• Mosty bez bariér a my...

     • V nádhernom starodávnom parku v Pribeníku pri štýlovom historickom kaštieli, kde je sídlo Strednej odbornej školy J. Majlátha, sa 18.09.2019 stretli stredoškoláci z celého Košického kraja.

      Pod gesciou Košického samosprávneho kraja sa tu konal už 8. ročník podujatia Mosty bez bariér, festival tvorivosti 47 stredných škôl, medzi ktorými sme boli samozrejme aj my. Stánok našej školy prezentoval včelárstvo, ktorého význam v súčasnosti stále rastie.

      Zúčastnené školy predviedli ukážky rôznych remesiel, nechýbala jazdecká škola, aranžovanie kvetín, kadernícke i kozmetické služby, módna prehliadka, ba aj práca opatrovateľská a ďalšie podobné služby.

      Od ranných hodín bolo veľmi rušno. Študenti prichádzali peši, mimoriadnymi vlakmi alebo ich privážali autobusy. Areál parku obkolesili prístrešky a stany.

      Nemalú pozornosť priťahovali stánky škôl, ktoré vychovávajú odborníkov v gastronómii. Ponúkali okoloidúcich voňavými dobrotami, najmä regionálneho charakteru, zemiakovými lokšami, či bryndzovými pirohami, gemerskými guľkami alebo jednohubkami a slaným pohostením.

      Unavení, ale o poznatky obohatení sme sa vracali vlakom domov.

     • Podtatranské múzeum

     • Spojenie teórie s praxou je prioritou dnešného vzdelávania. Po učebnicových vedomostiach o praveku, mali študenti možnosť nazrieť do tohto obdobia prostredníctvom expozície v Podtatranskom múzeu. Získať vedomosti o odliatku lebky neandertálca z neďalekých Gánoviec bol bonbónik výkladu sprievodcu. Expozícia ponúkala k nahliadnutiu predmety dennej potreby, šperky a študenti videli ako vyzerali platidlá v tomto čase - hrivny. Verme, že aj takouto formou sa prispieva k rozvoju národnej hrdosti a identity.

     • Účelové cvičenie

     • Študenti I.L a I.E sa v piatok 13.9.2019 zúčastnili účelového cvičenia na Zamkovského chate vo Vysokých Tatrách. Žiaci boli počas účelového cvičenia oboznamovaní s tým, ako sa majú správať v Tatrách v rôznych situáciach, ako sa správne obliecť a ako sa komplexne pripraviť na túru vo vysokohorskom prostredí.

     • Ochutnávka nášho školského medu

     • Keď to bzučí, keď to lieta,

      bude medík počas leta...

       

      Pri slávnostnom otvorení API-domčeka sme ochutnávali školský med. Ochutnávka bola opäť úspešná, preto sme 13. septembra 2019 po tretíkrát v školských priestoroch zopakovali tradíciu a ponúkali sme žiakom a zamestnancom školy náš medík, ktorý všetkým chutil. Ďakujeme.

       

     • Adaptačný kurz

     • V utorok 10.septembra žiaci prvých ročníkov vymenili školské lavice za pobyt v prírode. V peknom prostredí školskej záhrady sa mali možnosť zoznámiť a bližšie spoznať pri zapojení sa do rôznych aktivít v rámci "Adaptačného kurzu". Veríme, že sa im podujatie páčilo a splnilo svoj účel.

     • Biela pastelka

     • Do zbierky „Biela pastelka“ sa 20. septembra 2019 zapojí aj naša škola. 

     • Fulbright asistent výučby anglického jazyka

     • S radosťou Vám chceme oznámiť, že sa v tomto školskom roku budú naši študenti na hodinách anglického jazyka stretávať s asistentkou anglického jazyka Grace Ann Pawluszka, ktorá k nám pricestovala z amerického Michiganu v rámci programu Fulbright. Komisia J.W. Fulbrighta sa zaoberá vzdelávacími výmenami medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Cieľom tohto programu je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Fulbrightov program je jeden z najväčších a najrôznorodejších výmenných programov na svete a v súčasnosti sa uskutočňuje v 140 krajinách.


      Veríme, že prítomnosť zahraničného asistenta bude pre našich žiakov veľkým prínosom ako motivácia pre dosiahnutie vysokého stupňa osvojenia si jazyka. Vzhľadom na postavenie angličtiny ako internacionálneho jazyka v obchode, cestovnom ruchu, vede či kultúre je ponuka inej novej formy osvojovania a upevňovania si učiva veľkou devízou pre školu a pre jej žiakov. Taktiež možnosť ponúknuť študentom lektora, ktorý je (tzv.) „native speaker“ prispeje k zlepšeniu schopnosti porozumieť hovorenému prejavu v cudzom jazyku.

     • Národný pochod za život 2019

     • Najmenší a najzraniteľnejší z nás - počaté deti, potrebujú našu pomoc, ochranu a lásku. Aj naša škola podporuje túto aktivitu a túžbu po tom, aby bol chránený život každého človeka. 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční III. Národný pochod za život.


      Viac informácií a program pochodu môžete zistiť na www.pochodzazivot.skwww.snv.fara.sk.

     • Začiatok nového školského roka 2019/2020

     • Školský rok 2019/2020 slávnostne otvorila riaditeľka školy Ing. Andrea Iovdijová v telocvični školy. Všetkých srdečne privítala v novom školskom roku, zvlášť žiakov prvých ročníkov. Zároveň zaželala mnoho síl štvrtákom pri zvládnutí štvrtého ročníka a následne aj maturitnej skúšky.

     • eTwinning ocenenie

     • Študentky 2.A, S. Suchá, A. Bugošová, A. Pavľaková, K. Jozefčáková, sa zúčastnili dňa 26.6.2019 slávnostného odovzdávania cien Národnej súťaže eTwinning 2019. S projektom Geografia regiónu získali ocenenie v  kategórii projekty stredných odborných škôl.
      Akcia sa uskutočnila v zážitkovom vedeckom centre AURELIUM v Bratislave. Všetci študenti triedy zapojení do projektu boli ocenení drobnými suvenírmi. Na projekte pracovali pod vedením Ing. Z. Vandrákovej a RNDr. D. Kovaličovej. Poďakovanie za náš úspech patrí aj študentom 3. A partnerskej SZěŠ v Čáslavi, pod vedením Mgr. R. Medunu a vedeniu našej školy. Všetkým účastníkom projektu blahoželáme k oceneniu ich práce na projekte.

       

     • Slávnostné stáčanie medu a otvorenie api-domčeka

     • Keď sa stretne tím zohratých a zanietených ľudí, tak sa plány premenia na skutočnosť. To sa podarilo našim učiteľom, študentom a spolupracovníkom, vďaka ktorým pribudol na školskej včelnici api-domček a my okrem medu môžeme prezentovať liečivé účinky včelieho vzduchu. Pokiaľ máme takýchto ľudí, naša krajina má budúcnosť. 

      Za podporu ďakujeme:

      https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy

      Branislav Grohling, Pavol Bečarik, Radovan Zimmermann, SOŠ drevárska v SNV, Zuzana Halasová

      Tešíme sa z našej úrody medu a ďakujeme včielkam za ich usilovnosť a vytrvalosť. Sú maličké, ale dokážu veľké veci. Máme sa od nich čo učiť.

     • JA Firma

     • Sme úspešní a šťastní, že to môžeme po takmer ročnom podnikaní v JA Firme skonštatovať. V našej činnosti má slovo úspech veľa podôb. Môžeme ho vyjadriť rentabilitou kapitálu, dosiahnutým ziskom, spokojnosťou akcionárov so 100% dividendami,  spokojnosťou zamestnancov s výškou vyplatených miezd a odmien. To všetko by nebolo  bez kvality našich produktov a spokojnosti našich zákazníkov. Vrátili sme pôžičku a zaplatili daň z príjmov. Dostalo sa nám pochvaly od našich učiteľov aj vedenia školy. A zaslúžene sme získali certifikáty!

      Čo viac si môžeme želať?

      Úprimne želáme finančné zdravie všetkým budúcim firmám na našej škole!

                                                                              študenti aplikovanej ekonómie III.L

     • Darovanie krvi

     • 20.6.2019 sa 6 tretiakov našej školy rozhodlo nezištne pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú krv. Svojim rozhodnutím prísť na hematologicko-transfúzne oddelenie dokázali, že majú srdce na správnom mieste. Teší nás, že spomedzi 6 darcov boli aj dve prvodarkyne – Monika Hurajtová a Dominika Sitiariková z III.L.

     • Výstavba Api-domčeka ukončená

     •  

           Vybudovaním Včelnice – prírodnej odbornej učebne sa začala etapa praktického vyučovania v záhrade školy v odbore Agropodnikanie pre predmet Včelárstvo na našej škole.

           Zapojením sa do projektu Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a. s. v rámci grantového programu Zelené  oázy v roku 2018 získala škola grant na vybudovanie Api-domčeka. Hlavná myšlienka projektu bola vybudovať Api-domček ako súčasť školskej včelnice zameraného na prijímanie bioenergie od včiel a inhaláciu  liečivého včelieho vzduchu z úľov.  
           Ďakujeme SOŠ drevárskej za obrovskú pomoc pri výstavbe Api-domčeka. Tešíme sa z kvalitne vykonanej práce a veríme, že naši študenti získajú prácou pri včelách čo najviac vedomostí, ktoré môžupreniesť do praxe.

           Slávnostné otvorenie Api-domčeka a stáčanie medu je naplánované na 25. júna 2019. Srdečne Vás všetkých pozývame.

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h