• Zbierka „Týždeň modrého gombíka 2019“

     • V utorok 14. mája 2019 sa naše študentky zapojili do zbierky Unicef. Peniaze zbierali v priestoroch OC Madaras, Billy na Elektrárenskej a na Mlynskej, v okolí OD Lidl, na námestí a v priestoroch našej školy. Napriek studenému a upršanému počasiu vyzbierali sumu 190,77 €. Tieto peniaze sme vložili na účet vo VÚB a budú slúžiť na pomoc deťom žijúcim už šiesty rok vo vojnovom konflikte na Ukrajine.

     • Deň rodiny

     •  

      15. mája oslavujú svoj sviatok všetky rodiny na svete. V roku 1993 vyhlásilo OSN tento deň za Medzinárodný deň rodín. Aj v tomto roku boli a sú pripravené s miestnymi organizátormi desiatky podujatí po celom Slovensku. Všetky ich nájdete na denrodiny.sk.

      Cieľom osláv Dňa rodiny je dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti. Chceme, aby rodina mala sviatok nielen 15. mája, ale aby sa rodiny rozvíjali počas celého roka.  

      Rodinná politika - to nie je len zvyšovanie materskej. Pre spoločnosť priateľskú k rodinám vieme a potrebujeme spraviť oveľa viac, predovšetkým rôznymi “malými” opatreniami v našom bezprostrednom okolí.

      Preto okrem tradičných verejných osláv Dňa rodiny v mestách a obciach sa 3. júna 2019  v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia venovaná rodinnej politike pod názvom „Samospráva pre rodinu“.

     • Deň matiek

     • Mamičkino poď


      Mama má v očiach nezábudky,
      na lícach beláska.
      Keď mi je clivo, povie: „Poď,
      mamička si ťa poláska.“


      Všetkým mamám, babkám, prababkám
      k sviatku DŇA MATIEK úprimne
      zo srdca blahoželáme.

       

      Tento pekný plagát pripravila naša študentka Klaudia Jozefčáková z II. A triedy.

     • OZNAM PRE AKCIONÁROV  !!!

     • Vážení akcionári,

      15members, JA Firma úspešne ukončila svoju činnosť a na valnom zhromaždení konanom dňa 02. mája 2019 schválila účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku.

      Dividendy vo výške 100 % na akciu sa budú vyplácať dňa 15.mája 2019 v IIl.L triede.

      Nezabudnite priniesť so sebou akcie !!!

     • Akademický deň

     • 3. mája 2019 sa v jedálni našej školy uskutočnil Akademický deň. Predstavili sa v ňom študenti II. a IV. ročníka. Prezentovali SOČ-ky, súťaže, projekty, voliteľné predmety a športové súťaže. Ďakujeme za prezentovanie a prvákom a druhákom za pozornosť.

     • Týždeň modrého gombíka 2019

     • V utorok 14. mája 2019 sa naša škola zapája do zbierky "Týždeň modrého gombíka 2019". 

     • Vyhodnotenie futsalovej ligy o Pohár predsedu Košického samosprávneho kraja

     • Dňa 6. mája 2019 sa uskutočnilo na štadióne futbalového klubu v Spišskej Novej Vsi regionálne kolo futsalovej ligy o Putovný pohár predsedu Košického samosprávneho kraja. Do tohto kola postúpili 4 družstvá: Obchodná akadémia akademika Hronca Rožňava, Spojená škola Dobšiná, Technická akadémia Spišská Nová Ves a SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves. Turnaj sa odohral za chladného počasia, ale mal veľmi dobrú športovú úroveň. Víťazom tohto turnaja a zároveň postupujúcim družstvom do krajského finále sa stali študenti SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi, ktorí v žiadnom zápase nenašli premožiteľa. Študentom našej školy blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Martin Rerko, Bohuš Zeleňák, Matej Hrušovský, Vladimír Filinský, Tomáš Hamráček, Jakub Polkabla, Andrej Zummer, Adrián Zeleňák, na fotke nie sú Filip Krull a Armando Dal Pos


      Mgr.P.Hamrák

     • Svetový deň mlieka

     • Mlieko je významným zdrojom bielkovín, vitamínov, minerálov a iných látok, ktoré sú zdrojom výživy pre ľudský organizmus a podieľajú sa na prevencii niektorých závažných ochorení, ako napríklad osteoporózy, trombózy alebo vysokého krvného tlaku.

      Žiaci 1.A triedy 3. mája 2019 pripravili ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov pre svojich spolužiakov v spolupráci s partnerskou firmou Milk – Agro, s. r. o.

      Na zdravie!

     • Najlepší podnikateľský plán - regionálna súťaž

     • Dňa 30. 04. 2019 sa konala v Košiciach regionálna súťaž "Najlepší podnikateľský plán". Vyhlasovateľom prehliadky je Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice spolu s úradom KSK - odbor školstva. Z celého regiónu sa prihlásilo 12 súťažných prác.

      Našu školu reprezentovali žiačky Andrea Pavľaková, Sofia Suchá (II. A), Bianka Almášiová (III. L), ktoré sa na súťaž svedomito pripravili a svoje práce obhajovali pred 3-člennou porotou. Žiačka III. L triedy  Bianka Almášiová obsadila so svojím podnikateľským plánom I. miesto. Porota skonštatovala, že prihlásené práce  si udržiavajú vysokú úroveň z predchádzajúcich rokov a vzrástli aj prezentačné schopnosti súťažiacich žiakov.

      Ďakujeme za reprezentáciu a Bianke srdečne blahoželáme.

       

     • Výsledky zo štátnej skúšky

     • 19. apríla 2019 sa na našej škole konali štátne skúšky v písaní na počítači. Skúšok sa zúčastnilo 17 študentov. Z daného počtu urobilo štátne skúšky 11 študentov. 6 študentov pre vysoké percento chybovosti v 10-minútovom odpise štátnu skúšku neurobilo. K získaniu vysvedčenia študentom blahoželáme.

     • eTwinning projekt

     • V dňoch 1. 4. - 4. 4. 2019 sa zúčastnili študenti 2. A - A. Bugošová, A. Pavľaková, S. Suchá, N. Bruncková, N. Goceliaková, 3. L – D. Sitiariková, K. Repková, D. Brillová , 2. L – D. Jančár, 2. E – A. Jasečko, výmenného pobytu na Střední zemědelské škole v Čáslavi. V rámci eTwinning projektu Geografia nášho regiónu sa stretli so študentmi a vedením partnerskej školy. Spoznávali región Železné hory, absolvovali turistickú vychádzku v okolí rieky Vrchlice, prezreli si pamätihodnosti Kutnej Hory a okolia Čáslavi. Posledný deň pobytu venovali prehliadke Prahy. Poďakovanie za príjemne strávené dni medzi eTwinningovými priateľmi patrí p. Mgr. R. Medunovi, Ing. J. Horníčkovi, Ing. D. Jandovej, Ing. J. Zelenej, Ing. J. Valešovi, Ing. Z. Vandrákovej a vybraným študentom partnerskej školy.

     • Okresné kolo v atletike

     •      Za daždivého počasia prebiehalo okresné kolo v atletike žiakov stredných škôl na atletickom štadióne ZŠ Lipová. Niektoré disciplíny sa nekonali kvôli bezpečnosti pretekárov – skok do výšky, beh cez prekážky
      a hod kladivom. 

           Počasie však neubralo na výkonoch našich zverencov. Ivan Novák z II. L získal 1. miesto v skoku do diaľky a 3. miesto v behu na 400 m. Richard Kukoľ z II. E dosiahol 3. miesto v behu na 800 m. Miriam Maťašovská z I. L v behu na 100 m – 3. miesto, Jaroslava Majkuthová z I. L 3. miesto v behu na 800 m. Školu tiež reprezentovali: Beáta Ďorková III. A, Dominika Sitiariková III. L, Natália Goceliaková II. A, Patrícia Kaňuková I. A, Karolína Koršalová I. A, Stela Tešná I. A, Viktória Repelová I. L, Lukáš Gurčík III. A, Tomáš Hamráček II. A, Jaroslav Jurčák II. A, Matej Hrušovský II. L, Adam Horváth I. A, Samuel Kacvinský I. A, Aleš Kováč I. A, Filip Krul I. A, René Masaryk I. A, René Penksa I. A, Samuel Sopkovič I. A, Ondrej Trojan I. E.

           Výsledková listina bude na nástenke telesnej výchovy. Všetkým srdečne blahoželáme!

     • DEŇ SLNEČNÍC

     • Dňa 16. mája 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili charitatívnej akcie Deň slnečníc, ktorý organizuje Klub sclerosis multiplex. ĎAKUJEME.

     • JA Základy podnikania

     •  

      Absolvovali sme metodický tréning ku vzdelávaciemu programu JA Základy podnikania. Ako dobrovoľní konzultanti môžeme teraz odovzdávať naše vedomosti a skúsenosti žiakom 5. a 6. ročníka na základných školách.Veríme, že prispejeme ku rozvoju ich ekonomických schopností a finančnej gramotnosti. 

      Tešíme sa na novú skúsenosť.                      

                                                                               študenti APE

                                                                               15members, JA Firma

     • Komunikovať je dôležité

     • Študenti III.A a III.L sa v pondelok 15. 4. 2019 zúčastnili prednášky o dôležitosti komunikácie, ktorá sa konala v koncertnej sále Reduty. Prednášku viedol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. Karol Farkašovský, PhD.

     • Krajské kolo SOČ

     • Na 41. ročníku krajského kola SOČ  dňa 5. apríla 2019 našu školu reprezentovali Denisa Hockicková, Monika Hurajtová, Ema Miháliková III.L, Michaela Kucajová III.A. Všetky študentky úspešne obhájili svoje projekty.

      V súťažnom odbore Ekonomika a riadenie získala veľmi pekné druhé miesto Michaela Kucajová. 

      So svojím projektom MM delivery postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. - 26.04.2019 v Košiciach na SOŠ automobilovej Moldavská cesta.

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov !

     • Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

     • Deň narcisov je verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. V tomto roku sa konal už 23. ročník tejto zbierky. Ulice nášho mesta sa vo štvrtok 11. apríla 2019 obliekli do žltej farby vďaka narcisom. Aj naša škola sa zapojila do dobrovoľníckej zbierkovej činnosti a naše študentky vyzbierali peknú sumu 911,23 €; ktorú sme vložili na účet v SLSP. 
      Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije LPR na pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. K ním patria: bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11);
      Sieť psychológov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre rodičov detí liečených na rakovinu, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi a pod. Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne podporujú aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Časť získaných zdrojov sa poskytuje i na obstaranie nevyhnutného prístrojového vybavenia nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam, hospicom; finančne sú podporené i menšie občianske združenia pracujúce s onkologickým pacientom či výskum v oblasti onkológie.

     • Spoločne do Európy 2018

     • II. termín
      17. marca - 30. marca 2019
      Granada, Španielsko


      Študenti tretieho ročníka sa zúčastnili odbornej praxe v Španielsku v meste Granada, kde mali možnosť osvojiť si nové poznatky vo svojom odbore. Podporili sa ich sociálne zručnosti a komunikačné schopnosti, zlepšili si jazykové zručnosti, zdokonalil sa ich postoj a správanie smerom k zákazníkom. Prínosom tejto mobility bola možnosť spoznať krásy, históriu tejto krajiny a taktiež nových ľudí. Žiaci získali certifikát o absolvovaní stáže, ktorý im uľahčí vstup na trh práce v rámci európskeho priestoru. Účasť na mobilite ich motivuje k potrebe celoživotného vzdelávania a neustáleho zdokonaľovania. Iba tak budú schopní etablovať sa na trhu práce.
       

      Účastníci:
      III.A – Benjamín Lender, Miroslava Ogurčáková, Nina Dimitrovova, Lukáš Gurčík, Tomáš Vanacký
      III.L – Martina Hockicková, Denisa Hockicková, Bianka Almášiová, Renáta Pitulová, Alžbeta Lisoňová

      Pedagogický dozor:
      Mgr. Kamila Ambrózy

 • Fotogaléria

  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Štátne skúšky v písaní na počítači
  • Akademický deň
  • Ochrana životného prostredia
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h