• Jazyk náš každodenný

     • Po roku sme si opäť overili svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry na OSJL. Konala sa 18.11.2019 v priestoroch našej novej posluchárne. Nielen príjemné prostredie, ale aj kvalita vedomosti študentov prispeli k výsledkom. O tom, že stále je čo zlepšovať a rozširovať vedomosti svedčí pestrosť nášho jazyka. Nikto nemôže povedať „viem všetko.“ Víťazom blahoželáme porazeným prajeme mnoho príjemných chvíľ pri učení.

     • Regionálne kolo v bedmintone

     • Prvé kolo Dlhodobých športových súťaží v tomto školskom roku sa začalo regionálnym finále v bedmintone chlapcov. Zúčastnené školy: Gymnázium Školská SNV, SOŠ ekonomická SNV, SOŠ drevárska SNV a OA Akademika Hronca Rožňava. Naša škola obsadila 2. miesto a postupuje na Krajskú športovú olympiádu, ktorá sa uskutoční v júni 2020 v Košiciach. Školu reprezentovali: Ľubomír Chroust IV. L a Vladimír Filinský II. L.

      Dievčatá, v zložení Dominika Sitiariková IV. L, Miriam Maťašovská II. L a Natália Goceliaková III. A dostali do skupiny silných súperov z Rožňavy a nakoniec obsadili 5. miesto zo 6 zúčastnených.

     • Primátor ocenil našich študentov

     • Pri príležitosti Dňa študentstva, ktorý je zároveň Dňom boja za slobodu a demokraciu, ocenil primátor mesta Pavol Bečarik úspešných študentov stredných škôl. Ocenenia si prevzali aj študentky štvrtého ročníka našej školy Ivica Frankovičová a Michaela Kucajová. Veríme, že dievčatá budú aj naďalej úspešne reprezentovať našu školu a ďakovné listy primátora im budú pripomínať ich výnimočnosť. Dievčatám srdečne blahoželáme!

     • Ustanovujúce valné zhromaždenie

     • 14. novembra 2019 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie CITIZENS, JA Firmy, na ktorom manažéri -  študentky III.A predstavili svoj podnikateľský zámer. Akcionári firmy väčšinou hlasov schválili stanovy, podnikateľský plán i členov dozornej rady.

     • Školské kolo – Pišqworky

     • V mesiaci október sa konali triedne kolá v hre pišqworky. Žiaci sa pri tejto hre zabavili a vyskúšali si svoje taktické myslenie. Dňa 14.11.2019 prebehlo školské kolo a boli zostavené tri päťčlenné družstvá, ktoré budú našu školu reprezentovať zajtra 21.11.2019 na oblastnom kole v Poprade. Súťažiacim držíme prsty.

     • Zbierka Hodina deťom 2019

     • Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Aj v tomto školskom roku 12 študentov našej školy zabezpečilo túto zbierku. Na základe povolení zbierkovali v meste na námestí, pri Lidli, Kauflande, Tescu a oboch OC BILLA. Spolu vyzbierali sumu 240,59 € (minulý rok 178,05 €), ktorú sme previedli na účet v SLSP v Spišskej Novej Vsi. Hodina deťom podporuje 4 oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi:


      1. Dieťa a jeho radosti
      2. Dieťa a jeho starosti
      3. Dieťa a jeho škola
      4. Dieťa a jeho komunita


      Sme radi, že aj naša škola pomáha „Hodine deťom“.

     • MIX volejbal ku Dňu študentstva

     • Športovci si pripomenuli svoj sviatok tak, ako sa na športovcov patrí. Ako každý rok aj tento Centrum voľného času organizovalo volejbalový turnaj zmiešaných družstiev ku Dňu študentstva. Nastala zmena v pravidlách, kde na ihrisku museli hrať 3 študentky a 3 študenti. Turnaja sa zúčastnili 4 školy – Gymnázium Školská, Gymnázium Javorová, Gymnázium Mišíka a naša škola. Výsledky neboli až tak rozhodujúce. Išlo o to, aby sme sa v priateľskom duchu stretli a zašportovali si. Kto nehral, povzbudzoval. Bonusom bola sladká odmena.

     • Výchova k manželstvu a rodičovstvu

     • Workshop na vždy aktuálnu tému výchova k manželstvu a rodičovstvu sa uskutočnil 12. novembra 2019. Prebiehal v našej novej aule – miestnosť č. 15, ktorá je na takéto väčšie akcie určená. Uskutočnil sa zvlášť pre II. a I. ročník. Viedol ho spišskonovoveský pán kaplán Mgr. Jozef Gorčák.


      Ohlasy našich študentov:
      - prednáška bola zaujímavá;
      - páčili sa mi príbehy, ktoré boli spomenuté;
      - mladí ľudia nie sú stroje, aby niečo vyskúšali a potom to nechali;
      - je dôležité, aby každé dieťa malo mamu a otca;
      - do manželstva by mali vstupovať ľudia z lásky;
      - dôležitá je vernosť vo vzťahu a dôvera;
      - veľmi dobre bola znázornená a vysvetlená dôstojnosť ženy;
      - čistota je viac než momentálne uspokojenie sexuálnych potrieb;
      - bolo to zaujímavé, ale aj tak si vždy budem robiť po svojom;
      - všetko čo bolo povedané som už počul(a) a s niektorými názormi nesúhlasím;
      - pre niektorých to mohlo byť užitočné, ale pre mňa nie;
      - mnohým z nás zmenil pohľad na ženu/muža;
      - uvítali by sme viac takých akcií;
      - nepáčili sa mi jeho názory.

     • Okresné kolo v stolnom tenise

     • Našim študentkám sa podaril husársky kúsok. Na okresných majstrovstvách v stolnom tenise (7.11.2019) siahli po najvyššej méte a nedovolili súperkám vziať 1. miesto. Srdečne blahoželáme! Družstvo v zložení Dominika Sitiariková, Monika Hurajtová (IV.L), Denisa Slamená (II.E) a Radoslava Nemčíková (I.L) postúpilo na krajské kolo do Košíc. Držme našim dievčatám palce. 

     • Boli sme v Nestville Park v Hniezdnom

     • Posledný deň pred jesennými prázdninami sme sa zúčastnili na odbornej exkurzii v Nestville Park v Hniezdnom. Prezreli sme si historickú a modernú časť expozície tejto firmy. Dozvedeli sme sa, aká je technológia výroby liehu a aké druhy alkoholických nápojov firma vyrába. Pre nás študentov bolo zaujímavé aj historické pozadie vzniku tejto firmy a dopad podniku na rozvoj regiónu v okolí Starej Ľubovne. Presvedčili sme sa, že je užitočné prepájať teoretické vyučovanie s praxou.

     • NATOČ A VYHRAJ!

     • Študenti II.A sa zapojili do súťaže NATOČ a VYHRAJ!, v ktorej mali natočiť vtipné video o tom, čo podľa nich robí podnikateľ a ako vnímajú podnikanie. Video si môžte pozrieť na našou youtube kanáli.

     • Finančná sloboda

     • Ako byť finančne slobodný? Aj na túto otázku  hľadali odpovede 7. novembra 2019 žiaci II. A triedy. Pod vedením certifikovaného lektora sa oboznámili so stolovou hrou Finančná sloboda ako didaktickou učebnou pomôckou. Pomocou nej sa mohli efektívnejšie naučiť, ako narábať s financiami a ako myslieť tak, aby vedeli s financiami narábať. Žiaci počas hry realizovali finančné plánovanie fiktívnej rodiny, robili finančné rozhodnutia v priebehu 30 rokov aktívneho života rodiny, nakupovali, využívali rôzne finančné produkty a čelili viacerým nástrahám života. Produkty v hre majú vlastnosti reálnych finančných produktov, ktoré ponúka súčasný finančný trh. Cieľom hry Finančná sloboda bolo efektívne rozvíjať kritické myslenie hráčov prostredníctvom finančných rozhodnutí a ich vplyvu na ekonomickú situáciu rodín. Hra tak účinne prispieva k zvyšovaniu úrovne finančnej gramotnosti.

     • Mladý tvorca 2019

     • V Nitre sa v dňoch 5. – 6. novembra 2019 uskutočnil 27. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania. Naša škola sa po prvýkrát prezentovala v odbore agropodnikanie – agroturistika – včelárstvo. Žiačky štvrtého ročníka svojim vystupovaním zaujali návštevníkov najmä s predstavovaním API-domčeka, ktorý máme postavený v školskej záhrade. U návštevníkov výstavy mal veľký ohlas.

      Pevne veríme, že aj na podobných výstavách v budúcnosti budeme úspešne prezentovať študijné odbory našej školy.

     • Workshop

     • „Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“
      (Ján Pavol II. 264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005)

      Workshop

      na tému „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“
      sa uskutoční v utorok 12. novembra 2019
      o 9.25 – 10.10 h pre študentov II. ročníka

      a

      o 10.25 – 11.10 h pre študentov I. ročníka
      v našej novej aule (miestnosť č. 15).

      Workshop bude viesť pán kaplán

      Mgr. Jozef Gorčák.

     • CITIZENS, JA Firma

     • Do galérie CITIZENS, JA Firma boli pridané fotografie.

      Robíme prvé podnikateľské kroky pri založení JA Firmy. Emitovali sme akcie v nominálnej hodnote dve eurá, intenzívne pracujeme na podnikateľskom pláne, pripravujeme ustanovujúce valné zhromaždenie.

      Veľkou inšpiráciou bol pre nás Career day v AT&T Košice zameraný na úspešné budovanie kariéry.

      17. októbra 2019 sme sa zúčastnili školenia, ktoré pre manažment JA Firiem zorganizovala JA Slovensko,n.o. O svoje skúsenosti sa s nami podelili manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia.Najviac nás zaujala tímová práca, leadership a  time - manažment.

                                                                    

      Klaudia Jozefčáková, prezidentka CITIZENS, JA Firma

     • Angličtina trochu inak

     • Vďaka našej americkej lektorke Grace mohli študenti II.L naživo zažiť Halloweenske tradície ako vyrezávanie tekvíc, múmie z toaletného papiera či chytanie jabĺk na vlastnej  koži. Všetci sme sa skvele zabavili.

     • 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

     • Slávnostným otvorením sa dňa 23. októbra 2019 začal 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem. Našu školu reprezentovala firma HANDMADE, s. r.o., zo IV. L triedy. Medzinárodný veľtrh prebiehal v termíne od 23. – 24. októbra 2019 s účasťou 26 firiem. Firma HANDMADE, s. r. o., bola na veľtrh zodpovedne pripravená a prezentovala sa s ručne vyrábanými výrobkami, ktoré iné firmy neponúkali. Žiaci svoju firmu odprezentovali pred odbornou komisiou v slovenskom a anglickom jazyku.
      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a veríme, že spojenie teórie s praxou prinesie do budúcnosti žiakom veľa skúseností.

     • Výlet za poznaním do Košíc

     • My - tretiaci našej školy sme sa vybrali 24. novembra 2019 do Košíc. Prezreli sme si 17. ročník „Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem“. Psychicky sme podporili aj cvičnú firmu z našej školy Handmade, s. r. o.

      Čo sa páčilo nám - tretiakom?

      - to, že tam bolo veľa rôznych stánkov,

      - možnosť ochutnávky rôznych sladkostí, občerstvenia,

      - odvaha našich rovesníkov vymyslieť produkty a odprezentovať ich,

      - výzdoba stánkov,

      - rôznorodosť produktov,

      - ochutnali sme muffiny, ovocné šťavy, čokoládky zn. Deva,

      - zmerali mi krvný tlak, cukor,

      - poučili nás ako máme správne sedieť, stáť, chodiť,

      - vymasírovali mi krčnú chrbticu,

      - páčila si mi cvičná firma s kvetmi, pretože kvety sú „život“,

      - snaha zaujať iných a získať zákazníkov,

      - stánok s folklórnymi vecami a tradičnými jedlami.

      Čo sa nám nepáčilo?

      - asi nič,

      - znudenosť niektorých predvádzajúcich,

      - neochota niektorých stánkov podať informácie,

      - to, že meškal vlak,

      - ak sme sa na niečo opýtali, tak nám dali letáky, vizitky a nechceli rozprávať,

      - to, že v niektorých firmách sa opakovali produkty,

      - budova, v ktorej sa prezentovalo; cvičné firmy mali málo miesta,

      - prezentácie niektorých firiem,

      - nie každý bol milý a prívetivý v stánkoch.

      Čo mi to dalo do života?

      - aby sme mohli prezentovať a predávať svoje výrobky,

      - uvedomila som si, že aj maličkosti vedia potešiť,

      - nebáť sa rozprávať a nadväzovať kontakty, obchody,

      - nie je to ľahké vystúpiť pred cudzími ľuďmi,

      - inšpirácie a taký nadhľad na výrobky a nápady,

      - nové skúsenosti,

      - aby som aj ja mohol niečo vymyslieť,

      - zbaviť sa trémy a rozprávať s ľuďmi,

      - to, že budem pracovať s ľuďmi a nebude to asi ľahké,

      - nápady na varenie.

      A na záver – ďakujeme pani učiteľkám, že nás zobrali do Košíc. Bol to príjemný deň, ktorý odporúčame prežiť aj iným študentom.

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h