detí", ktoré zorganizovalo mesto Spišská Nová Ves.

      Naši žiaci si pripravili prezentácie svojich výrobkov  dvoch cvičných firiem : VYROLA, s.r.o. a HANDMADE, s.r.o.

      Informácie o predmete včelárstvo, o výrobkoch z medu, spracovaní včelieho vosku a ochutnávku sprostredkovala Monika Hurajtová (III. L).

      Rovnako sme sa zapojili do vedomostných a športových  aktivít, kde si návštevníci overili svoje vedomosti o včelách a zabavili sa rôznymi hrami.  

     • Roadshow Národného podnikateľského centra

     •  Študenti II. A a II. L sa 6. júna 2019 zúčastnili podujatia  „Mladí úspešní podnikatelia a ich príbehy“ s lektorom Ing. Radovanom Sidorom, ktorý v r. 2011 založil spoločnosť, ktorá priniesla do Košíc novinky ako Košický cyklokuriér, mobilné cyklokaviarne vlastnej výroby, či pražiareň kvalitnej kávy.  

      Roadshow bola veľmi zaujímavá, prepojili sme teóriu s praxou  a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Národným podnikateľským centrom.

       

       

     • iNOVEum 2019

     • Dňa 04. 06. 2019 sa v spoločnosti EMBRACO Slovakia, s. r. o. za účasti vedenia spoločnosti a primátora mesta Ing. Pavla Bečarika, konalo vyhodnotenie programu iNOVEum. Ide o program podpory podnikania stredoškolákov od spoločnosti Embraco. Do 3. ročníka sa prihlásilo 31 projektov, z ktorých 14 postúpilo do ďalšieho kola. Hodnotiaca komisia vo finále posudzovala spolu 7 víťazných projektov, na ktoré rozdelila celkovo 13 500 €. Našu školu reprezentovali 2 projekty: EcoTaškovník žiačky I. L Dominiky Smykovej, MiniVinci žiačok III.L Karolíny Bérešovej a Emy Mihalikovej. Prajeme im veľa úspechov v ďalšej realizácii projektov.

     • Certifikát KROS

     • Naši najúspešnejší študenti, ktorí maturovali v programe OMEGA – podvojné účtovníctvo získali „Certifikát KROS“.

      Tento certifikát študentom deklaruje, že ovládajú program OMEGA a vedia s ním pracovať. Certifikát môže absolventom pomôcť získať prestíž pri hľadaní zamestnania a lepšej pozície na trhu práce.

      Certifikát získali títo maturanti:

      Alexandra Alexyová, Zuzana Krušinská, Romana Maľáková, Bianka Marhefková, Simona Schmidtová, Natália Straňáková, Ján Vaščák, Naďa Sabadínová, Veronika Čisárová, Nikola Kantorová, Kamila Kočišová, Nikola Kulová, Sylvia Kuzmiaková, Marek Novotta, Simona Smiková, Silvia Uhrinová

      Blahoželáme!

     • Večerný beh mestom

     • Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Centrom voľného času a Komisiou športu pri MsZ organizovali dňa 31. mája 2019 popoludní Večerný beh mestom. Našu školu reprezentovali študenti I. L triedy – Jaroslava Majkuthová, Kristína Bogusová a Ivan Jakubišin. Dĺžka trate pre túto vekovú kategóriu bola dve kolá okolo námestia, čo je v prepočte 2400 m. Výsledky budú zverejnené na stránke mesta.

     • ISIC karta cez Ubian aplikáciu

     • Študentská karta s aplikáciou Ubian prináša skvelé výhody:

      • Cestovné poriadky a meškanie
      • Dobíjanie kreditu a kúpa PCL
      • Nákup lístkov cez SMS
      • Skvelé zľavy a vernostný program
     • Suťaž MAGIN

     • 15.mája 2019 sa vybraní žiaci 1. a 2. ročníka našej školy zúčastnili školského kola v súťaži MAGIN. Žiaci s pomocou PC a internetu riešili rôzne úlohy z geografie, ekonomiky a matematiky. Víťazom sa stal Dárius Jančár z II.L, 2.miesto obsadila Klaudia Jozefčáková z II.A a 3.miesto získala Veronika Rusiňáková z II.L.

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • Do galérie Rozlúčka štvrtákov boli pridané fotografie.

      10. mája 2019 sa naši štvrtáci rozlúčili so svojou strednou školou. Tí najšikovnejší a najúspešnejší boli pochválení a ocenení vecnými odmenami. Zároveň úspešní študenti, ktorí zložili štátnu skúšku obdržali vysvedčenie o štátnej skúške z písania na počítači a korešpondencie.

 • Fotogaléria

  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Štátne skúšky v písaní na počítači
  • Akademický deň
  • Ochrana životného prostredia
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h