• Mladý účtovník 2019

     • Dňa 20. 03. 2019 sa v Košiciach konalo regionálne kolo už 22. ročníka Olympiády Mladý účtovník – súťaže pre študentov stredných škôl v účtovníctve. Našu školu reprezentovali žiaci štvrtého ročníka Marek Novotta a Ján Vaščák. 
      Ďakujeme za reprezentáciu.

     • „Do práce na bicykli“

     • Milí spišskonovovešťania!

       

       V týchto dňoch prebieha na Slovensku registrácia do kampane „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Princíp tejto súťaže je jednoduchý – dochádzať počas mesiaca máj do práce na bicykli, čím podporíme myšlienku ekologickej, zdravej a finančne výhodnej dopravy do zamestnania. Registrovaní zamestnanci budú zároveň súťažiť o viaceré zaujímavé ceny, podporia svoje mesto v celoslovenskej súťaži samospráv, a najmä – spravia niečo pre svoje zdravie.

       

      BEZPLATNÁ registrácia 2- až 4-členných tímov, ktoré môžete vytvárať podľa vlastného uváženia spolu s kolegami, je možná do 5.5.2019 na stránke www.dopracenabicykli.eu. Súťažné tímy si budú viesť evidenciu jázd do práce a najazdené kilometre na hore uvedenej stránke.

       

      Do súťaže sa môžu zapojiť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2019 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na hore uvedenej webovej stránke. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.5.2019, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.  

       

      Viac informácií nájdete na stránke www.dopracenabicykli.eu, prípadne nás kontaktujte.

       

      Rozbicyklujme naše mesto J

     • Nová podlaha do vašej triedy!

     • Milí študenti!

      TV Markíza pripravila nový projekt - Nová podlaha do vašej triedy! Súťaž prebieha od 25.03.2019 do 12.04.2019. Ak máte záujem o údržbu, alebo renováciu vašej triedy, môžete sa zapojiť do súťaže, po dohode s vedením školy. Stačí ak vyplníte formulár, odfotíte vašu triedu a napíšete dôvod prečo by mala byť zrenovovaná práve vaša trieda. Bližšie informácie s formulárom nájdete na stránke. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte p. Halasovú, alebo učiteľov informatiky.

      http://telerano.markiza.sk/sutaze/1959658_nova-podlaha-do-vasej-triedy

     • Klokan

     • Dňa 21. marca 2019 sa konala súťaž Klokan. Klokan je najväčšia medzinárodná matematická
      súťaž a tento rok sa do nej zapojilo 72 329 žiakov na 1 488 školách na celom Slovensku.
      Okrem Slovenska sa do súťaže zapojilo aj ďalších 70 krajín sveta. Našu školu reprezentovalo
      39 žiakov. Žiakom ďakujeme za ich účasť a o výsledkoch Vás budeme informovať.

     • Štátne skúšky v písaní na počítači

     • 27. apríla 2018 sa na našej škole uskutočnili štátne skúšky v písaní na počítači, ktoré pozostávali z 10-minútového odpisu a vyhotovenia obchodného listu a tabuľky podľa zadania. Zúčastnili sa ich desiati študenti, ale úspešní boli len piati, ktorým prišlo Vysvedčenie z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študentom srdečne blahoželáme.

     • Súťaž COHESION CHASING

     • Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia vyhodnotilo súťaž COHESION CHASING za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku, ktorej sa zúčastnila aj naša študentka Dominika Sitiariková (III.L).
      Cieľom súťaže bolo kreatívnom spôsobom zachytiť projekty spolufinancované z fondov Európskej únie v regióne súťažiaceho. Kreatívnym spôsobom Dominika spracovala fotokoláž a krátku prezentáciu projektu .
      Dominika získala 3. miesto a cenu jej odovzdal predseda KSK Ing. Rastislav Trnka.

      Gratulujeme

     • Duálne vzdelávanie v šk. rok 2019/2020

     •  

      Stredná odborná škola ekonomická ponúka v školskom roku 2019/2020 uchádzačom o štúdium možnosť absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných študijných odboroch v systéme duálneho vzdelávania podľa § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave: 

            V študijnom odbore 6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA – 2 žiaci u zamestnávateľa Embraco Slovakia s. r. o.

            v študijnom odbore 6325 M EKONOMICKÉ LÝCEUM – 2 žiaci u zamestnávateľa K_Corp s. r. o.

     • STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

     • SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť stredoškolákov, žiaci za pomoci konzultanta riešia zvolenú tému.Výsledkom je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá na posúdenie odbornej hodnotiacej komisii.

      V obvodnom kole dňa 25.03.2019 na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi úspešne prezentovala svoj projekt Michaela Kucajová z III.A .

      SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

      V krajskom kole dňa 05.04.2019 budú svoje tvorivé, kreatívne myslenie a odborné vedomosti obhajovať žiačky:

      Michaela Kucajová  III.A v odbore Ekonomika a riadenie,

      Monika Hurajtová  III.L v odbore Zdravotníctvo a farmakológia,

      Denisa Hockicková III.L v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba,

      Ema Miháliková III.L v odbore História, filozofia, právne vedy.

      ŽELÁME VEĽA ÚSPECHOV !

     • "Malá Vojna"

     • 22.3. sme sa aj my na chvíľu stali svedkami historickej udalosti - bombardovania mesta Spišská Nová Ves maďarským letectvom v podaní matičných divadelníkov v dramatickej scénke " Hrdinovia Malej vojny". Tiež nám bola predstavená monografia "Malá vojna", ktorej autorom je Pavol Mičianik. Vďaka autentickému zobrazeniu tejto tragédie sme mohli lepšie pochopiť, čo sa pred 80 rokmi v našom meste stalo. Podujatie bolo organizované Maticou slovenskou a mestom Spišská Nová Ves.

      kolektív I.A triedy

     • Svetový deň vody – 22. marec

     • Voda je základnou podmienkou všetkého života.
      22. marec bol aj pre našich študentov jedinečnou príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.
      Na zdravie!

     • Exkurzia v Bratislave, Zlatý vek Peterhofu

     • Dňa 20.03.2019 sme navštívili hlavne mesto Bratislavu, aby sme obdivovali Zlatý vek Peterhofu na Bratislavskom hrade. Nahliadli sme do cisárskeho dvora v Peterhofe, ruského Versailles a pozreli sme si osobné predmety významných panovníkov. Na výstave sme obdivovali predmety patriacich ruským panovníkom od Petra I. po Katarínu II. Medzi nimi boli odevy, porcelán, obrazy a ďalšie predmety. Unikátnym predmetom bol trón. Zostali nám krásne zážitky a spomienky. Žiaci I.L, III.A a III.L

     • Biela stužka

     • Biela stužka symbolizuje, že na nenarodenom ľudskom živote záleží. Poukazuje však aj na konkrétnu a systémovú pomoc pre tehotné ženy a prevenciu.

      S činnosťou Fóra života sa spájajú projekty konkrétnej pomoci. Poradňa Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce organizácie kontaktujú matku v zložitej situácii. Fórum života prevádzkuje Centrum konkrétnej pomoci Femina, ktorá hľadá riešenia pre ženy v ťažkej životnej situácií.

      Projekt Tlakový hrniec ponúka študentom SŠ netradičné debaty o interrupciách, manželstve, nevere či porne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj a vedeli ho s rešpektom obhájiť. Aj na našej škole sa v novembri 2018 uskutočnila takáto debata.

      Kampaň tento rok podporí aj naša škola, pripnutím bielej stužky, ktorú budú rozdávať naši dobrovoľníci v triedach a na chodbách.

     • SOFT SKILLS

     •  

      Aj tento školský rok sme absolvovali školenie "Prezentačné zručnosti" - 12.3. v RCM Košice, kde sme zlepšovali naše schopnosti v tejto oblasti. Tiež sme sa naučili ako bojovať proti tréme, ako pracovať s hlasom pri prednáške, či pripraviť si pútavú prezentáciu. Opäť sme získali nové vedomosti a spoznali ďalších zaujímavých ľudí. 

      D. Sitiariková - III.L, K. Vospáleková - III.E 

     • Ekonomická olympiáda

     • V dňoch 12. - 13. marca 2019 sa žiaci III. A III. L zúčastnili ekonomickej olympiády na Technickej univerzite v Košiciach. Žiaci mali možnosť vyskúšať si svoje vedomosti v rôznych ekonomických aktivitách a manažérskych hrách. Študenti si odniesli certifikáty a dvaja najúspešnejší dostali i vecné ceny.

     • Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy, zjazdové lyžovanie, snowboard – Levočská dolina

     • Dňa 28.2. ,1.3. ,4. - 6.3.2019 sa uskutočnil  v Levočskej doline lyžiarsky kurz žiakov prvých ročníkov. Študenti absolvovali základný a zdokonaľovací výcvik v lyžovaní a snowbordingu. Počas celého kurzu boli v lyžiarskom stredisku výborné snehové podmienky. Počas celého týždňa bolo slnečné počasie a na svahu vládla dobrá pohoda s výbornou lyžovačkou. Ďakujem všetkým účastníkom za účasť.

       

                                                                                                                 Mgr .Peter Hamrák

     • Súťaž EUROFONDUE 2018/2019


     • Zmena sa nekončí komunálnymi voľbami...

      Zamysli sa TY ako zlepšiť TVOJE okolie a zapoj sa do Eurofondue

      2019!      6. ročník  – súťaž študentských nápadov a projektov, ktorý sa konal v Košiciach dňa 1. marca 2019 sa opäť nezaobišiel bez našich šikovných študentov. Každý rok, už po šiestykrát reprezentujeme úspešne našu školu v každom finálovom kole tejto súťaže. Vyhlasovateľom súťaže je TU Košice, ekonomická fakulta a prebieha pod záštitou dekana ekonomickej fakulty TUKE Michala Šoltésa a europoslanca p. Vladimíra Maňku.
      S projektom API domček sa vo finále predstavili študentky Marcela Kaľavská, Ivica Frankovičová a Monika Hurajtová (III.L) pod vedením Ing. E. Želikovskej. Dievčatá svoj projekt obhajovali pred 5-člennou komisiou, svojim zodpovedným prístupom k práci a presvedčivým vystupovaním vzorne reprezentovali našu školu v silnej konkurencii a skončili na prekrásnom 2. mieste.
      Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa dobrých nápadov s ktorými sa presadia v ďalších súťažiach.

     • Genius matematicus

     • Genius matematicus je medzinárodná matematická online súťaž, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Súťaž sa konala dňa 06.03.2019 a našu školu reprezentovalo 23 žiakov. Celkovo do súťaže bolo zapojených 16 krajín sveta. O to viac nás teší, že naša škola nebola výnimkou. Úlohou súťažiacich bolo v stanovenom časovom limite vyriešiť 50 matematických úloh, ktoré boli zamerané na logické myslenie. Po zverejnení výsledkov Vás budeme informovať o umiestnení našich žiakov.

 • Fotogaléria

  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Štátne skúšky v písaní na počítači
  • Akademický deň
  • Ochrana životného prostredia
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h